4 maj 2021

Var expertpatient på Karolinska institutet vid utbildning för blivande läkare i allmänmedicin 

25. Maj, 2021

intyg expertpatient KI

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande 

sökord instagram#PCOS#ompcoochpcos.se.#PCOSSverige

Donaferty lansering 2017

 vid informationsmöte för Gynekologer. Jag medverkar som expertpatient och PCOS ambassadör.