2021 karolinska institutet, läkarprogrammet 2 tillfällen

 Intervjuad av www.vilhabarn.se.

Åhörare vid konferens om PCOS och hjörtkärlsjudom via Zoom i bodton USA. 

2020 karilunska instirutet läkaprogrammet 1 gpng

2018 patintföreningen PCOS sverige 

2022 Pco_nätverk_Sverige #instagram pcos_natverk_Sverige 

Träffat personal vid LIVI Kungssholmen. 

2018 Internationell PCOS kongress vid KIstockhilm

Kintakt med Tillverare av Femifert

2017 lansering av Dinafety, medverka vid läkemedels information till läkare

 

Deltagit i 3 förskningstuier om PCOS.. 1993,2005 OCH 2018.

 

Sidan 7nder uppbyggnad. 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Liselotte Videla