Jag vart personligen inbjuden att delta vid  AE-PCOS association årliga möte i Stockholm  23-25 september 2018.

En grupp på 110  personer, från olika världsdelar,  som aktivt söker ny kunskap om PCOS  mötes för att dela med sig av sina senaste,forskningsreslultat inom PCOS. 

Jag har sedan många år kontakt med svenska och Norska forskare inom PCOS.  Nu fick jag även tillfälle  tillfälle att träffa dem i  verkligheten ,

För mig var det tre mycket intensiva  och intressanta dagar. Föreläsningar på Engelska.  Talade med en gynekolog från Helsingfors. Tyvärr skrev jag inte ned hennes namn

AE - PCOS  Association vill verka för,att nå ut med information till kvinnor som har PCOS  och sjukvården. Tex genom att samveka med etablerade PCOS  kanaler.

 

 

Text av Anna Benrick som jag har täffat vid "The 16th Annual Meeting of the AE-PCOS Society" i Stockholm september 2018. Anna höll en prentation som handlande om akupunktur och PCOS.

 Texten nedan  har Anna Benrick  Sahlgrenska akademin  skrivit och jag fått lov att dela.

Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens som är ett förstadie till diabetes typ 2. Forskare (vi) har undersökt om akupunktur med elektrisk stimulering av nålarna, så kallad elektroakupunktur, kan förbättra blodsockernivåerna hos kvinnor med PCOS. I en studie med 21 kvinnor med PCOS visades att elektroakupunktur ökar insulinkänsligheten och upptag av socker från blodet direkt efter 45 minuters akupunkturstimulering. Kvinnorna fick sedan 3 akupunkturbehandlingar per vecka i 5 veckor. En markör för blodsockernivåer över tid (HbA1c) sjönk efter 5 veckors behandling, vilket tyder på en förbättrad reglering av blodsocker. Även testosteron i blodet och i fettväv var lägre efter 5 veckors behandling. Detta tyder på att elektroakupunkur kan användas som en tilläggsbehandling för att förbättra insulinkänsligheten och sänka testosteronnivåer hos kvinnor med PCOS. Forskargruppen arbetar nu vidare med att analysera vilka gener som påverkas i fettväv och skelettmuskel vid elektroakupunktur. Denna information kan leda till upptäckten av nya intressanta farmakologiska behandlingsmöjligheter.

 

 

                            

 

Mingel i samband med Emma Öbergs disputation vid KI juni 2022. Två professorer Angelica samt Joop , jag och två kvinnor från Ovulai KTH, Stockholm. Joop från erasmus universistet i Nederländerna träffade jag på första gången 2018 på konferabs om PCOS

Jag och Emma Öberg December 2021. kvinnohälsan KU Norra Solna

2022  juni,   Emma Öberg disputerat vid Karolinska institutet  med avhandling gällande  PCOS

2021 Pco_nätverk_Sverige #instagram pcos_natverk_Sverige 

2021 Karolinska institutet,  expertpatient om PCOS.  läkarprogrammet 2 tillfällen

20221 Intervjuad av www.vilhabarn.se.

2021 Åhörare vid konferens om PCOS och hjörtkärlsjudom via Zoom i boston USA. 

2020 Karolinska institutet,  expertpatient om PCOS. läkaprogrammet 1 gång

2018 Patientföreningen PCOS sverige . Nedlagd 2020.

 

Träffat personal vid LIVI Kungssholmen. 

2018 Internationell PCOS kongress vid KI stockholm

2018 Kontakt med tillverkare av Femifert

2017 lansering av Donaferty, medverka vid läkemedels information till läkare

 

Deltagit i 3 förskningstudier om PCOS, år1993,2005 OCH 2018.

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

Liselotte Videla