Vid PCOS kan Metformin kan förebygga graviditetskomplikationer.

Metforminbehandling kan förbättra graviditetsresultaten för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), men det förhindrar inte graviditetsdiabetes och dess långsiktiga effekter på avkomman är oklara, tyder på ny forskning.

Tone Shetelig Løvvik, MD, av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim, presenterade fynd från den randomiserade kontrollerade PregMet 2 trial on 20 mars på ENDO 2018: The Endocrine Society Annual Meeting.
Kvinnor med PCOS har ökad risk för graviditetskomplikationer och metformin har i allt högre grad använts off-label under graviditeten för att förebygga eller behandla dessa komplikationer. Tidigare studier som undersökt detta har blivit underbyggda, förklarade Løvvik.

I PregMet 2 hade kvinnor med PCOS metformin som började under första trimestern - och som faktiskt tog läkemedlet under graviditeten - haft lägre risk för sena missfall och föregående födelse jämfört med kvinnor som fick placebo. De fick också mindre vikt under graviditeten.

Metformin hindrade dock inte utvecklingen av graviditetsdiabetes. Även nyfödda hos kvinnor som tog metformin hade större huvudomfång, om än fortfarande i det normala intervallet.

Tidigare undersökningar från samma grupp har visat att i en uppföljning av två kohorter hade barn av kvinnor med PCOS som tog metformin under graviditeten en högre medelvikt vid 4 års ålder än barn som inte utsattes för metformin i utero, vilket rapporterats av Medscape Medical News

"Jag tror att tillsammans med kvinnan måste vi diskutera fördelarna och nackdelarna och bestämma om hon ska ta metformin eller ej," huvudforskare av PregMet 2, Eszter Vanky, doktorand, doktorand, även från norska vetenskaps- och teknologihögskolan, berättade för Medscape Medical News.

Sessionens moderator Corrine K Welt, MD, en reproduktiv endokrinolog vid University of Utah, Salt Lake City, sa: "Den här norska gruppen har gjort mycket stora studier och tittat på stora många deltagare , så de är ganska väl underbygda för att titta på dessa endpoints."

Hon tillade att avkommans viktproblem "är lite oroande" och uppmanade försiktig optimism. "Jag tror inte att dessa resultat är slutliga. Det är hoppfullt metformin kan vara en behandling för förebyggande av för tidigt födsel och sen missfall, men vi behöver nog mer data."

 

Cina gynekolog vid,Livio och Maria från PCO Sverige tittar på livets mirakel.En blastocyst som håller på att utveckla s

Försöka bli gravid

PCOS kvinnan har ofta många omogna äggblåsor i äggstocken som alla kan blida LH (ägglossningshormon) och många blåsor (de berömda cystorna) kan göra att det blir falskt positivt utslag på ägglossningsstickor.

Använd inte ägglossningsstickor om du har obehandlad PCOS och försöker bli gravid. Slöseri på pengar.

För länge sedan fick kvinnor rådet att ha samlag varannan till var tredje dag så spermier är på plats när en ägglossning inträffar.

Jag, Liselotte,  hade cykler på 30- 40 dagar når jag vart gravid, inte ägglossning varje månad. Prövade inte ägglossningstest för de fanns inte att köpa i slutet av 1980 talet. Fick inte göra ultraljud eller ta progesteron blodprov.

Den normala, friska, menstruations cykeln är 28-32 dagar lång. Max 3-4 dagars längdskillnad mellan två cykler. Ett par dagars längdskillnad i menstruationens längd är helt normalt, vilket många kvinnor har.

Friska par som försöker bli gravida har ca 20%  att lyckas per månad. Ägget är befruktningsdugligt i 24 timmar medans spermier överlever i kvinnan i flera dygn.

 Lågkolhydratkost och PCOS  Det finns två små studier som visat lovande resultat gällande lågkolhydratkost och PCOS.

 Insulinkänsligheten ökade och i en av studierna var de några som lyckades bli gravida under studiens gång.

Egentligen krävs det mer forskning för att kunna dra någon slutsats, men ibland får man använda sig av det lilla som finns.

 Om du har PCOS och önskar bli gravid är mitt råd till dig att balansera dina insulinnivåer, för att på så sätt få balans på de kvinnliga hormonerna.

Du kan välja att äta någon form av lågkolhydratkost. Varken du väljer LCHF, måttlig lågkolhydratkost eller paleo så minskas kolhydraterna ner kraftigt. Vissa förespråkar en låg GI-kost vid PCOS, och ja, det kanske hjälper lite också.
Nyckeln för att komma till rätta med PCOS är enligt mig att balansera blodsockernivåerna. Minska ner eller sluta med socker och vitt mjöl och öka mängden grönsaker och fett i maten. Då kan du hålla hormonerna mer i styr, samtidigt som du kan minska i vikt utan att vara hungrig.

 Att äta rätt kan hjälpa dig att bli gravid, särskilt om du lider av PCOS.

Jag hoppas att texten kan hjälpa just dig som önskar bli gravid

 Det finns två små studier som visat lovande resultat gällande lågkolhydratkost och PCOS.

 Insulinkänsligheten ökade och i en av studierna var de några som lyckades bli gravida under studiens gång.

Egentligen krävs det mer forskning för att kunna dra någon slutsats, men ibland får man använda sig av det lilla som finns.

 Om du har PCOS och önskar bli gravid är mitt råd till dig att balansera dina insulinnåver, för att på så sätt få balans på de kvinnliga hormonerna.

Du kan välja att äta någon form av lågkolhydratkost. Varken du väljer LCHF, måttlig lågkolhydratkost eller paleo så minskas kolhydraterna ner kraftigt. Vissa förespråkar en låg GI-kost vid PCOS, och ja, det kanske hjälper lite också.
Nyckeln för att komma till rätta med PCOS är enligt mig att balansera blodsockernivåerna. Minska ner eller sluta med socker och vitt mjöl och öka mängden grönsaker och fett i maten. Då kan du hålla hormonerna mer i styr, samtidigt som du kan minska i vikt utan att vara hungrig.

 Att äta rätt kan hjälpa dig att bli gravid, särskilt om du lider av PCOS.

Jag hoppas att texten kan hjälpa just dig som önskar bli gravid.

 Källa matkärlek http://matkarlek.nu/kan-ratt-mat-oka-chansen-att-bli-gravid/

 Aftonbladet: en bekant blir intervjuad om PCOS och barnlängtan.

”Försöka bli gravid – ett helvete"

 Fertilitetsutredning omfattar ett läkarbesök med en noggrann ultraljudsundersökning och blodprovstagning av kvinnan samt en analys av mannens spermier. Utredningen kan ge svar på om någon form av fertilitetsbehandling gynnar er eller ej. En utredning brukar ta ca 2-4 veckor.Mannens spermier behöver kontrolleras även om kvinnan har känd PCOS,  utan alerta spermier blir det ingen graviditet även om PCOS kvinnan får ägglossning.

 Utredning av kvinnan

 Det finns ett flertal orsaker till utebliven graviditet, som t ex:

 •   Glesa eller uteblivna ägglossningar
 •      Icke fungerande äggledare
 •     Nedsatt äggstocksreserv
 •     Vissa medfödda missbildningar av livmodern
 •     Allvarlig endometrios
 •  Över- eller undervikt

 

 För kvinnor som fyllt 41 år erbjuds i första hand utredning av äggstockreserven. Detta beror på att många kvinnor i den åldern inte längre har ägg som är befruktningsdugliga, även om ägglossningarna fungerar helt normalt. Fertilitetsbehandlingar blir då inte meningsfulla eftersom man inte kan korrigera befruktningsdugligheten med aldrig så avancerade metoder.

 Utredning av manen

 Manlig infertilitet kan bero på nedsatt produktion av spermier, nedsatt rörlighet av spermier eller på att transporten av spermier är satt ur spel. I det senare fallet saknas spermier helt i sädesvätskan.Vid utredning av mannen ingår alltid en spermaanalys där en bedömning av provet sker med avseende på antalet spermier och andelen rörliga spermier. Om provet inte innehåller några spermier måste man komplettera utredningen med att försöka aspirera spermier med en tunn nål från bitestikeln (PESA) om man misstänker att det föreligger ett avflödeshinder. Om man tror att frånvaron av spermier i sädesvätskan beror på nedsatt produktion av spermier i testikeln tas ett vävnadsprov, även i detta fall med nålteknik (TESA), från testikeln. Båda ingreppen sker i lokalbedövning och kan förutom i ovan beskrivna fall bli aktuella vid behandling av män med ryggmärgsskada eller diabetes. Om spermier hittas via PESA/TESA kan dessa frysas för att användas vid en

 IVF  steg för steg vid provrörsbefruktning låter man spermien befrukta ägget utanför kroppen. Den vetenskapliga benämningen är in-vitro-fertilisering.Metoden används vid alla former av infertilitet; kvinnlig, manlig och oförklarad ofruktsamhet. Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren under ledning av ultraljud för in en tunn nål i äggstocken via slidan. Mannens spermaprov prepareras. Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-5 dagar återförs ett embryo till livmodern.

 

Hormonstimuleringn uder IVF-behandling behandlas kvinnan med kroppsegna hormoner som gör att äggstockarna producerar fler ägg än under en vanlig menscykel. Det finns i huvudsak två olika sätt att göra IVF-behandlingen på:

 Den s k ”korta metoden” innebär att man börjar med injektioner på blödningens 2-3 dag och sedan lägger till ytterligare en typ av injektion efter några dagar. Den andra typen av injektion behövs för att hindra äggen från att lossna spontant innan det är dags för ägguttag. Den korta metoden (antagonist-behandling) ger få biverkningar och är enkel och smidig.

 Den andra metoden att förhindra ägglossning är den s k ”nedreglerings-metoden”  då kvinnan använder nässpray i ungefär två veckors tid innan injektionsbehandlingen påbörjas. Metoden är väl beprövad men kan för vissa kvinnor ge besvär med svettningar, sömnsvårigheter och humörsvängningar under en kort period. De här effekterna är en helt naturlig effekt av nedregleringen och inte farliga, men kan för en del kvinnor vara besvärliga.

 Äggstocksreserv För att kunna välja rätt dos hormon för varje enskild kvinna görs ofta en utredning av äggstocksreserven, dvs antalet omogna ägg som finns i äggstockarna. På så sätt kan läkaren få en uppfattning om vad som kan förväntas från en enskild kvinnans äggstockar vid stimulering och det är lättare att dosera medicinen rätt.

 Stimulering av ägglossningssignalen Med hjälp av en enstaka injektion, som innehåller ett liknande hormon som det kroppen använder för att stimulera ägglossningen, kan läkaren bestämma tidpunkt för ägglossning och därmed ägguttag. Det tar nämligen ungefär 38 timmar efter ägglossningsinjektionen till dess ägglossningen inträffar. Det är mycket viktigt för paret att passa den ordinerade injektionstiden inom 15 min. Om tiden inte hålls riskerar man för tidig eller för sen äggmognad vilket försvårar eller omöjliggör ägguttag. 

Ägguttag när äggblåsorna är tillräckligt stora, vanligtvis efter 8-14 dagars injektionsbehandling, hämtas äggen ut från äggstockarna. Detta sker via slidan under ultraljudsledning. I lokalbedövning punkteras äggblåsorna och vätskan sugs ut med en tunn nål. Embryologen ser och tar tillvara på varje enskilt ägg. Ingreppet tar ca 15 min och går lätt för de allra flesta.

 Efter ägguttag fylls ofta äggblåsorna återigen spontant med vätska och kvinnan kan känna att buksvullnaden återkommer som en ömhet i magen under 1-2 dygn efter ägguttag. Man kan också ha en liten blödning från slidan efter ägguttag. Denna upphör spontant och är inte farlig.

 Äggpreparationä när läkaren suger ut vätskan från äggblåsorna under ägguttag följer ägget oftast med och en embryolog söker omedelbart i mikroskop efter äggen för att omhänderta dem. De överförs så snart som möjligt till odlingsskåp där de får vila inför befruktningen.

 Spermier Samma dag som kvinnan får lämna ägg ska mannen lämna spermier. När spermaprovet kommer till laboratoriet analyseras det och omhändertas av våra embryologer. Spermaprovet prepareras så att det blir ett koncentrat av de bäst simmande spermierna och dessa används sedan vid befruktningen.

 En liten grupp män har inte spermier i sädesvätskan utan behöver hjälp med kirurgisk spermieuthämtning för att provrörsbefruktning ska kunna ske.

 Befruktningg Ägg och spermier omhändertas på laboratoriet och några timmar senare sker befruktning. Om spermaprovet är helt normalt tillsätts spermier till varje ägg som får tränga in i ägget av egen kraft. Om spermierna har nedsatt simförmåga eller finns i lågt antal görs s k mikroinjektion (ICSI) då en enskild spermie injiceras i varje ägg med hjälp av en mikropipett. Spermierna väljs ut på basen av normalt utseende, storlek och rörlighet.

 På förmiddagen dagen efter ägg uttaget, kontrollerar embryologen i mikroskop att äggen har blivit befruktade. Man kan inte räkna med att alla ägg ska bli normalt befruktade oavsett vilken befruktningsmetod som används. Ett ägg som är normalt befruktat uppvisar två kärnor – den ena innehåller anlag från ägget och den andra anlag från spermien. Lite senare sammansmälter kärnorna och celldelningen kan börja. Ett ägg som delat sig kallas embryo. Hur de tidiga celldelningarna sker har stor betydelse för bedömning av möjligheten för fortsatt utveckling och graviditet.

 Delning Efter två dygn har ett embryo optimalt fyra celler och efter tre dygn åtta celler. När ett embryo odlas till dag 5 eller 6 kan det i gynnsamma fall utvecklas till en  s k blastocyst med fler än 100 celler. 

Finns det många fina embryon två dagar efter befruktning kan man välja att långtidsodla embryona för att öka möjligheten att välja rätt embryo och på så sätt öka graviditetsmöjligheten i den aktuella behandlingen.

Letrozol är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används Letrozol av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras. 

Letrozol kan också användas vid ofrivillig barnlöshet för att stimulera till ägglossning i de fall då kvinnans ägglossning annars uteblir. Den vanligaste orsaken till utebliven ägglossning är PCOS. 

Letrozol finns som tabletter i styrkan 2,5 milligram. Minsta förpackningsstorlek är 30 st tabletter. Läkemedlet är receptbelagt och skrivs ut av läkare.

Hur fungerar Letrozol vid ägglossningsstimulering?

Letrozol hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Genom att ge Letrozol under en kort period i början av menscykeln blir östrogennivåerna tillfälligt lägre än vad de annars är. Det leder till att det frisätts mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, från hypofysen i hjärnan. FSH stimulerar äggblåsorna i äggstockarna att tillväxa och mogna så att en ägglossning kan ske. FSH stimulerar även äggstockarna att producera östrogen, vilket behövs för att livmoderns slemhinna ska tillväxa. Letrozol har kort verkningstid och går snabbt ur kroppen. Efter att man slutat med Letrozol återhämtas därför östrogennivåerna snabbt. Livmodersslemhinnan kan då utvecklas normalt. 

Om läkemedlet fungerar som det är tänkt får man vanligen ägglossning cirka en vecka efter att den sista tabletten i en kur tagits. Man kan själv kontrollera att ägglossning sker med hjälp av ägglossningstest som finns att köpa på apoteket. För att man ska bli gravid är det viktigt att man har samlag vid tiden kring ägglossningen. 

Vid ägglossningsstimulering ökar sannolikheten att få tvillingar eller fler barn, så kallad flerbörd. Risken för flerbördsgraviditet med Letrozol är dock liten. För att minska flerbördsrisken brukar man med ultraljud följa hur äggstockarna reagerar på medicinen, så att man ser att bara ett ägg mognar. 

Om man inte blir gravid kommer vanligen en menstruationsblödning inom en månad efter den sista tabletten. Ifall man inte får någon blödning bör man göra ett graviditetstest. Utebliven blödning kan också bero på att behandlingen inte har fungerat.

Lämplig dosering av Letrozol

Ett receptförskrivet läkemedel har en dosering som är anpassad efter den person som ska använda medicinen. Följ därför de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Du får då också bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. 

Behandlingen börjar på den tredje menstruationsdagen. Dosen är vanligen 1 tablett (2,5 mg) Letrozol om dagen i fem dagar.

Har behandlingen fungerat?

För att se hur äggstockarna reagerar och hur många äggblåsor som mognar brukar man göra en ultraljudskontroll kring cykeldag 12-13. För att därefter se om och när man ägglossar följer man själv med ägglossningstest. Sådana köps på Apoteket. Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man göra ett nytt försök nästa månad. Då tar man vanligen 2 tabletter (5 mg) om dagen i 5 dagar. Doseringen sker i samråd med din läkare. 

Källa. Carl von Linné Kliniken.

 Frysta embrion leder till bättre resultat eller ?

Den randomiserade multicenterstudien innefattade 1 508 kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. Det var deras första provrörsbefruktning och kvinnorna lottades till att få befruktade ägg som var färska eller upptinade från en tidigare frysbehandling. Varje deltagare fick två embryon inplanterade som hade utvecklats under tre dagar. Kvinnorna var mellan 20 och 34 år.  

Läs hela artikeln:

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/08/10/fryst-embryo-bast-vid-riskfylld-graviditet/


 

PCOS ökar risk för graviditetskomplikationer

Natalie Roos

Kvinnor med sjukdomen polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas av för tidig förlossning, havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes. Barnen till dessa mödrar löper ökad risk för att födas stora för tiden och med syrebrist. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.. Forskarna fann dessutom att graviditetskomplikationerna inte berodde på provrörsbefruktning eller kvinnornas övervikt som man tidigare misstänkt.

Forskning  om PCOS och graviditet har visat association med havandeskapsförgiftning, prematur förlossning och graviditetsdiabetes. Dessa resultat har baserats på små studier och har framför allt inkluderat kvinnor som genomgått assisterad befruktning. Detta har gjort det svårt att uttala sig om det varit infertilitetsbehandlingen (in vitro-fertilisering, IVF), kvinnornas övervikt eller PCOS som har varit orsaken till graviditetskomplikationerna.

 Första studien av tillräcklig storlek för att kunna undersöka sambandet mellan PCOS och komplikationer under graviditet och förlossning är nu gjord . Från Medicinska födelseregistret och Patientregistret identifierades 3 787 barn vars mödrar fått diagnosen PCOS och ungefär 1,2 miljoner barn vars mödrar inte haft PCOS. Barnen föddes 1995–2007. Graviditetsförlopp, komplikationer och förlossningsutfall jämfördes mellan kvinnorna med respektive utan PCOS.

Kvinnor med diagnosen PCOS är oftare  överviktiga (60,6 mot 34,8 procent) och att de använde sig av IVF i större utsträckning för att bli gravida (13,7 mot 1,5 procent). Kvinnor med PCOS hade ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning, förtidig förlossning och graviditetsdiabetes.

Barnen till dessa mödrar hade ökad risk för mekoniumaspiration, att födas stora för tiden  och låg Apgarpoän. Dessa utfall var oberoende av genomgången IVF eller högt BMI.

Kvinnor med PCOS utgör en riskgrupp under graviditet och förlossning, oberoende av in vitro-fertilisering eller högt BMI, och bör därför övervakas noggrant.

I dag är det inte rutin inom mödravården att fråga om den gravida kvinnan lider av PCOS. Nathalie Roos anser att de drabbade kvinnorna ska få specialistmödravård med extra kontroller av bland annat blodtryck, blodsocker och kroppsvikt.

 

Viktnedgång och en hälsosam livsstil kan ge regelbunden mens, vilket ökar chanserna att bil gravid.

Kvinnor med PCOS får ofta för tidigt födda barn och löper stor risk att förlösas med kejsarsnitt. Det visar den hittills största studien på sjukdomen, som drabbar var tionde kvinna.

Kvinnor med PCOS och deras foster kan riskera att utsättas för livs hotande tillstånd under graviditeten. Ändå räknas kvinnorna inte som riskgrupp i mödravården.

En diskussion är nödvändig kring de extra kontroller som studien talar för att de behöver, säger Nathalie Roos, som är ST-läkare inom gynekologi och obstetrik och doktorand vid Karolinska institutet.

Omkring var tionde kvinna lider av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), som är en relativt okänd hormonell rubbning. Sjukdomen ger för höga halter av det manliga könshormonet testosteron och nedsatt känslighet för hormonet insulin.

Det kan bland annat leda till övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, mensrubbningar och svårigheter att bli gravid.

Nathalie Roos och hennes kolleger har kartlagt hur vanligt det är med komplikationer under graviditeten hos kvinnor som lider av PCOS. Forskarna har studerat drygt 1,2 miljoner barnafödslar i Sverige mellan åren 1995 och 2007. Cirka 3 700 barn föddes av mödrar som har PCOS. Det är den hittills största studien i världen som har gjorts på sjukdomen.

Studien visar att det är tio gånger vanligare för de drabbade kvinnorna än för andra kvinnor att få konstgjord befruktning för att bli gravid. Under graviditeten riskerar de att drabbas av flera komplikationer:

 

·     De har nästan tre gånger högre risk att få för tidigt födda barn.

·     De har fördubblad risk att få havandeskapsförgiftning.

·     De har också fördubblad risk att förlösas med kejsarsnitt.

·     Kvinnorna löper dessutom högre risk att drabbas av diabetes under graviditeten..

– Vi ser också en tendens till att barnen till de här kvinnorna har en högre risk att dö före förlossningen. De kvinnor som föder för tidigt tycks också få barn som är för stora för sin ålder, säger Nathalie Roos, som presenterar sin studie på den pågående fertilitetskonferensen ESHRE i Rom.

Nästan tre av fyra kvinnor med PCOS i studien var överviktiga. Bland de andra mödrarna var bara en av fyra överviktig.

– Övervikten kan leda till komplikationer. Kvinnorna kan få högt blodtryck och det ger nedsatt funktion i moderkakan. Det kan vara en av förklaringarna till att så många föder för tidigt eller tvingas göra kejsarsnitt.

I dag är det inte rutin inom mödravården att fråga om den gravida kvinnan lider av PCOS. Nathalie Roos anser att de drabbade kvinnorna ska få specialistmödravård med extra kontroller av bland annat blodtryck, blodsocker och kroppsvikt.

– Jag hoppas att den här studien ska öka medvetenheten om PCOS så att de här kvinnorna får den hjälp de behöver.

 

Insulinresistens ge, tung PCOS baby

Såg den här texten.tänkte jag vill skriva något. Första,gången jag läser om rekord stora bebisar ihop med PCOS.
Kvinnan har PCOS och är bosatt i Texas USA. .Det är känt att PCOS kan medföra,ökad risk fler både moder och barn i. samband med graviditet. Vilket härleds,till insulinresistens. En större studie håller på att sammanställas som handlar om Metforminets skyddade effekt när en person med PCOS är gravid. Studien heter pregmettvå.En forskare bakom studien är gyneklog Tone Loovik från Norge som jag har
avhandling (disputerade september 2018) från och viss kontakt med. Taggat på Facebook kanske kommer respons.

 

Se länk  födde rekord babies
#https://www.expressen.se/halsoliv/motbevisade-lakarna-fodde-rekordtung-bebis/?fbclid=IwAR1kic0zhIDjs0ipgFETp1mO1b0MzxVL12ha0yNCQfLAteFpbhdjSExYDws

 • Donaferty Premium 2019

  Dospulver.
  ngredienser: Myo-inositol,  alfa-laktalbumin (från mjölk), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), folsyra.

 • Femifert 2019

  Femifert ett kostillskot med D crio inositol
  Apotek kronan. Tack för informationen från en besökare.
  kosttillskott som rekommenderas till kvinnan som planerar att bli gravid och fått rådet att äta D-Chiro-Inositol.
  Mer information på #www.femifert.se

 • Inositol och ICSI

  Hög dos av d-chiro-inositol förbättrar oocytkvaliteten hos kvinnor med polycystiskt äggstocksyndrom som genomgår ICSI Visar en randomiserad kontrollerad studie

  Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31657275

  ICSI
  Mikroinsemination, även kallad intracytoplasmisk spermainjektion (ICSI), är en specialiserad form av IVF-behandling. För mikroinsemination samlas äggen från kvinnan. Därefter injiceras en enda spermie direkt i kvinnans ägg under mikroskopet.

 • Hur bra är inte det här. Äntligen! Mer information och kunskap måste fram. Alla mina tre graviditeter har inneburit för tidiga värkar, sjukhusvistelser, mediciner och risker. Inför senaste graviditeten bad jag om extra hjälp, extra kontroller och extra stöttning. Men min bm ansåg inte ens att PCOS var en riskgrupp
  Heja er!!

  Källa pcos grupp på internet!

 • Länk till Sundsvalls tidning, 2015 Efter fyra års kamp kom lyckan Signe

  Länk till Sundsvalls tidning, 2015

  Efter fyra års kamp kom lyckan Signe

 • Trotsade sjukdomen – nu är Marie gravid

  Bild Sveriges radio
  När Marie Jonsson från Tidan ska skaffa barn med sin man Ola får hon veta att hon har PCOS, en hormonrubbning som gör det svårt att bli gravid. Efter en krokig resa väntar de nu sitt första barn

  Länk(publicerad söndag 2019 11 17) : #https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=7344735

Ingen självklarhet att alla kan få barn

 

Allt började 2003. Längtan efter barn hade infunnit sig och vid 22 och 23 års ålder tog paret ett beslut att bilda familj.

Ett år senare kom kallduschen. Efter en lång tids försök att få barn fick Anna Modin diagnosen PCOS, som kan innebära att det blir svårt att bli gravid. Att få diagnosen var lite som en aha-upplevelse.

– Dels fick jag en förklaring till varför jag inte blev gravid och dels förstod jag bättre varför jag hade sådant krångel med min vikt, vilket är vanligt när man har PCOS, säger Anna Modin.

PCO, Polycystiska ovarier, kallas det när en eller båda äggstockarna hos en kvinna får vätskefyllda blåsor. Blåsorna är så kallade cystor. Om kvinnan dessutom samtidigt har en hormonrubbning kallas det för PCOS, Polycystiskt ovarialsyndrom.

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/ingen-sjalvklarhet-att-alla-kan-fa-barn

1. Jan, 2019

Rekord tung baby

Född,av kvinna med PCOS i texas

17. Nov, 2019

Trotsade sjukdomen – nu är Marie gravid

Se länk ovan

3. Jan, 2020

Femifert och Donaferty Premium

Se ovan två produkter med inisitol av olika,sort och olika kombinationer av övriga bra komponenter. .Båda produkterna utvärderas av kvinnor med PCOS via gynekologer. kvinnor

Copyright ©www.pco-pcos.se