Hormonbehandling är kontroversiellt och det finns två läger: ett som förespråkar de syntetiska hormoner som använts i många år och ett som menar att naturliga hormoner är bäst.

De syntetiska hormonerna kan öka risken för bröstcancer, medan de naturliga kan öka risken för livmodercancer. Och i dag vet man inte exakt vilken dos av hormonerna som är säker. De syntetiska hormonerna har studerats mest, därför tycker många läkare att de är säkrast. Men det finns de som har en annan åsikt.

Sjuksköterskan och barnmorskan Mia Lundin har specialiserat sig på att behandla kvinnor med naturliga, bioidentiska hormoner. Under sjutton år drev hon kliniken The Center for Hormonal and Nutritional Balance i Kalifornien och hon har också skrivit boken ”Kaos i kvinnohjärnan”. Så här förklarar hon skillnaden mellan hormonerna:

– Bioidentiska hormoner har samma struktur som de molekyler som kroppen producerar. Därför känner kroppen igen dem och samspelar med dem på samma sätt som den skulle samspela med de hormoner som produceras i äggstockarna.

Bioidentiska hormoner är den nyckel som passar perfekt i låset – det vill säga i kroppens hormonreceptorer. När de är på plats hittar också kroppen sin balans och obehagliga symtom från klimakteriet börjar försvinna.

– Det minskar risken för åldersrelaterade sjukdomar, håller kolesterolvärdet i schack och minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Allt detta utan en ökad risk för bröstcancer.

Mia Lundin menar att syntetiska hormoner är kemiskt manipulerade och att våra kroppar inte känner igen dem. De tas inte upp lika effektivt och de stör hormonsystemet, hävdar hon.

Annons

Ändå kan det vara svårt att få bioidentiska hormoner utskrivna i Sverige.

Angelica Lindén Hirschberg är gynekolog och professor vid Karolinska institutet. Hon säger att naturligt östrogen, som i plåstret Estradot som Kristina Dürr använder, inte alls är kontroversiellt.

– I Sverige har vi använt bioidentiskt östrogen i decennier.

Problemet är det naturliga progesteronet. I dag kan man bara få det på licens i Sverige. Enligt Angelica Lindén Hirschberg är det ännu inte är bevisat att naturligt progesteron är säkert.

– Stora studier har visat en ökad risk för livmodercancer med bioidentiskt progesteron i kombination med östrogen. Däremot ger bioidentiska hormoner en mindre risk för bröstcancer än vanlig hormonbehandling, säger hon.

Annons

För att få tillräcklig skyddande effekt mot livmodercancer kanske man måste använda en högre dos av naturligt progesteron.

– Men då kan kanske risken för bröstcancer öka och vi vet inte heller vilken dos som är säker för livmodern, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Hon är inte emot de bioidentiska hormonerna, men anser att de ska användas under läkarkontroll.

– Behandlingen är inte tillräckligt utvärderad ännu. Därför är det viktigt att de doktorer som söker licens och skriver ut bioidentiska hormoner också tar ansvar för behandlingen

 

Källa tidn i ngen måbra