Olympiska kommitt'en inför regler för testosteronhalter hos kvinnor.

 • Torbjörn Bäckström

  Medverkat vid fler artiklar om PCOS och apritreglering
  Använd länk så hittar du artikelrubriker och abstrakt.

  http://www.umu.se/sok/personalkatalog/?uid=toba0001

  Professor, senior vid Institutionen för klinisk vetenskap
  Obstetrik och gynekologi
  By 6M, 3 tr NUS
  Umeå universitet, Klinisk vetenskap,Obstetrik och gynekologi 901 85 Umeå SE
  090-785 21 44
  (hört föreläsa)

 • Håkansdotter, Nina LU and Lundquist, Amand!

  Abstract (Swedish)
  Polycystiskt ovarialsyndrom är en kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. Tidigare forskning visar på att det finns för lite kunskap om kvinnors upplevelser relaterat till sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie är att granska den vetenskapliga litteraturen som undersöker kvinnors erfarenheter av polycystiskt ovarialsyndrom och deras upplevelser av omvårdnad. Nio studier inkluderades, sex kvalitativa och tre kvantitativa, integrerad analys skapade fyra huvudteman och tolv underteman. Huvudteman var; att få diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom, att hantera symtom relaterade till polycystiskt ovarialsyndrom, affekter i förhållande till polycystiskt ovarialsyndrom och omvårdnad vid polycystiskt ovarialsyndrom. Kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom upplever att sjukvården har bristande kunskap om sjukdomen, vilket i sin tur leder till att kvinnorna får dålig information och utebliven symtombehandling. Kvinnorna med polycystiskt ovarialsyndrom har även en ökad risk att drabbas av ohälsa. (Less) källa internet

  Polycystiskt ovarialsyndrom ur ett patient- och omvårdnadsperspektiv. En litteraturstudie.


  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8900210

 • Avhandling Ingvar Ek

  Namn: Polycystic ovary syndrome : A study of adipocyte lipolysis in relation to endocrine and metabolic status.
  2003. Karolinska institutet.

  (Hört föreläsa, vart på tv tillsammans med 2003)

 • Avhandling 2013 Julia Johansson, Msc Medicinsk Teknik. PhD.

  Avhandlingens titel: Polycystiskt ovariesyndrom - Effekt av akupunktur på insulinresistens och neuroendokrin funktion . Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, endokrinologi, Göteborgs universitet.

 • Avhandling Magnus Hagmar

  Menstrual status and long-term cardiovascular effects of intense exercise in top elite athlete women, 2008, Karolinska institutet

  (hört föreläsa)

 • Avhandling Åsa Lindholm

  Metabolic Aspects in the Polycystic Ovary Syndrome, 2010, Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa reproduktiv hälsa

 • avhandling 2010 Elizabeth Jedel, PhD

  Avhandlingens titel: Polycystiskt ovariesyndrom: Studier av affektiva symtom i samband med könshormoner och utvärdering av elektroakupunktur och fysisk träning . Institutionen för klinisk neurovetenskap, OCIM, Karolinska Institutet, Stockholm.

  ( Hört föreläsa)

 • Avhandling 2000 Elisabet Stener-Victorin, PhD

  Avhandlingens titel: Akupunktur i Reproductive Medicine - Tillämpningar i Human Assisted Reproduction och aspekter av klinisk och experimentell neuroendokrinologi . Institutionen för obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet
  ( hört föreläsa)

 • Avhandlingv2010 Louise Mannerås Holm; Göteborgs Universitet.; University Of Gothenburg.;

  Polycystic ovary syndrome - Studies of metabolic and ovarian disturbances and effects of physical exercise and electro-acupuncture

 • avhandling 2005 Luigi Manni, PhD


  Avhandlingens titel: adrenoceptorer och Nerve Growth Factor: Effekter av elektroakupunktur och fysisk aktivitet hos råttor med Steroid-inducerad polycystiska äggstockar . Cardiovascular institutet, Göteborgs universitet

 • Polycystic ovary syndrome - morphologic and dynamic evaluation by magnetic resonance imaging

  Polycystic ovary syndrome - morphologic and dynamic evaluation by magnetic
  resonance imaging


  FÖRFATTARE: Henrik Leonhardt; Göteborgs Universitet.; University Of Gothenburg.; [2013]

 • eproductive health in adolescent girls with special emphasis on menstrual disorders, bone health, sexuality and social factors

  FÖRFATTARE: Marianne Wiksten-almströmer; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  NYCKELORD: MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescence; menstrual disorders; PCOS; eating disorders; bone mineral density; physical activity; sexuality; gender differences; family relations; life quality; life style;

 • Reproductive and Metabolic Consequences of the Polycystic Ovarian Syndrome

  FÖRFATTARE: Miriam Hudecova; Uppsala Universitet.; [2010]
  NYCKELORD: MEDICIN; MEDICINE; polycystic ovarian syndrome; long-term follow-up; ovarian reserve; anti-Müllerian hormone; insulin sensitivity; early insuline response; impaired glucose tolerance; diabetes; endothelial function; endothelial-dependent vasodilation; Obstetrics and Gynaecology; Obstetrik och gynekologi;

 • Polycystic ovary syndrome: ovarian pathophysiology and consequences after the menopause

  FÖRFATTARE :Johanna Schmidt; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2011]
  NYCKELORD :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and gynaecology; body composition; bone mineral density; cardiovascular disease; fracture; gene expression; menopause; mortality; ovary; polycystic ovary syndrome; reproductive hormones;
  SAMMANFATTNING : Polycystic ovary syndrome Ovarian pathophysiology and consequences after the menopause Johanna Schmidt Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, 2011 The Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrine disorder affecting ~10% of women. It is characterized by oligo/anovulation, hyperandrogenism, and polycystic ovaries

 • Polycystic ovary syndrome – Studies of metabolic and ovarian disturbances and effects of physical exercise and electro-acupuncture


  FÖRFATTARE: Louise Mannerås Holm; Göteborgs Universitet.; University Of Gothenburg.; [2010]
  NYCKELORD: MEDICIN; MEDICINE; adipocyte size; adipose tissue; androgen excess; animal models; body composition; electro-acupuncture; insulin resistance; ovary; physical exercise; polycystic ovary syndrome;

 • Polycystic ovary syndrome : A study on factors of potential impact on body fat and carbohydrate metabolism

  ÖRFATTARE: Gianluca Gennarelli; Uppsala Universitet.; [1998]
  NYCKELORD: Medical and Health Sciences Clinical Medicine Obstetrics; Gynecology and Reproductive Medicine; Medicin och hälsovetenskap Klinisk medicin Reproduktionsmedicin och gynekologi; Obstetrics and gynaecology; polycystic ovary syndrome; androgens; insulin; insulin resistance; body fat distribution; hypoglycaemia; adrenal; cortisol; ACTH; leptin; gestational diabetes mellitus; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

 • Hormonal regulation of the primate uterus : effects of hormone treatment and lifestyle intervention

  2015
  FÖRFATTARE :Mariana Hulchiy; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  NYCKELORD :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; endometrium;
  SAMMANFATTNING : The uterus is a major hormone-responsive reproductive organ in primates. Hormones promote their effect via different pathways. Receptors involved in steroid hormone, thyroid hormone and insulin signaling have been found in the endometrium

Svenska vetenskapliga artiklar om PCOS

2010
Mannerås-Holm L, Leonhardt H, Kullberg J, Jennische E, Odén A, Holm G, Hellström M, Lönn L, Olivecrona G, Stener-Victorin E, Lönn M.:

Adipose Tissue Has Aberrant Morphology and Function in PCOS: Enlarged Adipocytes and Low Serum Adiponectin, But Not Circulating Sex Steroids, Are Strongly Associated with Insulin Resistance.
J Clin Endocrinol Metab. 2011 Feb;96(2):E304-11.

http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/jc.2010-1290?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

 


Placenta STAT3 signalering aktiveras hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. 
Maliqueo M, Sundström Poromaa I, Vanky E, Fornes R, Benrick A, Åkerud H, et al 
Hum. Reprod. 2015 Mar; 30 (3): 692-700

Förbättrad insulinkänslighet och akut reglering av metabola gener och signalvägar efter en enda elektrisk eller manuell akupunktur session hos kvinnliga insulinresistenta råttor. 
Benrick A, Maliqueo M, Johansson J, Sun M, Wu X, Mannerås-Holm L, et al 
Acta Diabetol 2014 Dec; 51 (6): 963-72

Akupunktur för ovulationsinduktion i polycystiskt ovariesyndrom. En randomiserad kontrollerad studie 
Johansson J, Redman L, Veldhuis P, Sazonova A, Labrie F, Holm G, et al 
Am. J Physiol. Endocrinol. Metab. 2013 May; 304 (9): E934-43

Kontinuerlig administrering av en P450 aromatashämmare inducerar polycystiskt ovariesyndrom med metabola och endokrina fenotyp i honråttor vid vuxen ålder. 
Maliqueo M, Sun M, Johansson J, Benrick A, Labrie F, Svensson H, et al 
Endocrinology 2013 Jan; 154 ( 1): 434-45

Maternal androgen överskott minskar moderkakan och fostervikt ökar placenta steroidogenes, och leder till långsiktiga hälsoeffekter i sin kvinnliga avkomma. 
Sun M, Maliqueo M, Benrick A Johansson J, Shao R, Hou L, et al 
Am. J Physiol. Endocrinol. Metab. 2012 Dec; 303 (11): E1373-85

Sex steroider, insulinkänslighet och sympatisk nervaktivitet i förhållande till affektiva symtom hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. 
Jedel E, Gustafson D, Waern M, Sverrisdottirs Y, Landén M, Janson P, et al 
Psychon 2011 november, 36 (10): 1470-9

Koagulation och fibrinolytiska störningar hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. 
Mannerås-Holm L, Baghaei F, Holm G, Janson P, Ohlsson C, Lönn M, et al 
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011 april; 96 (4): 1068-1076

Fettvävnad har avvikande morfologi och funktion i PCOS. Förstoras adipocyter och låg serum adiponectin, men inte cirkulerande könshormoner, är starkt förknippade med insulinresistens 
Mannerås-Holm L, Leonhardt H, Kullberg J, Jennische E, Odén A Holm G, et al 
, J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011 februari; 96 (2): E304-11

Finns det några känsliga och specifika könssteroid markörer för polycystiskt ovariesyndrom? 
Stener-Victorin E, Holm G, Labrie F, Nilsson L, Janson P, Ohlsson C 
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010 februari; 95 (2): 810-9

Intensiv elektroakupunktur normaliserar insulinkänsligheten, ökar muskel GLUT4 innehåll, och förbättrar lipidprofilen i en råttmodell av polycystiskt ovariesyndrom. 
Johansson J, Feng Y, Shao R, Lönn M, Billig H, Stener-Victorin E 
Am. J Physiol. Endocrinol. Metab. 2010 oktober, 299 (4): E551-9

 • Gynekologi av Per-Olov Janson, Britt-Marie Landgren, Stefan Arver, Agneta Bergqvist, Marie Bixo (inbunden, 2010)

  Kvinnosjukvården genomgår för närvarande stora förändringar, där gynekologer och övrig vårdpersonal tar ett allt större ansvar för kvinnors hälsa. Den gynekologiska öppenvården ökar och samtidigt koncentreras de traditionella kärnverksamheterna förlossningsvård och tung gynekologisk kirurgi i den slutna vården.

  Inom gynekologin kommer specialiteten att engageras av förebyggande och behandling av åkommor som kan drabba kvinnor i högre åldrar, av nya principer för antikonception, av utvecklingen inom urogynekologin och den genetiska diagnostiken, och av nya teknologier inom reproduktionsmedicinen.

  Denna lärobok i gynekologi tar bland annat fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska prioriteringar kan göras på bästa möjliga evidens. Läroboken innehåller utförliga kapitel om lagstiftning, gynekologisk ultraljudsdiagnostik, våld mot kvinnor, sexologi och diagnostik och behandling av akut och kronisk bäckensmärta.

  Läroboken är resultatet av ett unikt samarbete mellan ett stort antal specialister inom gynekologi. Boken vänder sig till läkarstuderande på grundutbildningen samt till läkare, barnmorskor och sjuksköterskor inom såväl öppen som sluten vård. Den kan även användas som fördjupnings- och referensbok.

 • Problemorienterad gynekologi och obstetrik, bok med eLabb av Marie Bixo, Torbjörn Bäckström.

  (2014)I Problemorienterad gynekologi och obstetrik är utgångspunkten ett kliniskt presenterat symtom eller problem som föranleder ett läkarbesök. Bokens kapitel följer en tydlig struktur där problemet inleder beskrivningen, varefter författarna presenterar differentialdiagnostiska överväganden inklusive anamnes, undersökning, behandling och slutligen ett eller flera fördjupningsavsnitt. Syftet är att efterlikna den kliniska situationen då patienter i allmänhet inte söker för en i förväg känd diagnos utan för ett symtom.

  Läs mer
  Boken följer core curriculum för grundutbildningen av läkare och har en tydlig förankring i grundvetenskaperna. Därmed förbereder den studenten väl inför allmäntjänstgöringen (AT). Fokus ligger på handläggning av tillstånd som man ofta träffar på i primärvården samt på initial handläggning av potentiellt livshotande tillstånd.
  Med boken följer eLabbet där studenten kan träna på beslutsfattande genom att praktiskt handlägga ett större antal realistiska interaktiva patientfall som utgår från patienter med olika kliniska symtom och problem. De interaktiva kunskapsfrågorna ger också möjlighet att träna på bokens innehåll och testa kunskaperna inom gynekologi och obstetrik.
  Specialister i obstetrik och gynekologi från hela Sverige har bidragit till boken och eLabbet. Boken vänder sig i första hand till studerande på läkarprogrammet men är även lämplig för AT-läkare och barnmorskestuderande.

  Om författarna
  Huvudredaktörer för boken är Marie Bixo och Torbjörn Bäckström, professorer och överläkare på institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.

 • Gynekologi

  denna andra upplaga av Gynekologi förmedlar ett stort antal av landets främsta specialister de grundläggande kunskaperna i ämnet liksom undersökning, diagnostik och handläggning av olika gynekologiska tillstånd. Boken tar fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska prioriteringar kan göras på bästa möjliga evidens. ?Kapitlen är genomgående uppdaterade eller nyskrivna. Läroboken innehåller utförliga aktualiserade kapitel om lagstiftning, gynekologisk ultraljudsdiagnostik, våld mot kvinnor, sexologi samt diagnostik och behandling av akut och kronisk bäckensmärta.Boken vänder sig till studerande på läkarutbildningen samt till yrkes­verksamma läkare, barnmorskor och sjuksköterskor inom såväl öppen som sluten vård. Den kan även användas som fördjupnings- och referensbok för läkare under specialistutbildning.??

 • Blogg minajagochpcos.blogg.se

  http://minajagochpcos.blogg.se/

 • Blogg

  http://aspermaetovum.blogspot.se/

 • Blogg Att leva med PCOS

  http://nouw.com/attlevamedpcos

 • Bok av. Julie Cohen

  Ben och Claire har försökt få barn i många år. När Claire äntligen blir gravid men snart får missfall, orkar hon inte kämpa mer. Hon tror att hon kan bli lycklig utan att bli förälder. Men Ben känner inte som hon, hans största dröm i livet är att bli pappa. Så när hans bästa kompis Romily under en blöt kväll på krogen kläcker den briljanta idén att hon kan föda barnet åt dem, tycker Ben att förslaget är så fantastiskt att han inte frågar sig vad som ligger bakom hennes erbjudande. För Romily och Claire är varandras motsatser ifråga om allt, förutom en liten sak: båda älskar Ben. När testet visar positivt, befinner sig då de blivande föräldrarna nio månader bort från bebislycka, eller från en total katastrof? En tankeväckande feelgood-roman, skriven med värme och humor.

 • Nystart - starkare, friskare, piggare med enkel träning

  Väck träningsgnistan inom dig!

  Alla vet vi att det är bra för hälsan att röra på sig, och att det blir viktigare ju äldre vi blir. Ändå blir den där träningen inte alltid av … Anledningarna är många. Det kan vara svårt att komma igång, eller så har du haft ett längre uppehåll och känner att det är tufft att hitta tillbaka. Kanske känner du dig inte hemma i träningslokalen med andra människor i färgglada kläder, eller så har kroppen börjat säga ifrån på ett sätt du inte är van vid? Eller du kanske helt enkelt har tappat motivationen?

  Men nu kan du få hjälp! I Nystart vill läkaren Gunilla Hasselgren, som sedan tolv år medverkat i tv-programmet Fråga doktorn och träningsexperten i tv-programmet Go’kväll, Sofia Åhman, väcka träningsgnistan inom dig!

  I boken visas effektiva träningsprogram med bara kroppen som redskap - allt för att du ska orka mer, bli piggare, hänga med lite längre och hålla dig frisk.

  Börja i det lilla! Res dig från stolen och lär dig med enkla medel få in lite basmotion i vardagen. I boken får du också ett veckoschema med lämpliga övningar som visas steg-för steg, och tips på eventuella hemträningsredskap, förutom den egna kroppen förstås. Du lär dig förebygga och behandla sjukdomar och kan läsa mer om vanliga smärttillstånd.

  Ta tillvara på alla tips i boken, och du kommer att upptäcka att även små små förändringar faktiskt kan ge stora resultat. Bara att sätta igång!

 • Information kring infertilitet.

  Om olika behandlingar av orsaker till infertilitet mm.


  http://www.ivfpodden.se

Uppsats 2013, litteraturstudie kost och PCOS

Bakgrund: Runt 5-10 % av kvinnor i fertil ålder har en diagnos av polycystiskt ovariesyndrom men ännu fler lider av syndromet utan en diagnos. Polycystiskt ovariesyndrom innebär att en kvinnas ena eller båda äggstockar är fyllda med cystor och att hon har en hormonstörning. Kosthållning har en betydande effekt på hur syndromet visar sig. Syfte: Se vad olika kostmetoder har för effekter på kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och vilken metod som är bäst. 

Metod: En litteraturstudie som analyserar tio vetenskapliga artiklar i fyra olika teman. 

Resultat: En hög-proteinkost, en kosthållning med lågt GI och ökad fysisk aktivitet ger alla tre positiva effekter på syndromet. En fettsnål kost ger mer negativa effekter än vad en fettrik kost ger. Studien visar att viktminskning också förbättrar syndromet.

 Slutsats: Mer forskning behövs om olika kostmetoders effekter på kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom i större studiepopulationer och olika kostmetoder har olika effekter på hur polycystiskt ovariesyndrom visar sig.

http://www.uppsatser.se/uppsats/cdab51df45/

 • Går att hitta via
  www.sfog.se
 • PCOS rapport
  ARG rapport om PCOS klar 2008.

 • Kostar någon hundralapp.

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla