Kom och prata om det som doktorn inte hinner berätta. 

Dela erfarenheter och metoder för att underlätta livet med PCOS.
Kom och prata om det som doktorn inte hinner berätta. 
Dela erfarenheter och metoder för att underlätta livet med PCOS.

Tillsammans med cirkelledaren bestämmer gruppen vad vi vill fördjupa oss i.
Exempel på ämnen: 
• Viktökning
• Problem med mensen
• Svårigheter att bli gravid
• Hud och hårförändringar
• Ärftlighet

Ev bjuda in en gäst som arbetar med PCOS 
  Studiecirkeln leds av  Liselotte Videla 
 
 
Start: 7 oktober
Plats: Haninge, Handen terminalen.
pris 950 kr  för  sex tisdagar   kl  18:30-20:30 
 
26. Maj, 2019

Nästa studiecirkel

startar tisdag 7 oktober 2019.