Kom ihåg att ta ditt gynekologiska,cellprov när du får kallelse eller om det gått mer än 3år sedan senast. Vissa gynekologer ta i cellprov när du är på besök hos dem. Efter klimakteriet bör du boka,gynekolog om du får blödning efter att du inte haft mens,på ett år. Jag har även fått ta,prov för att se om jag bär HPV VIRUS.

Kvinnans anatomi och fysiologi

Fortplantningsapparaten hos kvinnan.

Puberteten  kan starta vid 8/9 års ålder,  då sker  ökning av GnRH samt hypofysen blir mer känslig för GnRH. Gonadotropiner stiger  Framförallt  stiger två hypofyshormoner, follikelstimulerande  homon (FSH) och  luteiniseringshormon (LH) . I äggstockarna stimuleras äggcellernas mognad och bildningen av det kvinnliga könshormonet östrogen.

Under kvinnans fertila ålder avges ca 350 äggceller och sker från 12-15 års ålder, ibland tidigare under puberteten  fram till klimakteriet som inträffar i 45-55 års åldern. Övergångsåldern, varar i längd några  från månader till 10/15 år.

Yttre- och inre- könsorgan

Yttre könsorgan är yttre- och inre blygdläpparna samt klitoris.  Inre könsorgan är äggstockarna (ovarier), äggledare, livmodern(uterus), slida(vagina).  Könsorganen växer till under puberteten samt bröst och kvinnlig kroppsform utvecklas.

Livmoderns storlek är ca 3x5x8 cm. Den nedåtvända delen kallas livmoderhalsen (cervix). Livmodertappen är den del av livmoderhalsen som buktar in i slidan. Livmodern är en muskelrik vägg (glatt muskulatur). Hålrummets insida utgörs av en blodkärlsrik slemhinna.

Menstruationscykel

Normalt mognar och avges från endera äggstocken en äggcell med omkring 28 dagars mellanrum, små varianter på någon enstaka dag kan förekomma.  Folikelfasens längd kan varier mellan olika kvinnor. I början av cykeln aktiveras fler ägganlag, efter några dygn tillbaka bildas de flesta anlagen och ett anlag försätter att utvecklas till en mogen äggblåsa (follikel).   

I lutealfasen som alltid är 14 dagar  börjar  FSH  stiga Stimulerar bildandet av nya äggblåsor  I början av menstruationscykeln.  Vilket är ett komplext samspel med FSH, östrogen och manligt hormon. Äggblåsorna blir med FSH-känsliga, och efter dag 5-7 Väljs en vinnande  äggblåsa. Det är den äggblåsan som är mest känslig för FSH.  Den vinnande äggblåsan som är kvar bildas Massor med östrogen, om gör äggblåsan ännu mer FSH känslig. Resten av äggblåsorna återbildas (går i atresi) runt dag 8.  Den ledande follikeln blir ca 15-20 mm i diameter.Någon gång händer det att två tre ägganlag utvecklas vilket ger tvillingar eller trillingar om alla äggen befruktas (fler börd).

Ägglossning (ovulation) när ägget slungas ut bukhålan och fångas upp av äggledarnas trattformade del som har rörliga flikar. Vägen för ägget genom äggledaren till livmodern tar 3 - 5 dagar.   Äggcellen har en livslängd på 48 timmar men är mest mottagligt för befruktning under 8 - 12 timmar.

 

Menstruationscykeln är ca 28 dagar mellan blödningarna, kan variera i längd med 3-4 dygn på mellan 21-25 dagar  och fortfarande kallas regelbunden cykel. Cykeln kan bli kortare med stigande ålder.

 

 Livmoderslemhinnans mångtaliga tillväxt (proliferatin)och nedbrytning kallas menstruationscykeln. Den första menstruationsblödningsdagen räknas som menstruationscykelns första dag..  Ger tillväxt av livmoderslemhinnan  (endometriet).  En 7-10 mm tjockt, treskiktad struktur.

 

Hormonet FSH stimulerar mognaden av äggcellen . och en blåsa (follikel) bildas runt äggcellen. Vissa cellgrupper i follikeln påverkar till östrogenproduktion. FSH stimulerar ombildning av  manliga hormoner (androgener) till östrogener

 

Östrogenet stimulerar till livmoderslemhinnans tillväxt. Omkring dag 14 i cykeln brister follikeln och slungas ut i bukhålan för att fångas upp av äggledare.  Resterna av follikeln i äggstocken omvandlas under inverkan av LH till gulkroppen.

 

Gulkroppen producerar  gulkroppshormon (progesteron) som stimulerar livmoderslemhinnans körtlar att producera sekret.

 

 De celler som bildar äggblåsan  kallas thecaceller. Äggblåsan dvs. granulosa- och thecacellerna  bildar den s.k. gulkroppen. Granulosacellerna bildar ett tjockt lager celler runt håligheten i den forna follikeln. Thecacellerna finns främst runt gulkroppen. ’

 

Dag 17-19 kommer äggcellen till livmodern. En obefruktad äggcell kan inte fästa i livmoderslemhinnan och stöts bort.

 

Östrogen och gulkroppshormon halten i blodet är nu mycket hög vilket gör att hypofysen slutar insöndra FSH och LH.  Då avtar bildandet avöstrogen och gulkroppshormon.  När  ägglossning  beräknas ha skett kan gulkroppshormon  ger en stegring av kropps temperature hos kvinnan  på 0,3-0,5 grader ungefär; Efter ägglossning skrumpnar  gulkroppen som ihop till en s.k. corpus albicans, som syns som ett litet ärr på ovariets yta. Utan dessa hormoner bryts slemhinnan i livmodern ned och stöts ut. När östrogen och gulkroppshormon sjunkit börjar hypofysen åter att producera FSH och LH. En ny menstruationscykel har börjat.

 

 

4. Jan, 2019

Bild,gynekologi sk ndersöjnung

Kom ihåg att ta ditt gynekologiska,cellprov när du får kallelse eller om det gått mer än 3år sedan senast. Vissa gynekologer ta i cellprov när du är på besök hos dem. Efter klimakteriet bör du boka,gynekolog om du får blödning efter att du inte haft mens,på ett år. Jag har även fått ta,prov för att se om jag bär HPV VIRUS.

Copyright ©www.pco-pcos.se