Flertalet obalanser vid PCOS

I en kandidat uppsats från  Uppsala Universitet skriver Elin Jonsson en uppsats inom biologi om PCOS som forskningsfält och får fram många olika pusselbitar  i processer i kroppen hos livmodetbärare med PCOS. PCOS har en komplex heterogen karaktär vilket försvårar att utröna vad som är orsak och verkan i syndromet (Elin använder begreppet sjukdom)

Syndromet kopplas samman med infertilitet och flertalet metaboliska störningar såsom insulinresistens. Problemområden är ökade halter manligt  hormon (androgen) främst testosteron. Samt luteiniserande hormon(LH) samt utvecklad resistens mot insulin hos hypotalamus kopplad till ökad fettvävsbildning.

Det manliga hormonet testosteron är förhöjt hos kvinnor med PCOS vilket leder till obalans i förhållande med progesteron och Östrogen, ägglossning uteblir. Ägglossning sker genom att körtlar i hypotalamus hypofysen och gonaderna (äggstockarna) HCG - axeln och dess inblandade signalerade ämnen som kallas hormoner. Manliga könshormonet testosteron omvandlas med hjälp av enzymer till det kvinnlig könshormonet Östrogen som omvandlas till Östradiol som  reglerar ägglossningen. Syntom på PCOS är ökad halt testosteron och LH.

En utvecklad resistens mot insulin hos hypotalamus har också observerats. Vilket i förlängningen kan ge diabetes typ 2 som följdsjukdom av PCOS. Hypotalamus är en del av hjärnan som bla. är iblandad i reglering av ämnesomsättningen och  blodtrycket. Av alla kvinnor som drabbas av PCOS så har 60%  tre gånger större mängd av LH i jämförelse med vad som är normalt. Vilket tros ha ett samband med observeras genetisk förändring vid den gen som kodar LH receptorer (mottagarceller) hos personer med PCOS.

Förändringen påverkar LHs förmåga att binda receptor (signalämnen) vilket är  nödvändig process  för  follikelns mognad i äggstockarna hos kvinnor. Ämnet chemerin som är inblandat i fett nedbrytningen och även hur celler blir just fettceller (fettcellsdifferentiering) har också väckt intresse inom PCOS forskning. Chemerin har sets i ökade nivåer hos personer med PCOS jämfört med kontroll rupper.  Chemerin hämtar FSH framkallas  Östradiol och progesteron (gulkroppshormon i nybildade folliklar (äggblåsor) och dess celler. 

 Chemerin hämmar även FSH  framkallande enzymer (signalämnen) som behövs för hormonbildning och leder till negativt reglerad follikel. PCOS oenhetliga karaktär ger upphov till en rad olika fysiologiska uttryck vilket leder in på spår om en komplex bild där ett nätverk av hormoner och körtlar är inblandad i utvecklingen av syndromet.

 
 

Kvinnans anatomi och fysiologi

Fortplantningsapparaten hos kvinnan.

Puberteten  kan starta vid 8-9 års ålder,  då sker  ökning av GnRH samt hypofysen blir mer känslig för GnRH. Gonadotropiner stiger  Framförallt  stiger två hypofyshormoner, follikelstimulerande  homon (FSH) och  luteiniseringshormon (LH) . I äggstockarna stimuleras äggcellernas mognad och bildningen av det kvinnliga könshormonet östrogen.

Under kvinnans fertila ålder avges ca 350 äggceller och sker från 12-15 års ålder, ibland tidigare under puberteten  fram till klimakteriet som inträffar i 45-55 års åldern. Övergångsåldern, varar i längd några  från månader till 10/15 år.

Yttre- och inre- könsorgan

Yttre könsorgan är yttre- och inre blygdläpparna samt klitoris.  Inre könsorgan är äggstockarna (ovarier), äggledare, livmodern(uterus), slida(vagina).  Könsorganen växer till under puberteten samt bröst och kvinnlig kroppsform utvecklas.

Livmoderns storlek är ca 3x5x8 cm. Den nedåtvända delen kallas livmoderhalsen (cervix). Livmodertappen är den del av livmoderhalsen som buktar in i slidan. Livmodern är en muskelrik vägg (glatt muskulatur). Hålrummets insida utgörs av en blodkärlsrik slemhinna.

Menstruationscykel

Normalt mognar och avges från endera äggstocken en äggcell med omkring 28 dagars mellanrum, små varianter på någon enstaka dag kan förekomma.  Folikelfasens längd kan varier mellan olika kvinnor. I början av cykeln aktiveras fler ägganlag, efter några dygn tillbaka bildas de flesta anlagen och ett anlag försätter att utvecklas till en mogen äggblåsa (follikel).   

I lutealfasen som alltid är 14 dagar  börjar  FSH  stiga Stimulerar bildandet av nya äggblåsor  I början av menstruationscykeln.  Vilket är ett komplext samspel med FSH, östrogen och manligt hormon. Äggblåsorna blir med FSH-känsliga, och efter dag 5-7 Väljs en vinnande  äggblåsa. Det är den äggblåsan som är mest känslig för FSH.  Den vinnande äggblåsan som är kvar bildas Massor med östrogen, om gör äggblåsan ännu mer FSH känslig. Resten av äggblåsorna återbildas (går i atresi) runt dag 8.  Den ledande follikeln blir ca 15-20 mm i diameter.Någon gång händer det att två tre ägganlag utvecklas vilket ger tvillingar eller trillingar om alla äggen befruktas (fler börd).

Ägglossning (ovulation) när ägget slungas ut bukhålan och fångas upp av äggledarnas trattformade del som har rörliga flikar. Vägen för ägget genom äggledaren till livmodern tar 3 - 5 dagar.   Äggcellen har en livslängd på 48 timmar men är mest mottagligt för befruktning under 8 - 12 timmar.

 

Menstruationscykeln är ca 28 dagar mellan blödningarna, kan variera i längd med 3-4 dygn på mellan 21-25 dagar  och fortfarande kallas regelbunden cykel. Cykeln kan bli kortare med stigande ålder.

 

 Livmoderslemhinnans mångtaliga tillväxt (proliferatin)och nedbrytning kallas menstruationscykeln. Den första menstruationsblödningsdagen räknas som menstruationscykelns första dag..  Ger tillväxt av livmoderslemhinnan  (endometriet).  En 7-10 mm tjockt, treskiktad struktur.

 

Hormonet FSH stimulerar mognaden av äggcellen . och en blåsa (follikel) bildas runt äggcellen. Vissa cellgrupper i follikeln påverkar till östrogenproduktion. FSH stimulerar ombildning av  manliga hormoner (androgener) till östrogener

 

Östrogenet stimulerar till livmoderslemhinnans tillväxt. Omkring dag 14 i cykeln brister follikeln och slungas ut i bukhålan för att fångas upp av äggledare.  Resterna av follikeln i äggstocken omvandlas under inverkan av LH till gulkroppen.

 

Gulkroppen producerar  gulkroppshormon (progesteron) som stimulerar livmoderslemhinnans körtlar att producera sekret.

 

 De celler som bildar äggblåsan  kallas thecaceller. Äggblåsan dvs. granulosa- och thecacellerna  bildar den s.k. gulkroppen. Granulosacellerna bildar ett tjockt lager celler runt håligheten i den forna follikeln. Thecacellerna finns främst runt gulkroppen. ’

 

Dag 17-19 kommer äggcellen till livmodern. En obefruktad äggcell kan inte fästa i livmoderslemhinnan och stöts bort.

 

Östrogen och gulkroppshormon halten i blodet är nu mycket hög vilket gör att hypofysen slutar insöndra FSH och LH.  Då avtar bildandet avöstrogen och gulkroppshormon.  När  ägglossning  beräknas ha skett kan gulkroppshormon  ger en stegring av kropps temperature hos kvinnan  på 0,3-0,5 grader ungefär; Efter ägglossning skrumpnar  gulkroppen som ihop till en s.k. corpus albicans, som syns som ett litet ärr på ovariets yta. Utan dessa hormoner bryts slemhinnan i livmodern ned och stöts ut. När östrogen och gulkroppshormon sjunkit börjar hypofysen åter att producera FSH och LH. En ny menstruationscykel har börjat.

 

 

Copyright ©www.pco-pcos.se