Vad orsakar PCOS

Lyckas inte att sätta rätt eller bra  rubrik , pga   websidans begränsingar i antal tecken i rubrik.

Sidan är under uppbyggnad 

Även om många studier har fokuserat på PCOS förblir de underliggande sjukdoms framkallande  (patofysiologiska mekanismerna) för  syndromet  oklara.

PCOS är en kvnnlig variant av metabolt syndrom. Tarmens bakterieflora har betydelse. 

En uppfattningen är att PCOS orsakas av ett genetiskt arv ca 2-3%  av alla med PCOS.  i kombination med miljöfaktorer. Större tillgång på mat, framförallt sämre mat  som innehåller socker och snabba lättillgängliga kolhydrater samt en mer stilla sittande livsstil.

Detta visar sig även på genetiskt arv från manliga delen av släkt, tex som tidigt håravfall (före 30 års ålder). I männens fall beror detta främst på höga testosteronnivåer. Andra faktorer som man tror påverkar risken för PCOS är diabetes typ 2 i familjen, högt BMI före graviditeten och stor viktökning under graviditeten.

 

 AMH

 Androgener i livmodern 

Tarmens bakterier 

Mitokondriel betydelse vid PCOS

Mitokondri

Polycystiskt äggstocksyndrom och
mitokondriell dysfunktion
 Mitokondrier (kroppens värmepannor
som påverkar förbränning) '
spelar en nyckelroll
i energiproduktionen och mitokondriell dysfunktion
på cellnivå kan påverka systemisk metabolisk balans.
Den senaste breda acceptansen
av funktionella mitokondriella
störningar som en korrelerad
faktor för många sjukdomar
har lett till förutsättningen

att onormala mitokondriella metaboliska
markörerär associerade med PCOS.
 Studier som genomförts under de
senaste årenhar bekräftat
att ökad oxidativ stress är förknippad
med progressionen
och relaterade komplikationer av PCOS och har bevisat sambandet
mellan andra mitokondrielladysfunktioner och PCOS.
Således syftardenna översyn till att sammanfatta och diskutera tidigare
och nyare fynd om sambandet
mellan mitokondriell dysfunktion och PCOS.

Källa:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31420039

 

Hormonet AMH är nyckeln ( från 2018)

Bild från PCOS kongress som jag deltog vid. Världsledande forskare

I studien konstaterade forskarna att PCOS kan utlösas före födseln genom överdriven exponering i livmodern av ett hormon som kallas anti-Müllerian, AMH . Gravida kvinnor med PCOS hade 30 procent högre hormonnivå av AMH än normalt.

Överförs under graviditeten

PCOS är vanligare i vissa familjer och därför ville forskarna undersöka om det kunde överföras från mor till dotter under graviditeten. För att ta reda på detta injicerade man AMH på gravida möss. När avkomman växte upp kunde man se att honorna utvecklade PCOS symtom.

Forskarna tror att AMH–hormonet leder till att vissa hjärnceller överstimuleras och höjer nivåerna av testosteron. Efter att ha behandlats med läkemedlet cetrorelix, som används för att kontrollera hormonbalansen, upphörde mössens PCOS symtom, skriver DN.se. 

AMH reglerar utvecklingen av äggblåsor (folliklar) i äggstockarna och kvinnor med PCOS har ofta förhöjda nivåer av just den här hormonen, skriver svenska yle.fi.

Att PCOS troligen överförs i livmodern kan förklara varför det har varit så svårt att hitta någon genetisk orsak till sjukdomen trots att man vet att sjukdomen i många fall finns hos både mor och dotter.

Forskarna hoppas att detta kan vara en effektiv strategi för att få igång ägglossningen och så småningom även öka fertiliteten hos dessa kvinnor, skriver DN.se.

Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi vid Karolinska institutet, berättar för DN att hon tycker att resultaten är väldigt intressanta. Men säger samtidigt att det kan dröja flera år innan behandlingen kan börja användas inom vården.

– Det beror på hur lång tid det tar att fullfölja studien och helst vill man även ha fler studier. Så det handlar åtminstone om några år, säger Angelica Lindén Hirschberg till DN.se

källor:

Genombrott Forskare kan ha hittat orsaken bakom PCOS 

Circulating antimüllerian hormone and steroid hormone levels remain high in pregnant women with polycystic ovary syndrome at term.

 

15. Jan, 2020

fliken skapas, inte klar se ovan

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande