Vad orsakar PCOS

Även om många studier har fokuserat på PCOS förblir de underliggande sjukdoms framkallande (patofysiologiska mekanismerna) för syndromet  oklara.

Forskningsfältet runt polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) ger just nu en splittrad bild där flera möjliga bakrundsorsaker målas upp.

  PCOS har en stark ärflighet.  Fostret kan usättas för mammans hormoner redan i livmodern. att den gravida PCOs kvinnas föröjda halster av maligt könshormon på någotvis påverkar moderkakan så barnet hon  bär i livmodernpredisponeras för att utveckla PCOS senare i livet.

Indviden kan  vara  välträndad, äta sunt och trots det oväntat drabbas av PCOS tex i samband med stress och då utveckla symtom för PCOS.Viktuppgång kan leda till utveckling av syndromet.

 

Syndromet är den vanligast förekommande hormonrubbningen och beräknas drabba 5-7 % av   kvinnor  i fertil ålder i gruppen med övervikt förekommer syndromet i upp till 25% av kvinnogruppen. Men trots detta är dess bakomliggande orsaker ännu ej fastställda.

PCOS komplexa heterogen karaktär försvårar möjligheterna till att utröna vad som är orsak och verkan i sjukdomsförloppet. Tex arv och miljö, livsstil.

Syndromet  får stora konsekvenser på kvinnans liv och diagnosen har kopplats samman med infertilitet samt en flertal metaboliska störningar såsom insulinresistens och metabolasyndromet. Psykisk kan kvinnor bli mer nädstämda och deprimerade då PCOS påverkar signalement i hjärnan som styr psykiskt välmående. Problemområdena handlar om förhöjda nivåer av manligt könshormon (testosteron) samt luteiniserande hormon (LH) och utvecklad resistens mot insulin hos hypotalamus kopplat till ökad fettvävnadsbildning.

PCOS är en kvnnlig variant av metabolt syndrom. Tarmens bakterieflora har betydelse.  Tarmens bakterieflora förändras av metformin.

En uppfattningen är att PCOS orsakas av ett genetiskt arv ca 2-3%  av alla med PCOS.  i kombination med miljöfaktorer. Större tillgång på mat, framförallt sämre mat  som innehåller socker och snabba lättillgängliga kolhydrater samt en mer stilla sittande livsstil.

Detta visar sig även på genetiskt arv från manliga delen av släkt, tex som tidigt håravfall (före 30 års ålder). I männens fall beror detta främst på höga testosteronnivåer. Andra faktorer som man tror påverkar risken för PCOS är diabetes typ 2 i familjen, högt BMI före graviditeten och stor viktökning under graviditeten.

 

Mitokonrien

 AMH

 Androgener i livmodern 

Tarmens bakterier 

Gener

 

Psykiskhälsa

Källa la:Den dolda kvinnosjukdomen PCOS drabbar 5-7 % av alla unga fertila kvinnor trots detta saknas fortfarande dess bakgrundsorsak

klimakteriepodden: 115.- PCOS och klimakteriet med Elisabet Stener Victorin

Mitokondriel betydelse vid PCOS

Mitokondrie

Polycystiskt äggstocksyndrom och
mitokondriell dysfunktion
 Mitokondrier (kroppens värmepannor
som påverkar förbränning) '
spelar en nyckelroll
i energiproduktionen och mitokondriell dysfunktion
på cellnivå kan påverka systemisk metabolisk balans.
Den senaste breda acceptansen
av funktionella mitokondriella
störningar som en korrelerad
faktor för många sjukdomar
har lett till förutsättningen

att onormala mitokondriella metaboliska
markörerär associerade med PCOS.
 Studier som genomförts under de
senaste årenhar bekräftat
att ökad oxidativ stress är förknippad
med progressionen
och relaterade komplikationer av PCOS och har bevisat sambandet
mellan andra mitokondrielladysfunktioner och PCOS.
Således syftardenna översyn till att sammanfatta och diskutera tidigare
och nyare fynd om sambandet
mellan mitokondriell dysfunktion och PCOS.

Källa:Mitokondriel betydelse vid PCOS

 

Hormonet AMH är nyckeln

I studien konstaterade forskarna att PCOS kan utlösas före födseln genom överdriven exponering i livmodern av ett hormon som kallas anti-Müllerian, AMH . Gravida kvinnor med PCOS hade 30 procent högre hormonnivå av AMH än normalt.

Överförs under graviditeten

PCOS är vanligare i vissa familjer och därför ville forskarna undersöka om det kunde överföras från mor till dotter under graviditeten. För att ta reda på detta injicerade man AMH på gravida möss. När avkomman växte upp kunde man se att honorna utvecklade PCOS symtom.

Forskarna tror att AMH–hormonet leder till att vissa hjärnceller överstimuleras och höjer nivåerna av testosteron. Efter att ha behandlats med läkemedlet cetrorelix, som används för att kontrollera hormonbalansen, upphörde mössens PCOS symtom, skriver DN.se. 

AMH reglerar utvecklingen av äggblåsor (folliklar) i äggstockarna och kvinnor med PCOS har ofta förhöjda nivåer av just den här hormonen, skriver svenska yle.fi.

Att PCOS troligen överförs i livmodern kan förklara varför det har varit så svårt att hitta någon genetisk orsak till sjukdomen trots att man vet att sjukdomen i många fall finns hos både mor och dotter.

Forskarna hoppas att detta kan vara en effektiv strategi för att få igång ägglossningen och så småningom även öka fertiliteten hos dessa kvinnor, skriver DN.se.

Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi vid Karolinska institutet, berättar för DN att hon tycker att resultaten är väldigt intressanta. Men säger samtidigt att det kan dröja flera år innan behandlingen kan börja användas inom vården.

– Det beror på hur lång tid det tar att fullfölja studien och helst vill man även ha fler studier. Så det handlar åtminstone om några år, säger Angelica Lindén Hirschberg till DN.se

källor:

Genombrott Forskare kan ha hittat orsaken bakom PCOS 

Circulating antimüllerian hormone and steroid hormone levels remain high in pregnant women with polycystic ovary syndrome at term.

 

Dysbios är en obalans av bakterier i tarmflora

Dysbios är en obalans av bakterier i tarmfloran, det kan uppstå av förtäring av förorenad mat, om en får i sig bakterier som kroppen inte är van vid eller efter en antibiotika kur.

De goda tarmbakterierna har en viktig roll när det gäller kroppens reglering av östrogen.

Bakterierna hjälper kroppen att göra sig av med biprodukter av det östrogen som kroppen har använt. Oavsett ifall det är tillfört i kroppen via p-piller eller hormonersättning så behöver det brytas ner i levern för att sedan föras vidare genom gallblåsan, tunntarmen, tjocktarmen och sedan ut i avföringen.

Om du lider av dysbios har du förhöjt beta-glucuronidase vilket gör att de nedbrutna hormonerna och toxinerna som finns i tjocktarmen på sin väg ut, istället återupptas i kroppen via tarmväggen. Detta orsakar för höga halter av östrogen i kroppen, i längden orsakar dysbios östrogendominans.

Vanliga symptom på dysbios

 • Uppblåsthet
 • Hjärndimma
 • Akne
 • Omättad känsla
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Kliande hud, öron, ändtarm
 • Järnbrist
 • Kronisk svampinfektion
 • Trötthet
 • Oregelbunden eller utebliven menstruation
 • Svullnad
 • Ömma bröst
 • Viktuppgång

Med probiotika kan mängden goda tarmbakterier öka och enzymnivån normaliseras.

Källa:  PCOS Sverige  Dysbios
Hormonell balans av Mia Lundin och Ulrika Davidsson

HerCare  kvinnoklinik 

Genen DENND 1A

Nu har forskare i New York och Chicago identifierat en gemensam variation i en gen som heter DENND1A som kan spela en viktig roll vid utvecklingen av polycystiskt äggstockssyndrom.
DENND1A är en gen som är involverad i produktionen av manliga hormoner, och befanns vara en "viktig regulator för äggsockens manliga hormon omsättning.
Medan studien förklarar att PCOS är "mycket ärftlig", kan bara en "liten del av denna ärftlighet redovisas med de gemensamma genetiska känslighetsvarianterna som hittills identifierats."

Källa Genen  DENND 1A

https://www.iflscience.com/health-and-medicine/half-of-women-with-polycystic-ovary-syndrome-have-rare-variants-of-a-common-gene/

2019 PCOS tycks föras vidare i fler generationer.

Dagens Medicin 3 december 2019 skriver PCOS tycks föras vidare i fler generationer . Studie där forskare från karolinska institutet medverkar.
Liten studie.

Forskarna konstaterade att 7 procent av kvinnorna med PCOS hade fötts av mammor som haft diagnosen. Analyser visade också att bland kvinnor vars mammor inte hade PCOS var det bara 0,6 procent som själva fått diagnosen.

Forskarna följde i samma studie också 21 chilenska kvinnor vars mammor diagnostiserats med PCOS. Blodanalyser visare att 15 av dessa hade utvecklat sjukdomen jämfört med två kvinnor i en matchad kontrollgrupp. Döttrar till mammor med PCOS hade också högre BMI och högre nivåer av androgener än de i kontrollgruppen

Källa

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/03/pcos-tycks-foras-vidare-i-fler-generationer/k

 

 1. Rosenfield RL, Ehrmann DA. The Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): The Hypothesis of PCOS as Functional Ovarian Hyperandrogenism Revisited. Endocr Rev. 2016 Oct;37(5):467-520
 2. Dumesic DA, Oberfield SE, Stener-Victorin E, Marshall JC, Laven JS, Legro RS. Scientific Statement on the Diagnostic Criteria, Epidemiology, Pathophysiology, and Molecular Genetics of Polycystic Ovary Syndrome. Endocr Rev. 2015 Oct;36(5):487-525
 3. Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L et al; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande

Kommentarer

02.06.2020 12:05

Elimia Hargot

Hej. Vet du om det finns lösningar på hur man (jag) kan motverka min acne? Ett stort problem för mig..kost? Mvh Elimia

02.06.2020 17:48

Liselotte

Hej! Läkemel som minskar manligt hormon olika p piller, Spirnolakton,androcur. Mindre med snabba kolhydrater. Kosttillskott med inositol. Bra hudvårsdprodukter.

01.06.2020 11:02

Elimia Hargot

Hej.

Vet du om det finns lösningar på hur man (jag) kan motverka min acne? Ett stort problem för mig..kost?
Mvh
Elimia