Bli medlem i PCOS Sverige

Bildkällor PCOS SVERIGE
Org.nummer 802519-5812

 

 

Min egen tanke: Jag har bakgrund och erfarenhet som tidigare ordförande i en fördetta patientförening för PCO och PCOS.

Blir det blir många medlemmar  i den nu relativt nya organisationen PCOS Sverige  kommer  det att påverka sjukvården, bli lättare att hitta olika samarbetspartner  som i förlängningen  leder till ett bättre omhändertagande av PCOS drabbade livmoderbärare.

 

Organisationen är registerad hos skatteverket, Org.nummer 802519-5812

Nu kan du bli medlem i PCOS Sverige Som medlem visar du ditt stöd för PCOS Sveriges arbete och hjälper föreningen med sitt viktiga arbete. Du få ett nyhets brev som betalande medlem 

Årsavgiften är 0 kr för personer under 18 år och 100 kronor för personer över 18. Alla medlemsintäkter går till PCOS Sveriges arbete för att öka medvetenhet och kunskap om PCOS.

Läs PCOS Sveriges stadgar manifest och vad det innebär att vara medlem i PCOS Sverige på: https://pcossverige.se/engagera-dig/ 

 

Mer bakgrundsinformation se även   

https://pcossverige.se/om-pcos-sverige/

lkäla PCOS Sverige 

  • PCOS Sveriges logga

    Organisationen är registrerad hos skatteverket, Org.nummer 802519-5812

    Bildkällor PCOS SVERIGE

  • Gåvor till PCOS Sverige

    PCOS Sverige välkomnar gåvor Swish: 123 382 92 23

    Bildkällor PCOS SVERIGE

Jag är PCOS ambassadör

egen bild

 Jag är PCOS ambassadör Sverige.

Jag arbetar själv volontärt för PCOS  Sverige  och även enskilt med vissa  projekt tex studiecirkel vid Studieförbundet Vuxenskolan . 

 Jag är bosatt söder om Stockholm.

Nytt på sidan

10. Apr, 2019

Bli medlem i PCOS Sverige

Blir det blir många medlemmar i den nu relativt nya organisationen PCOS Sverige kommer det att påverka sjukvården, bli lättare att hitta olika samarbetspartner som i förlängningen leder till ett bättre omhändertagande av PCOS drabbade livmoderbärare.

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande