Naturligt progesteron, Utrogestan, receptbelagt

Naturligt progesteron, Microniserande progesteron.  Nästan obefintliga  mer positiva biverkningar.

det  verksamma ämnet i Utrogestan är progesteron. Detta kvinnliga könshormon har stort inflytande på menstruationscykeln. Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell.

Vad är Utrogestan?

Det verksamma ämnet i Utrogestan är progesteron. Detta kvinnliga könshormon har stort inflytande på menstruationscykeln. Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell. Vidare är progesteron nödvändig för en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som minskad fruktsamhet och menstruationsstörningar.

 

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Utrogestan vid förminskad fruktsamhet, oregelbundna menstruationer, häftig blodförlust under menstruationen och övergångsbesvär såsom oregelbundna menstruationer, transpiration på natten, humörväxlingar och sömnproblem. Det verksamma ämnet kompletterar bristen på progesteron, varigenom dessa besvär minskar eller upphör.

 

Hur använder du Utrogestan?

Utrogestan kan fås som kapsel och som vaginal tablett. Kapslarna föreskrivs för det mesta vid oregelbundna menstruationer, övergångsbesvär och häftig vaginal blodförlust. De vaginala tabletterna används ofta vid förminskad fruktsamhet. Kapslarna ska sväljas hela med hjälp av tillräckligt mycket vatten. De vaginala tabletterna kan du införa i vaginan med hjälp av den medlevererade applikatorn. I bipacksedeln läser du hur du ska använda applikatorn. Vid de flesta åkommor används Utrogestan bara under den andra hälften av menstruationscykeln. Läkaren berättar när och hur länge du ska använda denna medicin.

Dosering

Om inte läkaren ordinerar något annat, följer den vanliga doseringen:

  • En gång om dagen 200 mg Utrogestan att intas på kvällen före sängdags eller föras in i vaginan.

Ibland kan läkaren ordinera en extra dosering på morgonen. Detta läkemedel är uteslutande lämpligt för kvinnor. Avvik inte från den ordinerade doseringen och läs bipacksedeln före användning.

 

Biverkningar

 

Vid användningen av mediciner kan du få besvär av biverkningar. De biverkningar som nämns vid användning av Utrogestan, är bland annat.:

  • Oregelbunden, lätt blodförlust. Detta upphör i allmänhet efter en tid, varefter menstruationerna blir regelbundna. Har du fortsatt besvär av detta, ta då kontakt med läkaren;
  • Mag-/tarmbesvär som magont, illamående, diarré eller förstoppning. Dessa besvär avtar efter ett tag;
  • Yrsel, sömnighet.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

 

När får du inte använda detta läkemedel?

 

Utrogestan är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för progesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Under en tidigare graviditet har haft besvär av svår klåda, utslag av blåsor eller gulsot;
  • Lider av en allvarlig leveråkomma;
  • Lider av bröstcancer eller cancer i könsorganen.

Rådfråga läkaren om användningen av denna medicin om du lider av andra åkommor. Utrogestan kan ha en växelverkan med andra mediciner. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andraläkemedel du vidare använder. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

 

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Utrogestan kapslar, eller uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid. De vaginala tabletterna kan tryggt användas under en graviditet, men alltid i samråd med läkaren. Du får använda Utrogestan (med en normal dosering) om du ammar. Utrogestan kan ibland förorsaka yrsel och/eller sömnighet. Ta hänsyn till detta och ge dig bara ut i trafiken om du mår bra. Det finns inga restriktioner vad gäller intag av alkohol vid användning av detta läkemedel.

 

Gestapuran syntetiskt progesteron

Gulkroppshormon flertalet biverkningar tex viktuppgång, depression. 


Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

 Källa Fass

P-piller

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som innehåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  

Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge strörre blödning mm. 

 Gynekologrna som kan PCOS  rekommenderar inte ett vist märke av kombinations p- piller då olika kvinnor mår olika bra  av p pillr 

Läs mer om olika p piller i Fass. www.fass.se.se

 

 

 

 

 

 

 

Metformin och PCOS

Metformin (Glucophage) är en medicin som normalt föreskrivs att kvinnor medPCOS som lider av  insulinresistens och eller försöker bli gravid. Nyare rön visar att Metformin skyddar mot gravidtets koplikationer som sätts i samband med PCOS.

Metformin verkar fungera på tre sätt. Först, det minskar absorptionen av kolhydrater (socker) i kosten påvägen  genom tarmen.

För det andra, det minskar produktionen av glukos (blodocker) av levern. Lever använder  matensanergi för att skapa en reserv av blodsocker, ett lager. När kroppenupplever stress, frigörs levern reserven glukos för att förse din hjärna och muskler med en omedelbar energi. metformin undertrycker upplagring av denna reserv.

För det tredje, och kanske viktigast, ökar metformin känsligheten hos muskelceller för insulin.

Insulin är det hormon som levererar glukos (blodsocker) till celler för att använads som bränsle eller lagras.

Kvinnor med PCOS har ofta ”insulinresistens”, ett villkor om det alltför stora mängder insulin krävs för att få blod glukos ska tas upp av celler, där det hör hemma. Metformin hjälper kroppen att transportera glukos med mindre mängd insulin, alltså sänks insulinproduktionen.

Kroniskt höga halter av glukos eller insulin i ditt blod bidrar till fetma, hjärtsjukdomar, infertilitet, och vissa cancerformer, såväl som utveckling av diabetes.

 

 (2017)

Vissa kvinnor med PCOS behandlas med Metformin för insulinresistens,
Upplever du dig smartare? Biverkamån av metformin? 
Studie  som handlar om behandling med metformin vid polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Det är en sjukdom där kvinnan har onormalt hög testosteronnivå i kroppen samt cystor på ena eller båda äggledarna.
En forskargrupp från Saudiarabien hade utfört ett kognitionstest på kvinnor med PCOS och funnit att deras kognitionsnivå var lägre än matchande kontroller.
– Sedan behandlas de kvinnliga patienterna med metformin. När kognitionstestet sedan upprepas tre månader senare så hade kvinnorna blivit lite smartare – de hade alltså samma kognitiva nivå som kvinnorna i kontrollgruppen.
 
 källa

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4294/presentation/5053 

Letrizol

Letrizol  ny  metod för att framkalla ägglossning

Letrozol är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används Letrozol av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras

Läs mer under fliken gravid och PCOS. 

Copyright ©www.pco-pcos.se