P-piller

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som innehåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  

Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge strörre blödning mm. 

 Gynekologrna som kan PCOS  rekommenderar inte ett vist märke av kombinations p- piller då olika kvinnor mår olika bra  av p pillr 

Läs mer om olika p piller i Fass. www.fass.se.se

 

 

 

 

 

 

 

Metformin och PCOS

Metformin (Glucophage) är en medicin som normalt föreskrivs att kvinnor medPCOS som lider av  insulinresistens och eller försöker bli gravid. Nyare rön visar att Metformin skyddar mot gravidtets koplikationer som sätts i samband med PCOS.

Metformin verkar fungera på tre sätt. Först, det minskar absorptionen av kolhydrater (socker) i kosten påvägen  genom tarmen.

För det andra, det minskar produktionen av glukos (blodocker) av levern. Lever använder  matensanergi för att skapa en reserv av blodsocker, ett lager. När kroppenupplever stress, frigörs levern reserven glukos för att förse din hjärna och muskler med en omedelbar energi. metformin undertrycker upplagring av denna reserv.

För det tredje, och kanske viktigast, ökar metformin känsligheten hos muskelceller för insulin.

Insulin är det hormon som levererar glukos (blodsocker) till celler för att använads som bränsle eller lagras.

Kvinnor med PCOS har ofta ”insulinresistens”, ett villkor om det alltför stora mängder insulin krävs för att få blod glukos ska tas upp av celler, där det hör hemma. Metformin hjälper kroppen att transportera glukos med mindre mängd insulin, alltså sänks insulinproduktionen.

Kroniskt höga halter av glukos eller insulin i ditt blod bidrar till fetma, hjärtsjukdomar, infertilitet, och vissa cancerformer, såväl som utveckling av diabetes.

 

 (2017)

Vissa kvinnor med PCOS behandlas med Metformin för insulinresistens,
Upplever du dig smartare? Biverkamån av metformin? 
Studie  som handlar om behandling med metformin vid polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Det är en sjukdom där kvinnan har onormalt hög testosteronnivå i kroppen samt cystor på ena eller båda äggledarna.
En forskargrupp från Saudiarabien hade utfört ett kognitionstest på kvinnor med PCOS och funnit att deras kognitionsnivå var lägre än matchande kontroller.
– Sedan behandlas de kvinnliga patienterna med metformin. När kognitionstestet sedan upprepas tre månader senare så hade kvinnorna blivit lite smartare – de hade alltså samma kognitiva nivå som kvinnorna i kontrollgruppen.
 
 källa

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4294/presentation/5053 

Gestapuran

Gulkroppshormon
Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

 

 

Letrizol

Letrizol  ny  metod för att framkalla ägglossning

Letrozol är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används Letrozol av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras

Läs mer under fliken gravid och PCOS. 

Copyright ©www.pco-pcos.se