P-piller

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som inhåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  

Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge strörre blödning mm. 

Nedan några av desserter som gynekologer brukar föreskriva vid  PCOS .

Läs mer om olika p piller i Fass. www.fass.se.se

Desolett desogestrel/etinylestradiol

 

 

Yasmin 0,03 mg/3 mg, Etinylestradiol/Drospirenon

 

Yasminelle 28 0,02 mg/3 mg,  Etinylestradiol/Drospirenon

 

 

Diane

2 mg/35 Cyproteronacetat/Etinylestradiol

 

 

 • Metformin, diabetes läkemedel. Minskar insulinresistens

  Metformin innhåller inte hormon, vilket minipiller, p-piller och hormonspiral har.

  Metformin minskat insulinresistens eller ökar insulinkänslighet genom att verka i levern. metformin blodsockret genom att minska lever produktion av glukos Gör att kroppen reglerar glukosdepån bättre. Halten SHBG ökar och mer manligt hormon binds då.

  Endel går ned i vikt men inte alla kvinnor med PCOS För vissa kvinnor leder behandling med Metformin till ägglossning och graviditet, just för att inte alla med PCO får samma resultat av metformin gör att inte alla gynekologer skriver ut läkemedlet.

  Vanlig biverkan är illamående och diarré.

 • Getruta

  Växt som Metformin härstammar i från.

Metformin och PCOS

Metformin (Glucophage) är en medicin som normalt föreskrivs att kvinnor medPCOS som lider av  insulinresistens och eller försöker bli gravid. Nyare rön visar att Metformin skyddar mot gravidtets koplikationer som sätts i samband med PCOS.

Metformin verkar fungera på tre sätt. Först, det minskar absorptionen av kolhydrater (socker) i kosten påvägen  genom tarmen.

För det andra, det minskar produktionen av glukos (blodocker) av levern. Lever använder  matensanergi för att skapa en reserv av blodsocker, ett lager. När kroppenupplever stress, frigörs levern reserven glukos för att förse din hjärna och muskler med en omedelbar energi. metformin undertrycker upplagring av denna reserv.

För det tredje, och kanske viktigast, ökar metformin känsligheten hos muskelceller för insulin.

Insulin är det hormon som levererar glukos (blodsocker) till celler för att använads som bränsle eller lagras.

Kvinnor med PCOS har ofta ”insulinresistens”, ett villkor om det alltför stora mängder insulin krävs för att få blod glukos ska tas upp av celler, där det hör hemma. Metformin hjälper kroppen att transportera glukos med mindre mängd insulin, alltså sänks insulinproduktionen.

Kroniskt höga halter av glukos eller insulin i ditt blod bidrar till fetma, hjärtsjukdomar, infertilitet, och vissa cancerformer, såväl som utveckling av diabetes.

 

 (2017)

Vissa kvinnor med PCOS behandlas med Metformin för insulinresistens,
Upplever du dig smartare? Biverkamån av metformin? 
Studie  som handlar om behandling med metformin vid polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Det är en sjukdom där kvinnan har onormalt hög testosteronnivå i kroppen samt cystor på ena eller båda äggledarna.
En forskargrupp från Saudiarabien hade utfört ett kognitionstest på kvinnor med PCOS och funnit att deras kognitionsnivå var lägre än matchande kontroller.
– Sedan behandlas de kvinnliga patienterna med metformin. När kognitionstestet sedan upprepas tre månader senare så hade kvinnorna blivit lite smartare – de hade alltså samma kognitiva nivå som kvinnorna i kontrollgruppen.
 
 källa

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4294/presentation/5053 
 • Metformin och magsjuka

  Tar du metformin.vid magsjuka med diarré eller och kräkning tänk på att inte ta metformin,varför du ska hoppa över metformin står i texten.

  Om man inte får i sig tillräckligt med vätska minskar blodvolymen och blodtrycket och genomblödningen av njurarna blir sämre med minskande urinproduktion som följd. Detta kan leda till akut njursvikt och högt kalium, speciellt om man använder läkemedel som förstärker den här effekten. Om man får en njursvikt kan vissa läkemedel inte utsöndras och man kan riskera läkemedelsförgiftning. Metformin är ett sådant läkemedel. Blir man metforminförgiftad riskerar man att utveckla ett livsfarligt tillstånd som kallas laktatacidos.

  Om man inte får i sig tillräckligt med vätska eller tappar mycket vätska i form av diarréer eller kraftig svettning så bör man göra uppehåll med följande mediciner:

  Läkemedel Namn Orsak

  Metformin Metformin, Glucophage. Finns också kombinationsmedel där Metformin ingår: Competact, Janumet, Eucras, Komboglyze, Jentadueto, Xigduo, Vokanamet, Synjardy Om man råkar ut för en akut njursvikt finns risk att utveckla laktatacidos (blodet blir surt) som till och med kan vara ett livshotande tillstånd.

  ACE-hämmare ARB Captopril, Enalapril, Linatil, Renitec, Lisinopril, Zestril, Pramace, Ramipril, Triatec, Inhibace, Monopril, Cozaar, Teveten, Diovan, Aprovel, Atacand, Micardis Man bör vara försiktig med alla medel som sänker blodtrycket men extra försiktig med dessa läkemedel som ytterligare försämrar njurgenomblödningen.

  NSAID Ipren, Ibuprofen, Brufen, Ibumetin, Voltaren, Diklofenak, Indomé, Confortid, Arthrotec, Alganex, Naproxen, Orudis, m fl. Dvs febernedsättande, inflammationshämmande och smärtstillande medel av denna typ. Finns en mängd både receptbelagda och receptfria preparat. Försämrar ytterligare njurgenomblödningen

  SGLT-2-hämare Forxiga, Invokana, Jardiance, Försämrar ytterligare njurgenomblödning

  Om man sätter ut metformin finns risk att blodsockret stiger. Om man inte har tillgång till insulin och får riktigt höga blodsocker (25-30) och symtom i form av stora urinmängder och törst bör man kontakta sjukvården.
  När magsjukan upphört kan man börja med sina mediciner igen utan extra kontroll av läkare

 • Bruk av metformin ved polycystisk ovarie-syndrom

  Artikel på norska. PCOS och metforminbruk

  Polycystisk ovarie-syndrom rammer kvinner i fertil alder og skal primært behandles med kostholds- og livsstilstiltak, spesielt når det er assosiert med overvekt. Det er imidlertid økende dokumentasjon på at metformin kan ha gunstig effekt på mange av syndromets manifestasjoner. Norske leger bør derfor ha kjennskap til metforminbehandling ved polycystisk ovarie-syndrom.


  http://tidsskriftet.no/article/1883363/

Gestapuran

Gulkroppshormon
Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

 

 

Letrizol

Letrizol  ny  metod för att framkalla ägglossning

Letrozol är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används Letrozol av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras

Läs mer under fliken gravid och PCOS. 

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla