Utbildning

Södertörns högskola

Turismvetenskap A hösterminen 2019  (turismprogrammet) första terminen

Södertörns högskola  

Etnologi med inrikting på kulturell mångfald  år   2001-2002

Sociologi  2002

Mälardalenshögskola Västerås  1999-2000 

Socialomsorg

Stadshagens Vårdgymnasium 1993-1994 

Undersköterska  

 

 

Copyright ©www.pco-pcos.se

 Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande