PCO-äggstock

PCO äggstocksvariant

PCO står för Poly Cystiska Ovarier dvs mångblåsiga äggstockar. En speciell äggstockstyp. Cysta betyder blåsa och inte att det är cancer. Äggstocken är något förstorad, har en ökad volym. Syns när gynekologen eller barnmorskan gör att vaginalt ultraljud och mäter äggstocken.

Den friska äggstocken innehåller folliklar (äggblåsor= cystor) i varierande storlek. Dag ett i menstruationscykeln har de samma storlek för att växa och på dag 7 kommer 1-2 äggblåsor att utvecklas mer än de andra för att bli en mogen äggblåsa som släpper ett ägg.
Det behöver inte ge några större symtom att ha sådana äggstockar, och många kvinnor lever hela livet utan att få reda på det.
Den typiska bilden vid PCO är att äggblåsorna börjar växa normalt, men att tillväxten stannar på ett tidigt stadium så att ägglossningen störs. En del kvinnor med PCO får dock ibland helt vanlig ägglossning och kan därför bli gravida på vanligt sätt. En del upptäcker aldrig sin PCO och får sina barn på naturlig väg. Vid PCOS fortsätter all äggblåsorna att ha samma storlek, någon tillväxtkick kommer aldrig att ske. Istället tillbakabildas omogna follikeln och ägglossningen uteblir.

Äggstocken har många blåsor ofta formaterade som ett pärlband (på engelska neckless) på ultraljudsbilden. Mer än 10 blåsor i samma storlek ska finnas i en äggstock för att väcka misstanke om PCO. Alla äggstockar har cystor dvs folliklar som är äggblåsor men då i olika utvecklingsstadier. Vid PCOS har cystorna kommit lika långt i utvecklingen och tillbakabildas före ägglossning skett. 

PCO äggstocken producerar för mycket manligt hormon vid PCOS. PCO-äggstockar finns vid ämnesomsättningssjukdomen, som till vardags kallas struma. Vilken uppkommer av för liten eller för stor produktion av sköldkörtelhormon i sköldkörteln (som sitter i i halsen vid struphuvudet).

"Läkaren som undersökte mig (läs Liselotte) i samband med vårt första besök på IVF 1993 skrev detta i min journal: Vaginalt ultraljud visar en uterus med mycket tunn slemhinna på 2-3 mm. Ovarier bilateralt måttligt förstorade och innehållande 40-50 folliklar med storlek på mellan 5 och 8 mm. Vänster ovarium mäter 23-27 mm höger ovarium högre upp och svårmätbart. ” 

Länktips:  Inger Sundström Poromaa om Menstruationscykeln, del 1 av 2

 

 

Vad är PCOS? Vad ger PCOS

Polycystiskt ovariesyndrom  alternativt Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre litteratur för Stein–Leventhals syndrom.

är en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar ca7-15% av kvinnor i fertil ålder. Vilket  betyder att flera tusentals har tillståndet. Många utan att veta om det. Orsaken till varför vissa kvinnor drabbas av PCOS är inte helt klarlagd.

Annan sjukdom eller annat syndrom som kan ge PCO -likande äggstockar ska vara uteslutna för säker diagnos. De syndrom eller sjukdomar som uteslut är kongenitalt androgenitalt syndrom vilket mycket ovanligt att det upptäcks hos vuxna , tumörer som utsöndrar manligt hormon (androgener) och Cushings syndrom.

2003 och 2006 samlades världen mest kunniga PCOS- läkare i Rotterdam och enades om tre kriterier för syndromet. Har en kvinna två av dessa tre kriterier, då är det PCOS.

1 oregelbunden eller utebliven mens
2 hormonell påverkan
3 PCO-äggstockar

 

Rotterdamkriterierna har tydliggjort skalan och grupperat patienter i fyra olika fenotyper.

 

 • Frank of classic polycystic PCOS (kronisk anovulation, hyperandrogenism med polycystiska ovarier – 3/3 kriterier)
 • Classic non-polycystic ovary PCOS (kronisk anovulation, hyperandrogenism men normala äggstockar – 2/3 kriterier)
 • Non-classic ovulatory PCOS (regelbundna menscykler, hyperandrogenism och polycystiska ovarier – 2/3 kriterier)
 • Non-classic, mild PCOS (kronisk anovulation, normala androgener och polycystiska ovarier – 2/3 kriterier)

 

Den förstnämnda innebär den svåraste varianten med metabola och kardiovaskulära riskfaktorer. Som motvikt har kvinnor med icke-klassisk och mild PCOS lägst risk för metabol sjukdom. Varför vissa kvinnor har hyperandrogenism men inte anovulation är okänt.

 

Medan genetiska och andra faktorer kan samverka för att kvinnor ska utveckla PCOS, avgörs deras position i det här spektrat sannolikt av livsstil och speciellt av ett BMI som pekar på fetma. Viktuppgång förflyttar kvinnor mot den svårare delen av skalan. Viktnedgång, å andra sidan, förflyttar kvinnor mot den lättare delen av skalan genom att förbättra fertilitet, cykler med ögglossning och hirsutism. De vidare Rotterdam-kriterierna inkluderar fler patienter med den milda varianten. Förekomsten av insulinresistens och metabolt syndrom har noterats frekvent, men är inte del av den formella definitionen och omfattar uppskattningsvis 50-70 procent av kvinnor med PCOS.

 

 

Oregelbunden är mensen om det är mer än 42 dagar mellan blödningarna eller en längd skillnad på mer än 3-4 dagar mellan cyklerna. Med hormonell påverkan menas acne som kommer i vuxen ålder, generande hårväxt (hirsutism) och påverkade manliga hormonhalter hos kvinnan i blodanalys. PCO -äggstockar ser läkaren på vaginalt ultraljud.

 PCOS kan delas in i klassisk PCOS: kvinnan har övervikt, generade hårväxt (hirsutism) och utebliven ägglossning. En annan grupp kvinnor är de som inte har de klassiska symtomen men förhöjd halter manligt hormon, de kan ha ägglossning och normal insulin produktion och sakna polycystiska ovarier (PCO).

HAIR- An syndromet är en variant av PCOS som karaktäriseras av förhöjda manliga hormoner (hyperandrogensim ) insulinresistens och bruna fläckar kallade acanthosis nigricans.

P-piller som många kvinnor tar i tonåren  döljer PCOS symtom som oregelbunden mens, och generade hårväxt (hirsutism). Symtomet som kvinnan ofta söker först för är att hon har svårt att blir gravid. Syndromet är något vanligare i länderna kring medelhavet och hos afroamerikaner.

Det går tyvärr inte att bli frisk från tillståndet Polycystisk Ovarialsyndrom, men de besvär eller symtom som förekommer kan behandlas och dämpas. Till exempel om man är överviktig räcker det med att man går ner några kilo. Genom ändrad livsstil och mera motion kan man då återställa den hormonella balansen för att få regelbunden menstruation igen. Utöver detta kan p-piller och gulkroppshormon användas för att sätta igång en regelbunden menstruation samtidigt som det hjälper till att

minska behåringen. Svårigheter att med att bli med barn kan ägglossningsfrämjande läkemedel hjälpa mot.

PCOS är förknippat med ägglossningsrubbningar, övervikt/fetma, insulin okänslighet (förstadium till sockersjuka) och en ökad risk för utveckling av metabola syndromet är vanligt förekommande. Kvinnor med PCOS har ofta en obalans som kallas "östrogen dominans."

Den nu rådande uppfattningen är att PCOS orsakas av ett genetiskt arv i kombination med miljöfaktorer. Större tillgång på mat, framförallt sämre mat  som innehåller socker och snabba lättillgängliga kolhydrater samt en mer stillasittande livsstil

Detta visar sig även på genetiskt arv från manliga delen av släkt, tex som tidigt håravfall (före 30 års ålder). I männens fall beror detta främst på höga testosteronnivåer. Andra faktorer som man tror påverkar risken för PCOS är diabetes typ 2 i familjen, högt BMI före graviditeten och stor viktökning under graviditeten.

 • Genombrott: Forskare kan ha hittat orsaken bakom PCOS. AFTONBLADET

  Forskarna hoppas att detta kan vara en effektiv strategi för att få igång ägglossningen och så småningom även öka fertiliteten hos dessa kvinnor, skriver DN.se.

  Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi vid Karolinska institutet, berättar för DN att hon tycker att resultaten är väldigt intressanta. Men säger samtidigt att det kan dröja flera år innan behandlingen kan börja användas inom vården.

  – Det beror på hur lång tid det tar att fullfölja studien och helst vill man även ha fler studier. Så det handlar åtminstone om några år, säger Angelica Lindén Hirschberg till DN.se

  https://www.aftonbladet.se/a/4dJRzq

 • PCOS kan förebyggas

  LÄNGD 8:42
  Gynekolog Rika Hammarström förklarar hur hormonsjukdomen PCOS fungerar. Artisten Anna Toledano Book har i många år lidit av PCOS, som gjort att hon haft problem med vikten och fått ökad behåring på kroppen

  Se länk,

  http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/s%C3%A5-kan-hormonsjukdomen-pcos-f%C3%B6rebyggas-3854972

Tv4 Nyhetsmorgon 5 november 2014

Hur vet jag om jag har PCOS?

Många kvinnor lidet av PCOS utan att veta om det. Symtom på PCOS är att man har svårt att bli gravid, får ökad kroppsbehåring och kraftig akne.

En av de som länge levde ovetande är Linn Norberg som är med i Nyhetsmorgonstudion tillsammans med fertilitetsläkaren Jan Holte.

 

 • Cushings syndrom

  Ska uteslutas vid misstanke om PCOS.

  Överproduktion av kortisol är orsaken till
  Cushings syndrom eller Cushings sjukdom är en endokrin sjukdom som innebär en överproduktion av kortisol i binjurebarken (hyperkortisolism). Den kännetecknas av fettanhopningar över ansiktet, nacke och bålen, bildning av blåröda bristningar i huden, blodtrycksförhöjning och hos kvinnor menstruationsrubbningar
  Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Cushings_syndrom#Orsaker_och_implikationer

 • Kongenital binjurebarkshyperplasi

  Kongenital binjurebarkshyperplasi eller Congenital adrenal hyperplasia, (CAH )Ska uteslutas vid misstanke om PCOS. Barn med lindriga former av sjukdomen kan sakna symtom som nyfödda. Senare under uppväxten kan tillväxthastigheten öka och de kan utveckla symtom på alltför tidig pubertet (pseudo-pubertas precox). Hos vuxna, obehandlade kvinnor med relativt lindrig sjukdomsform (som inte medfört virilisering eller livshotande saltförlust under uppväxten) kan sjukdomen yttra sig endast som nedsatt fruktsamhet, oregelbunden eller utebliven menstruation och ökad kroppsbehåring.
  Källa: http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/kongenitalbinjurebarkshyperpla#anchor_0

 • Högt prolaktin

  Ska uteslutas vid PCOS misstanke samtidgt kan det finnas samband med PCOS. Hyperprolactinemia eller högt prolaktin är ett medicinskt tillstånd som kännetecknas av onormalt höga halter av hormonet Prolaktin i blodet. Prolaktin är producerad av främre hypofysen och associeras med amning. Hyperprolactinemia är normalt i gravida och ammande kvinnor. Det kan också bero på kvinnor och män stress eller otillräcklig sköldkörteln produktion, som en farmaceutisk sidoeffekt, eller som ett symptom på sjukdomar som drabbar Hypotalamus, njure, lever, äggstockar, hypofysen eller sköldkörteln. Symptom på hyperprolactinemia i kvinnor inkluderar produktion av bröstmjölk och störningar i Premenstrual cykeln, medan drabbade män kan uppleva låg testosteron, infertilitet och Erektil dysfunktion.
  Källa: http://www.sweetviolets.net/vad-ar-hyperprolactinemia.html

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla