Inbjuden

Jag vart personligen inbjuden att delta vid  AE-PCOS association årliga möte i Stockholm  23-25 september 2018.

En grupo  personer, från olika världsdelar,  som aktivt söker ny kunskap om PCOS  mötes för att dela med sig av sina senaste,forskningsreslultat inom PCOS. 

Jag har sedan många år kontakt med svenska och Norska forskare inom PCOS.  Nu fick jag även tillfälle  tillfälle att träffa dem i  verkligheten ,

 

För mig var det tre mycket intensiva  och intressanta dagar. Föreläsningar på Engelska.  Talade med en gynekolog från Helsingfors. Tyvärr skrev jag inte ned hennes namn

 

AE - PCOS  Association vill verka för,att nå ut med information till kvinnor som har PCOS  och sjukvården. Tex genom att samveka med etablerade PCOS  kanaler.

 

Tack igen Elisabet Stener victorin och AE-PCOS Association för inbjudan till mötet.

En app

AskPCOS Appär den första App dedikerad till tillståndet för polycystisk äggstockssyndrom (PCOS) som bygger på bästa senaste nytt om PCOS
AskPCOS är den mest pålitliga och omfattande PCOS App tillgänglig som utvecklats av de ledande PCOS-experterna från hela världen och kombinerades med kvinnor med PCOS.


Det kommer att svara på alla dina PCOS-frågor och hjälpa dig att hantera ditt tillstånd bättre.
AskPCOS är för kvinnor och tjejer som tror att de kan ha PCOS, de som redan har diagnos och för de som stöttar kvinnor med PCOS.


ASkPCOS har en rad innovativa funktioner, inklusive:
en självdiagnostisk frågesport
lätt att förstå information om PCOS
en rad info-grafik
videor av experter
en frågeformulär för att hjälpa dig när du pratar med vårdpersonal
#AskPCOS är viktigt för kvinnor som vill ha den bästa tillgängliga informationen om PCOS

riskfaktorer för flera metaboliska störningar,

Flertalet kvinnor med polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS) är överviktiga med det förekommer riskfaktorer för flera metaboliska störningar, inklusive högt blodtryck , högt blodfett metaboliskt syndrom, hjärt-kärlsjukdomar (CVD) och graviditets- och typ 2-diabetes (T2DM). . Huruvida dessa ogynnsamma hormonella och metaboliska försvagningar och resultat orsakar högre risk för CVD-händelser senare i livet är inte känt. Till exempel är många av riskfaktorerna kända för att bidra till och främja utvecklingen av CVD, men hittills finns det inte starka bevis för att risken för CVD är relaterad till PCOS i sig.
Källa Professor Juha Tapanainen är ordförande för universitetsavdelningen för obstetriker och gynekologi, Helsingfors universitet

Vid PCOS kan Metformin kan förebygga graviditetskomplikationer

 

.

Metforminbehandling kan förbättra graviditetsresultaten för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), men det förhindrar inte graviditetsdiabetes och dess långsiktiga effekter på avkomman är oklara, tyder på ny forskning.

Tone Shetelig Løvvik, MD, av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim, presenterade fynd från den randomiserade kontrollerade PregMet 2 trial on 20 mars på ENDO 2018: The Endocrine Society Annual Meeting.
Kvinnor med PCOS har ökad risk för graviditetskomplikationer och metformin har i allt högre grad använts off-label under graviditeten för att förebygga eller behandla dessa komplikationer. Tidigare studier som undersökt detta har blivit underbyggda, förklarade Løvvik.

I PregMet 2 hade kvinnor med PCOS metformin som började under första trimestern - och som faktiskt tog läkemedlet under graviditeten - haft lägre risk för sena missfall och föregående födelse jämfört med kvinnor som fick placebo. De fick också mindre vikt under graviditeten.

Metformin hindrade dock inte utvecklingen av graviditetsdiabetes. Även nyfödda hos kvinnor som tog metformin hade större huvudomfång, om än fortfarande i det normala intervallet.

Tidigare undersökningar från samma grupp har visat att i en uppföljning av två kohorter hade barn av kvinnor med PCOS som tog metformin under graviditeten en högre medelvikt vid 4 års ålder än barn som inte utsattes för metformin i utero, vilket rapporterats av Medscape Medical News

"Jag tror att tillsammans med kvinnan måste vi diskutera fördelarna och nackdelarna och bestämma om hon ska ta metformin eller ej," huvudforskare av PregMet 2, Eszter Vanky, doktorand, doktorand, även från norska vetenskaps- och teknologihögskolan, berättade för Medscape Medical News.

Sessionens moderator Corrine K Welt, MD, en reproduktiv endokrinolog vid University of Utah, Salt Lake City, sa: "Den här norska gruppen har gjort mycket stora studier och tittat på stora många deltagare , så de är ganska väl underbygda för att titta på dessa endpoints."

Hon tillade att avkommans viktproblem "är lite oroande" och uppmanade försiktig optimism. "Jag tror inte att dessa resultat är slutliga. Det är hoppfullt metformin kan vara en behandling för förebyggande av för tidigt födsel och sen missfall, men vi behöver nog mer data."

 För mer info selänk 

Tone Shetelig Løvvik, MD

 

 

Blodsockrets betydelse vid PCOS

Blodsockrets betydelse vid PCOS.  Kvinnor med,PCOS är ofta, insulinresistenta  och  typ två diabetes, (åldersdiabetes)mer vanligt förekommande  jämfört med kontrollgrupper. 

 

Särskilt hos,överviktig kvinnor ökar risk för typ två diabetes.  Risken ökar något för normalviktiga ,med PCOS,att utveckla typ två diabetes.  Därför  bör OGGT  i i anvöndas som standard kontroll för,att upptäcka PCOS, kvinnor  som har typ två diabetes.  Typ två diabetes,ger varnings,signal för att kvinnan senare utvecklar hjärt och kärlsjukdom samtidigt är det inte bästa,sättet att förutspå  ökad risk för hjärt och kärl sjukdom. Gravida med PCOS bör få gå igenom OGTT. efter viktoperation är OGGT olämpligt då det kan ge dumpnings symtom.

 

Blodsockret bör följas hos kvinnor med,  PCOS under hela livet.En presentation av. Marianne Skovsager Andersen  vid enheten för Endokrinolog ,Odense Universitetssjukhus Danmark vid AE-PCOS association möte i Stockholm 2018.

Akupunktur och insulinresistens

Text av Anna Benrick som jag har täffat vid "The 16th Annual Meeting of the AE-PCOS Society" i Stockholm september 2018. Anna höll en prentation som handlande om akupunktur och PCOS.

 

Texten har Anna skrivit och jag fått lov att dela.


Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens som är ett förstadie till diabetes typ 2. Forskare (vi) har undersökt om akupunktur med elektrisk stimulering av nålarna, så kallad elektroakupunktur, kan förbättra blodsockernivåerna hos kvinnor med PCOS. I en studie med 21 kvinnor med PCOS visades att elektroakupunktur ökar insulinkänsligheten och upptag av socker från blodet direkt efter 45 minuters akupunkturstimulering. Kvinnorna fick sedan 3 akupunkturbehandlingar per vecka i 5 veckor. En markör för blodsockernivåer över tid (HbA1c) sjönk efter 5 veckors behandling, vilket tyder på en förbättrad reglering av blodsocker. Även testosteron i blodet och i fettväv var lägre efter 5 veckors behandling. Detta tyder på att elektroakupunkur kan användas som en tilläggsbehandling för att förbättra insulinkänsligheten och sänka testosteronnivåer hos kvinnor med PCOS. Forskargruppen arbetar nu vidare med att analysera vilka gener som påverkas i fettväv och skelettmuskel vid elektroakupunktur. Denna information kan leda till upptäckten av nya intressanta farmakologiska behandlingsmöjligheter.

 

I dagsläget rekryteras kvinnor med PCOS till en större studie där effekten av elektroakupunkturbehandling jämförs med behandling med metformin och enbart livsstilsförändringar vid Karolinska Institutet i Stockholm. Ansvarig för studien är Elisabet Stener-Victorin, elisabet.stener-victorin@ki.se. Om du är intresserad kontakta Liselott.blomberg@karolinska.se alternativt kvinnohalsan.kk@karolinska.se.

PCOS vid Karolinska institutet (KI) Stockholm.

Forskningen i vår grupp fokuserar på orsak och behandling av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), den vanligaste hormonella och metabola störningen hos kvinnor i reproduktiv åldForskningen i vår grupp fokuserar på orsak och behandling av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), den vanligaste hormonella och metabola störningen hos kvinnor i reproduktiv ålder.

Karolinska institutet Stener Victorin Elisabet grupp - Reproduktiv endokrinologi och metabolism.

för mer information se länk.
http://ki.se/en/fyfa/reproductive-endocrinology-and-metabolism

31. Dec, 2018

Ny flik

Jag var på kongress 23-25september med PCOS forskare från olika områden inom PCOS

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com 

Liselotte Videla