Gynekologiska termer

Gynekologi: läran om kvinnosjukdomarna

Gynekologi (gr., "kunskap om kvinnan" ), inom medicinenden specialitet som studerar sjukdomar i kvinnans könsorgan, exempelvis livmodervagina och äggstockar.Gynekolog är en läkare med specialistutbildning inom gynekologi. Gynekologi utgör tillsammans med obstetrikverksamhetsområdet kvinnosjukvård och de flesta gynekologer är även obstetriker.PCOS: polycystiskt ovariesyndrom

PCO: polycystiskt ovarie

Endometrios: Tillstånd då livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan,på bukorgan som tarm. Smärtsamma menstruationer. Påverkas av hormoner. Vissa kvinnor har endometrioas i kombination med PCO-äggstockar eller PCOS.

Endometrium: livmoderns slemhinna

Cysta: blåsa

Chokladcysta: Cysta med blodtillblandad vätska i buk, på äggstock eller innre organ vid endometrios.

Follikel: äggblåsa

Oligomenorré:  
Glesa menstruationer med månaders mellanrum. Mer än 35 dagar men mindre än 6 månader mellan blödningarna. 80%  har PCO/S av alla som har oligomenorré 

Amenorré: avsaknad av mens eller utebliven mens i minst ett halvår.

Spotting: oregelbunden liten blödning

Hormon: signalämne

Hypofysen: undre hjärnbihanget, en körtel som är belägen mitt under hjärnan som i sin tur styr andra organ, såsom till exempel könskörtlarna

Hypotalamus: mellanhjärnans nedersta del som påverkar känslolivet och styr funktioner som ämnesomsättning, blodtryck, hunger och sömn

Gonadotropiner: Samlingsnamn för olika hypofyshormoner (tex FSH och LH)

Androgener: manliga hormoner

FSH, follikelstimulerande hormon: påverkar äggblåsans tillväxt

GnRH:hormon i hjärnan som frisätter gonadotropiner

GnRH-antagonist: blockerar kvinnans egen FSH- och LH-produktion

Gulkropp,  corpus luteum: den ombildade äggblåsan efter ägglossning som vid befruktning utvecklas och avsöndrar könshormonet gulkroppshormon= progestron

Hirsutism: generade hårväxt orsakad av höga halter manligt hormon hos kvinnan

Benign: godartad

Cervix: livmoderhals

Cervixsekret:slemmet i livmoderhalsen

smear: cellprov från vagina

Dysplasi: cellförändring

konisering, konisation: utskärning av vävnad från livmodertappen

Hyperemesis: svårt graviditetsillamående

Inkontinens: urinläckage

Myom: muskelkknuta i livmodern kan ge upphov till smärta och stor menstruation

Malign myom: elakartad muskelknuta

Prolaps: framfall

IVF, in-vitro fertilisering: provrörsbefruktning

X =extrauterin graviditet: utomkvedshavandeskap

 AMH=Anti-Müllerskt Hormon: ett hormon som produceras av äggstockarna

Coitus: samlag

AIH, artificial Insemination by Husband: makeinsemination

Embryo: befruktat och delat ägg som har implanterat i livmodern

HCG, humant choriongonadotropin: utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation

  • Medicinsk ordbok

    Sök bland fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.

    www.medicinskordbok.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla