Typ två diabetes

Högt blodtryck. Hypertoni

Fett lever

Följdsjukdom av PCOS

Icke-alkoholinducerad fettleversjukdom
15-55%med PCOS insjuknar i USA i diagnos har inte uppgift från Sverige.

Vad är icke-alkoholinducerad fettleversjukdom?
Detta är ett tillstånd där det finns en ökad mängd fett i levern hos människor som inte brukar alkohol, eller brukar så lite alkohol att alkohol inte är en trolig förklaring till tillståndet. Vanligtvis förknippas fettlever med alkoholmissbruk. Vid vävnadsprov från en lever med ökad fetthalt går det inte att skilja mellan alkoholinducerad fettlever och icke-alkoholinducerad fettlever.

Vilka är orsakerna?
Några exakt förklaring av orsaken till denna typ av fettlever finns inte. Men det finns ett klart samband mellan fettlever och allmän övervikt. En teori är att kroppens känslighet för insulin minskar. Detta höjer blodsockret och ökar fettproduktionen både i levern och generellt i kroppen. Minskad känslighet för insulin kan också leda till typ 2-diabetes och ökad halt av fetter i blodet, tillstånd som ofta ses hos patienter med icke-alkoholinducerad fettlever.
Snabb viktminskning kan också orsaka denna typ av fettlever. Bland annat finns en högre frekvens efter överviktsoperationer.
sömn Apne syndrom nämns som orsak på amerikanska sidor.

En stor andel patienter med icke-alkoholinducerad fettlever har enbart en ökad mängd fett i levern, utan några andra tecken på sjukdom eller sviktande leverfunktion. Men hos en liten andel leder ansamlingen av fett till en bestående leverinflammation och kan utvecklas till att mer bindväv bildas i levern, också kallat skrumplever. Vid alkoholinducerad fettlever är detta en vanlig utveckling, men den är mer sällsynt vid icke-alkoholinducerad fettlever.

Vilka är symtomen?
Fettlever som inte leder till inflammation eller fel i leverfunktionen ger oftast inga symtom. Ofta upptäcks fettlevern av en slump, vid blodprov, där det upptäcks ett förhöjt levervärde som kallas ALAT. I några fall av fettlever kan patienten uppleva trötthet och sjukdomskänsla, och vissa känner obehag och tyngd i leverområdet (det vill säga under revbenen på höger sida). En vanlig läkarundersökning kan ofta visa att levern är något förstorad.

För att ställa närmare diagnos är det ofta nödvändigt med en ultraljudsundersökning, där en ökad mängd fett i levern kan påvisas. Undersökning med datortomografi, CT, eller magnetkameraundersökning, MR, kan också vara aktuellt. Om det finns behov av att säkert fastställa diagnosen och kontrollera om det finns inflammation eller om bindväv har bildats, måste man ta ett vävnadsprov. Detta görs med en nål, som förs in genom huden och in i levern. Ett sådant ingrepp görs endast på sjukhus och är inte nödvändigt hos alla som har drabbats av tillståndet.

Finns det behandling?
Den enda behandling som man vet hjälper är att gå ned i vikt. En långsam och kontrollerad viktminskning leder till att produktionen av fettöverskott i levern avstannar och gradvis minskar i mängd. Man har också sett att inflammatoriska förändringar blir bättre eller försvinner vid viktnedgång.
Det finns inga läkemedel för att bota tillståndet, men det har visat sig att behandling med vitamin E kan minska leverinflammationen hos vissa personer. Vitamin E-behandling rekommenderas inte för patienter med diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar, på grund av risken för biverkningar.
Det forskas också på andra läkemedel, men det är inte sannolikt att någon definitiv behandling kommer inom den närmsta tiden.

Prognos
För de flesta är detta ett stabilt tillstånd som inte påverkar framtidsutsikterna – i motsats till fettlever som är alkoholinducerad. Hos en liten andel utvecklas en leverinflammation och det finns också risk för utveckling av skrumplever. Det är därför vanligt att rekommendera kontroll hos läkare en gång om året.

Källa medibas och PCOS Nutrition Center
#pcossverige

Njursvikt

Jag själv var under 30 år när mina njurar började läcka äggvita, albumin. Troliga orsaker är fler (naprocxen för migrän samt Desolett p piller som gav högtblodtryck, övervikt, hypoerinsulin) PCOS har ev förvärrar tillståndet. Jag väntar på tid för vidare utredning. Jag är född 1967.

Förebygg njurkomplikationer:

Mäta blodtryck, Blodfetter och blodsocker, ta urinprov för att upptäcka äggvita i urin.
Att dricka vatten är viktigt för att hålla njurarna friska. Det hjälper till att ta bort gifter och behålla vätskebalansen, säger Marie Evans.Man ska också se till att röra på sig och äta en kost rik på grönsaker, frukter och nyttiga fetter. Däremot ska man vara försiktig med salt. För mycket salt i kosten gör att njurarna tvingas jobba övertid. Var uppmärksam på det dolda saltet som i regel finns i snabbmat och fryst mat. Det gäller även att håll igen på protein- och mejeriprodukter samt vara försiktig med receptfria mediciner , så som antiinflammatoriska och smärtlindrande medel.(ibumetin, ipren, voltaren, napoxen)

💛7 vanor som skadar dina njurar

💛Att dricka läsk. Forskare vid University of Osaka i Japan har upptäckt att personer som dricker två eller fler burkar läsk om dagen lider ökad risk för njursjukdom.

💛För mycket salt i maten.

💛Rökning.

💛Missbruk av smärtstillande.

💛Proteinrik mat. Fisk, rött kött, ägg kan få njurarna att jobba hårdare.

💛Hög alkoholkonsumtion.

💛Att hålla dig när du är kissnödig. En fylld blåsa anstränger njurarna som kan ta skada och förlora sin reningsfunktion.

💜Källa: Njurdagboken.se (som är framtagen i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping).

Njurrsjukdom är betydligt vanligare än man tror. Uppskattningsvis lider r ungefär fem procent av Sveriges befolkning av kronisk njursjukdom med mer än 50 procents funktionsförlust. Hos människor med högt blodtryck eller typ 2-diabetes kan var femte person ha kronisk njursjukdom. Hos personer äldre än 55 år kan var tionde person ha drabbats av kronisk njursjukdom. Symtomen är smygande och ospecifika. Ändå behöver kronisk njursjukdom inte vara svår att upptäcka.

I samband med ett besök hos distriktsläkaren bör man, om man tillhör någon av riskgrupperna, kontrollera blodtryck, blodsocker, ett morgonprov på äggvita i urinen (urin-albumin-kreatinin-kvot) och en uppskattning av den glomerulära filtrationshastigheten (eGFR) Kronisk njursjukdom diagnosticeras således enkelt med laboratorieanalyser. Sjukdomen kan ha många olika orsaker, men när man väl har förlorat mellan 50 till 70 procent av njurfunktionen, är symtombilden likartad. Symtomen beror på ett kroniskt förgiftningstillstånd orsakad av njurarnas oförmåga att rena blodet och utsöndra slaggprodukter samt att vidmakthålla salt-, mineral-, syra-bas- och vattenbalansen. Njurarna klarar inte heller längre av att sköta produktionen av hormoner, som reglerar blodbildningen, kalk-fosfat-vitaminD-bisköldkörtelhormonbalansen, och blodtrycket Tidiga och typiska symtom är en trötthet, som man inte kan vila sig fri från, och att maten inte längre smakar som den gjorde tidigare. Aptiten och matlusten påverkas. Mättnaden infinner sig snabbare och portionsstorlekarna minskar. Muntorrhet och en annorlunda smak i munnen, ofta beskrivet som metallsmak, bidrar till att minska matlusten. Köttaversion är inte ovanlig, och överhuvudtaget är lusten att äta proteinrik mat nedsatt.
Dessa symtom kommer nästan omärkligt, är ganska allmänna och sällan något som patienten söker för. För att motverka symtomen drar patienten, ofta utan att tänka på det, ned på sitt matintag och sin fysiska aktivitet.

Källa:nutritionsfakta.se kunskapsportalen om mat och halsa.
https://nutritionsfakta.se/2018/09/19/nutritionsproblem-och-nutritionsbehandling-vid-kronisk-njursjukdom/