Insulinresistens och Insulinöverskott

Insulinöverskott

Insulin är ett livsviktigt hormon, vars främsta uppgift är att transportera socker i blodet runt till cellerna där det kan användas som energi eller lagras om fett.

Anledningarna till överskott av insulin kan vara många. De flesta har med kosten att göra: För mycktet snabba kolhydrater i som av processerna mat, läsk och annat vitt socker, för lite protein, fibrer och bra fetter. Även stress påverkar negativt på insulinhalten.

Insulinöverskott kan visa sig genom, svettningar, yrsel, allmän svaghet, oro, irritation och ojämn hjärtrytm, bland annat. Tyvärr är många av symptomen sådana som också får kroppen att reagera med hunger, vilket skapar en ond cirkel som kan leda till övervikt och diabetes

 

 Insulinresistens

 

vid PCOS bidrar till symtomen.  Insulinet är ett fettsparande homon, PCOS kvinna samlar på sig fett, vanligtvis i buken.  Även smala kvinnor med PCOS som har tendens att samla fett på buken kan ha problem med insulinresistens.

 

 Ungefär hälften av kvinnor med PCOS har övervikt eller fetma.PCOS-kvinnor inte har onormalt mycket bukfett men att de har stora fettceller och störningar i fettvävens funktion.

 

 Vid PCOS producerar fettväven mindre av det ”goda” hormonet adiponektin som ökar kroppens känslighet för insulin, och aktiviteten hos enzymet lipoproteinlipas är låg vilket kan påverka omsättningen av fett i kroppen.

 

 Insulin är kroppens viktigaste hormon som påverkar fler andra hormoner. Bl.a. könshormonerna.

 

 För mycket insulin gör att PCOS kvinnans lever blir mindre känslig för just insulin och det leder till svängande blodsocker och för stor insulinproduktion. Symtom kan vara depression, trötthet, hunger, sockersug, oförmåga att koncentrera sig, forcerade tankar,  hjärna dimma.

 

 Insulin är ett uppbyggande hormon som har till uppgift att göra det möjligt för kroppen celler att ta upp socker (blodglukos). Insulin bygger upp celler med hjälp av tillväxthormon (GH och IGF -1) samt könshormon östrogen och testosteron. Höga insulinhalter kan öka risken för cancer.

 

Många kvinnor som har PCOS har insulinresistens , upp till 70%, förekommer hos normalviktiga och överviktig.   Bukspottkörteln arbetar hårt för att hålla för att bilda tillräckligt med insulin för att hålla blodsockret på normal nivå. Hög insulinhalt i kroppen ökar låggradig inflammation. Som drabbar kärl. Nerver och leder. Ses som en del av det kvinnliga metabola syndromet med bukfetma, högt blodtryck, rubbade blodfetter med höga triglycerider och lågt HDL kolesterol samt förhöjt faste blodsocker.

 

 Kroppens mottagarceller för insulin har nedsatt förmåga att känna av insulin. Genetiska studier av kvinnor med PCOS visar på defekt på kromosomen som reglerar insulinproduktionen.

 

Symtom är plötsligt sug på mat och känsla av blodsockerfall trots att blodsocke nivån är normal.

 

Höginsulin ör att kroppen gör att kroppen använder blodsocker (glukos) som energikälla i förstahand och överbliven glukos lagras som fett. Inget fett kan frigöras så länge insulinnivån är hög.

 

.Kroppen producerar själv socker genom den så kallade glukoneogenesen. Binjurarna reagerar på olika sorters stress och skickar ut adrenalin och cortisol för att som försätter kroppen i försvarsläge   redo för strid.  Sockerhalten i blodet ökar för att ge muskler och hjärnan energi. Binjurestrass kan uppstå av många orsaker  tex mentalstress stressigt jobb, mobbing, buller ,  ständiguppkoppling på mobiltelefon och dator spelberoende , sexuell överstimulering och  kleptomani mm.  Fysisk stress som kroniska inflammatoriska sjukdomar, intensivs fysisk träning, ansamling av tungmetaller. För stor användning av kaffe, alkohol samt tobak.

 

Förhöjda blodsocker och insulin under graviditet ökar risk för havandeskapsdiabetes viket i framtiden ökar risk för åldersdiabetes.  Om en gravid kvinna har påverkade socker och insulinnivåer påverkar det barnet i livmodern.  Har mamman högt blodsocker kan barnet öka för mycket i vikt , har större risk att få missbildningar och till och med dö i livmodern.

 

Bröstkörtlarnas vävnad växer till av insulinstimulering under graviditeten och den fungerar inte som den ska hos insulinresistenta kvinnor som får lägre mjölkproduktion.   Förhöjd halt insulin och socker hos insulinresistenta mödrar kan ge barnet ökad risk för barnfetma.

 

Metformin

Insulinresistens vid PCOS bidrar till  symtomen.  Insulinet är ett fettsparande homon, PCOSkvinna samlar på sig fett, vanligtvis i  buken.  Även smala kvinnor med PCOS som har tendens att samla fett på buken kan ha problem med insulinresistens.

Ungefär hälften av kvinnor med PCOS har övervikt eller fetma och den gängse uppfattningen är att överskottet av fett främst lägger sig på buken. PCOS-kvinnor inte har onormalt mycket bukfett men att de har stora fettceller och störningar i fettvävens funktion.

Vid PCOS producerar fettväven mindre av det ”goda” hormonet adiponektin som ökar kroppens känslighet för insulin, och aktiviteten hos enzymet lipoproteinlipas är låg vilket kan påverka omsättningen av fett i kroppen.

Insulin är kroppens viktigaste hormon som påverkar fler andra hormoner. Bl.a. könshormonerna.

För mycket insulin gör att PCOS kvinnans lever blir mindre känslig för just insulin och det leder till svängande  blodsocker och för stor insulinproduktion. Symtom kan vara depression, trötthet, hunger, sockersug, oförmåga att koncentrera sig, forcerade tankar, dimmig hjärna .

Metformin (Glucophage) är en medicin som normalt föreskrivs att kvinnor med PCOS som lider av  insulinresistens och eller försöker bli gravid. Nyare rön visar att Metformin skyddar mot graviditets komplikationer som sätts i samband med PCOS.

Metformin verkar fungera på tre sätt. Först, det minskar absorptionen av kolhydrater (socker) i kosten på vägen  genom tarmen.

För det andra, det minskar produktionen av glukos (blodsocker) av levern. Lever använder  matensanergi för att skapa en reserv av blodsocker, ett lager. När kroppen upplever stress, frigörs levern reserven glukos för att förse din hjärna och muskler med en omedelbar energi. Metformin undertrycker upplagring av denna reserv.

För det tredje, och kanske viktigast, ökar metformin känsligheten hos muskelceller för insulin.

Insulin är det hormon som levererar glukos (blodsocker) till celler för att användas som bränsle eller lagras.

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com