PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor

PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnorär den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder med en prevalens på cirka 15–20 procent och varierar beroende på etnicitet. Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. Tillståndet har en ärftlig komponent men är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten.

 De vanligaste symtomen är gles eller utebliven menstruation, hPCOS irsutism, akne och övervikt. Symtomen börjar ofta i samband med puberteten och tilltar vid viktuppgång. Menstruationsrubbningen beror på störd ägglossning. På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

 Med utebliven menstruation menas att mensen kommer mycket sällan (några gånger per år) eller inte alls. Oregelbunden då är det mer än 6 veckor mellan cyklerna och mer än 3-4 dagars skillnad i längd på blödningen mellan två cykler, tex 28-33-46-30-42-27 dagar.

Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som inhåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge strörre blödning mm. 

Hormonanalyser

Vid hirsutism och regelbunden menstruation:
  • Total testosteron och sexualhormonbindande globulin (SHBG) i serum
Vid menstruationsrubbning komplettera med:
  • Luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH), prolaktin, tyreoideastimulerande hormon (TSH) och fritt tyroxin (T4)
Vid kraftig övervikt (BMI > 27):
  • Fasteglukos och fasteinsulin alternativt oral glukosbelastning
Tolkning av provsvar:
  • Kvoten total testosteron/SHBG är ett mått på biologiskt aktivt testosteron.( PCOS = testosteron/SHBG-kvot över 0,05) 
  • En kvot över 0,05 bedöms som hyperandrogenism.
  • Vid  sjukdomsframkallande förhöjt testosteron i blod mer än 6 nmol/liter ska testosteronproducerande tumör i äggstockar eller binjurar uteslutas. Remiss till endokrinolog och/eller gynekolog för vidare utredning.

 

Gynekologiskt ultraljud

Gynekologisk undersökning inklusive ultraljud rekommenderas för att bedöma livmoderslemhinnan  och äggstockar 

 

Menstruationscykel den fungerande

Normalt mognar och avges från endera äggstocken en äggcell med omkring 28 dagars mellanrum, små varianter på någon enstaka dag kan förekomma.  Folikelfasens längd kan varier mellan olika kvinnor. I början av cykeln aktiveras fler ägganlag, efter några dygn tillbaka bildas de flesta anlagen och ett anlag försätter att utvecklas till en mogen äggblåsa (follikel).  

I lutealfasen som alltid är 14 dagar  börjar  FSH  stiga Stimulerar bildandet av nya äggblåsor  I början av menstruationscykeln.  Vilket är ett komplext samspel med FSH, östrogen och manligt hormon. Äggblåsorna blir med FSH-känsliga, och efter dag 5-7 Väljs en vinnande  äggblåsa. Det är den äggblåsan som är mest känslig för FSH.  Den vinnande äggblåsan som är kvar bildas Massor med östrogen, om gör äggblåsan ännu mer FSH känslig. Resten av äggblåsorna återbildas (går i atresi) runt dag 8.  Den ledande follikeln blir ca 15-20 mm i diameter.Någon gång händer det att två tre ägganlag utvecklas vilket ger tvillingar eller trillingar om alla äggen befruktas (fler börd).

Ägglossning (ovulation) när ägget slungas ut bukhålan och fångas upp av äggledarnas trattformade del som har rörliga flikar. Vägen för ägget genom äggledaren till livmodern tar 3 - 5 dagar.   Äggcellen har en livslängd på 48 timmar men är mest mottagligt för befruktning under 8 - 12 timmar.

 

Menstruationscykeln är ca 28 dagar mellan blödningarna, kan variera i längd med 3-4 dygn på mellan 21-25 dagar  och fortfarande kallas regelbunden cykel. Cykeln kan bli kortare med stigande ålder.

 

 Livmoderslemhinnans mångtaliga tillväxt (proliferatin)och nedbrytning kallas menstruationscykeln. Den första menstruationsblödningsdagen räknas som menstruationscykelns första dag..  Ger tillväxt av livmoderslemhinnan  (endometriet).  En 7-10 mm tjockt, treskiktad struktur.

 

Hormonet FSH stimulerar mognaden av äggcellen . och en blåsa (follikel) bildas runt äggcellen. Vissa cellgrupper i follikeln påverkar till östrogenproduktion. FSH stimulerar ombildning av  manliga hormoner (androgener) till östrogener

 

Östrogenet stimulerar till livmoderslemhinnans tillväxt. Omkring dag 14 i cykeln brister follikeln och slungas ut i bukhålan för att fångas upp av äggledare.  Resterna av follikeln i äggstocken omvandlas under inverkan av LH till gulkroppen.

 

Gulkroppen producerar  gulkroppshormon (progesteron) som stimulerar livmoderslemhinnans körtlar att producera sekret.

 

 De celler som bildar äggblåsan  kallas thecaceller. Äggblåsan dvs. granulosa- och thecacellerna  bildar den s.k. gulkroppen. Granulosacellerna bildar ett tjockt lager celler runt håligheten i den forna follikeln. Thecacellerna finns främst runt gulkroppen. ’

 Dag 17-19 kommer äggcellen till livmodern. En obefruktad äggcell kan inte fästa i livmoderslemhinnan och stöts bort.

 Östrogen och gulkroppshormon halten i blodet är nu mycket hög vilket gör att hypofysen slutar insöndra FSH och LH.  Då avtar bildandet avöstrogen och gulkroppshormon.  När  ägglossning  beräknas ha skett kan gulkroppshormon  ger en stegring av kropps temperature hos kvinnan  på 0,3-0,5 grader ungefär; Efter ägglossning skrumpnar  gulkroppen som ihop till en s.k. corpus albicans, som syns som ett litet ärr på ovariets yta. Utan dessa hormoner bryts slemhinnan i livmodern ned och stöts ut. När östrogen och gulkroppshormon sjunkit börjar hypofysen åter att producera FSH och LH. En ny menstruationscykel har börjat.

PCOS kvinnans menstruation

 Menstruationen hos kvinnan med PCOS är påverkad.  Menstruationen kan vara helt frånvarande eller oregelbunden. Frånvaro av menstruation  kallas oglomenore och oregelbunden menstruation  anovulation som är en följd av utebliven ägglossning. Normalt mognar och avges från endera äggstocken en äggcell till två tre äggceller med omkring 28 dagars mellanrum är en kvinna har PCOS fungerar inte det hormonella feed -back systemet som det skall och då uteblir ägglossning,  vilket kallas anovulatorisk cykel. Inget ägg kommer att slungas ut i bukhålan.  Ingen gulkropp kommer att bildas, ingen stegring gulkroppshormon sker. Inget östrogenpåslag sker från äggstock sker. Slemhinna i livmodern får ingen information om att växa till sig cykliskt.   Tillväxten i livmoderslemhinnan rubbas och det blir svårt för kvinnan att veta om hon ägglossar eller inte.

 

 

Tecken på att du har östrogendominans och låga progestronnivåer

 

n ägglossning och mens är ofta smärtsam och mycket kraftig.

 

Menscykeln är kort och/eller oregelbunden. 

 

Dina bröst kan bli väldigt stora och ömma. Du samlar generellt på dig mycket vätska och känner dig svullen.

 

Du kan få cyklisk migrän ibland.

 

Du upplever ibland psykiska symtom som ilska, ångest och mental trötthet.

 

Tips på vad du kan göra för att hitta balans i cykeln

 

Undvik både kaffe och socker då de påverkar ditt blodsocker och dina stresshormoner. Att undvika kaffe och koffein är extra viktigt vid PMS. 

 

Daglig motion! Det behöver inte vara hård träning, promenader, en lätt löprunda eller yoga räcker.

 

Ät mycket grönsaker. Gärna broccoli, kål, brysselkål, vitkål, rädisor, senapsblad och sparris då dessa innehåller indoler som hjälper levern i avgiftning av östrogener.

 

Livsmedel som kan gynna dig: maskrosor, bittra örter och sallad (endivie, radicchio, ruccola), mörka bladgrönsaker, selleri, rädisor, vitlök, citron, lime, krasse, kronärtskocka. En vegetarisk kost funkar så länge du får tillräckligt med protein (Tips, prova proteintillskott!).

 

 

 

Källor:
Föredrag  av PCOS forskare och gynekologer.
 
Apohem.

 

 

Felande hormoner

 

Felande hormonerKvinnans kropp har en grundläggande produktion av kvinnligt könshormon (östrogen) som fortsätter även om ägglossning inte skett. Östrogen bildas bland annat i fettcellerna.  Om kvinnan har övervikt eller fetma bildar hon mer östrogen. Vilket även ge rp - piller effekt på äggstockarna som då producerar fel mängd hormon.  Vilket gör att livmoderslemhinnan kan växa till sig  trots  att ägglossning inte skett. Menstruationen blir då oregelbunden (ogliomenorre) samt riklig och långdragen.  Kallas teknisk blödning när slemhinnan brister av sin egen tyngd utan stimulans från östrogen och gulkroppshormon. Menstruationen kan utebli helt hos vissa kvinnor med PCOS.

Att ha mens minst fyra gånger om året minskar risken för att få livmodercancer. Därför är det bra att ta medicin om du har glesare mens än så.

 P-piller gör att mensen blir regelbunden, men du får ingen ägglossning och kan inte bli gravid. Det finns också läkemedel som innehåller gestagen, Dessa preparat är tabletter som du tar 10-12 dagar varje månad.

 FSH bildas i för stor mängd hos kvinnor med PCOS och LH i för låg mängd.   LH kan totalt vara högt utan att ägglossning skett då det är oreda i signalsystemet mellan hypofys och äggstockar vid PCOS. Fler äggceller utvecklas samtidigt och avsöndrar hormonet LH dessa äggcellers totala produktion ger normalt LH svar i blodprov och på ägglossningsstickor falskt positivt utslag utan att någon ägglossning skett.

 Gynekologen räknar ut om kvinnan har ägglossningen genom att dela testosteron med SHBG om är kvoten över 0,086 är det PCOS. För att vara säker på ägglossning bör värdet vara under 0,050.

 Äggstockens thecaceller är känsliga för insulin. När kroppen är insulinresistens (insulin okänslig) bildar kroppen för mycket insulin som påverkar thecacellerna att producera fel hormoner så att ägglossningen uteblir.  Ökad halt fritt manligt hormon bildas.

 

 källor

 

Samtal med  Ingvar Ek gynekolog Nyköping 

Fler föreläsningar tex av Angelica LindenHirschberg professor gynekologi Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet.  Medlem i AE-PCOS

Professor Marie Bixo, CFOG/Norrlands universitetssjukhus

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3373