Angelica Linden Hirschberg Professor/specialistläkare

forskar även inom PCOS

Flertalet obalanser vid PCOS

I en kandidat uppsats från  Uppsala Universitet skriver Elin Jonsson en uppsats inom biologi om PCOS som forskningsfält och får fram många olika pusselbitar  i processer i kroppen hos livmodetbärare med PCOS. PCOS har en komplex heterogen karaktär vilket försvårar att utröna vad som är orsak och verkan i syndromet (Elin använder begreppet sjukdom) Syndromet kopplas samman med infertilitet och flertalet metaboliska störningar såsom insulinreistens. Problemområden är ökade halter manligt  hormon (androgen) främst testosteron. Samt luteiniserande hormon(LH) samt utveckland resistens mot insulin hos hypotalamus kopplad till ökad fettvävsbildning.

 
Det manliga hormonet testosteron är förhöjt hos kvinnor med PCOS vilket leder till obalans i förhållande med progesteron och Östrogen, ägglossning uteblir. Ägglossning sker genom att körtlar i hypotalamus hypofysen och gonaderna (äggstockarna)HhG - axeln och dess inblandade signalerade ämnen som kallas hormoner.
 
 
Manliga könshormonet testosteron omvandlas med hjälp av enzymer till det kvinnlig könshormonet Östrogen som omvandlas till Östradiol som  reglerar ägglossningen. Syntom på PCOS är ökad halt testosteron och LH.
 
En utvecklad resistens mot insulin hos hypotalamus har också observerats. Vilket i förlängningen kan ge diabetes typ 2 som följdsjukdom av PCOS. Hypotalamus är en del av hjärnan som bla. är iblndad i reglering av ämnesomsättningen och  blodtrycket.
 
Av alla kvinnor som drabbas av PCOS så har 60%  tre gånger större mängd av LH i jämförelse med vad som är normalt. Vilket tros ha ett samband med observeras genetisk förändring vid den gen som kodar LH receptorer (motagarceller) hos personer med PCOS. Förändringen påverkar LHs förmåga att binda receptor (signalämnen) vilket är  nödvändig process  för  folikelns mognad i äggstockarna hos kvinnor.
 
Ämnet Chemerin som är inblandat i fett nedbrytningen och även hur celler blir just fettceller (fettcellsdiffrentiering) har också väckt intresse inom PCOS forskning. Chemerin har sets i ökade nivåer hos personer med PCOS jämfört med kontrollgrupper.  Chemerin hämtar FSH framkallas  Östradiol och progesteron (gulkroppshormon)  i nybildade folliklar (äggblåsor) och dess celler. Ckmhemerun hämmar även FSH  framkallande enzymer (signalämnen) som behövs för homonbilning och leder till negativt reglerad follikel.
 
PCOS oenhetliga karaktär karaktär ger upphov till en rad olika fysiologiska uttryck vilket leder in på spår om en komplex bild där ett nätverk av hormoner och körtlar är unblande i utvecklingen av syndromet. Mer forskning behövs.
 
Källa  Elin Jonsson, 2015 institutionen för för biologisk grundutbildning Uppsala Universitet. Den dolda kvinnosjukdomen PCOS drabbar 5-7%avalla unga fertila kvinnor trots detta saknas fortfarande dess bakgrundsorsak.  

Insulinresistens

Vi börjar med bukspottkörteln (pancreas) och frågar oss vad som händer vid överstimulering av de insulinproducerande betacellerna i pancreas? 
Insulinsekretionen stimuleras ju i första hand av socker och stärkelserika livsmedel, vilka båda blir glukos i blodbanan. Glukoshalten regleras av insulin, som sänker blodsockret till hälsosamma nivåer. Sockret används till energi i cellerna och lagras som fett vid överskott. Cellerna skyddar sig dock från för höga halter glukos genom att kräva allt högre halter insulin för att öppna sina portar. På så sätt uppkommer en minskad insulinkänslighet och vi får en insulinresistens. Kurvan illustrerar insulinsvaret, som kan vara minst dubbelt så stort som glukosstegringen.

Vad händer vid överstimulering av de kortisol- och adrenalinproducerande cellerna i binjurarna? Binjurarna är känsliga för såväl psykisk som fysisk stress. De får signaler om att nu behövs det mera energi. Genom att snabbt skicka ut adrenalin och kortisol, ger de levern besked om att det behövs mer glukos. Den glukos som ej används, lagras som fett.

Vid konstant höga glukoshalter såsom vid kronisk stress behövs det insulin för att blodsockret ej skall bli skadligt högt. Vi inser att även vid kronisk stress stiger insulinhalterna i blodet och bidrar till insulinresistens.

I metabolt syndrom ingår just kriterier som orsakas av insulinresistens, såsom blodtrycksförhöjning, blodsockerförhöjning, blodfettrubbning och ett ökat bukomfång.

 

Källa Agneta Schnittger. Läkare och författare 

Menstruationen är påverkad

PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder med en prevalens på cirka 15–20 procent och varierar beroende på etnicitet. Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. Tillståndet har en ärftlig komponent men är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten.

 De vanligaste symtomen är gles eller utebliven menstruation, hirsutism, akne och övervikt. Symtomen börjar ofta i samband med puberteten och tilltar vid viktuppgång. Menstruationsrubbningen beror på störd ägglossning. På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

 Med utebliven menstruation menas att mensen kommer mycket sällan (några gånger per år) eller inte alls. Oregelbunden då är det mer än 6 veckor mellan cyklerna och mer än 3-4 dagars skillnad i längd på blödningen mellan två cykler, tex 28-33-46-30-42-27 dagar.

Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som inhåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge strörre blödning mm. 

Hormonanalyser

Vid hirsutism och regelbunden menstruation:
 • Total testosteron och sexualhormonbindande globulin (SHBG) i serum
Vid menstruationsrubbning komplettera med:
 • Luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH), prolaktin, tyreoideastimulerande hormon (TSH) och fritt tyroxin (T4)
Vid kraftig övervikt (BMI > 27):
 • Fasteglukos och fasteinsulin alternativt oral glukosbelastning
Tolkning av provsvar:
 • Kvoten total testosteron/SHBG är ett mått på biologiskt aktivt testosteron.
 • ( PCOS = testosteron/SHBG-kvot över 0,05) 
 • En kvot över 0,05 bedöms som hyperandrogenism.
 • Vid  sjukdomsframkallande förhöjt testosteron i blod mer än 6 nmol/liter ska testosteronproducerande tumör i äggstockar eller binjurar uteslutas. Remiss till endokrinolog och/eller gynekolog för vidare utredning.

 

 

Hirutism, generande hårväxt

Menstruationsrubbning, infertilitet och hirsutism är symtom som är indikationer för utredning.

Hirsutism innebär ökad kroppsbehåring av manlig typ. Det handlar om en grov och mörkt pigmenterad behåring som typiskt är lokaliserad till överläpp och haka, runt bröstvårtor, i medellinjen på nedre delen av buken, ryggslutet samt ljumskar och lår. Denna behåring stimuleras av androgener.

Den vanligaste orsaken till hirsutism är PCOS. Cirka 20 procent av patienterna har dock helt normala androgennivåer och ingen PCOS. Hirsutism kan då förklaras av en ökad känslighet för androgener i hårfolliklarna. Sällsynta tillstånd som hormonproducerande tumör och andra specifika hormonella sjukdomar kan också orsaka hirsutism. Vidare kan vissa mediciner som antiepileptika, androgener och anabola steroider ge ökad kroppsbehåring.

Hormonanalyser

Vid hirsutism och regelbunden menstruation:

 • Total testosteron och sexualhormonbindande globulin (SHBG) i serum

Vid menstruationsrubbning komplettera med:

 • Luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH), prolaktin, tyreoideastimulerande hormon (TSH) och fritt tyroxin (T4)

Vid kraftig övervikt (BMI >27):

 • Fasteglukos och fasteinsulin alternativt oral glukosbelastning

Tolkning av provsvar:

 • Kvoten total testosteron/SHBG är ett mått på biologiskt aktivt testosteron.
 • En kvot över 0,05 bedöms som hyperandrogenism.
 • Vid patologiskt förhöjt S-testosteron mer än 6 nmol/liter ska testosteronproducerande tumör i ovarier eller binjurar uteslutas. Remiss till endokrinolog och/eller gynekolog för vidare utredning.

Gynekologiskt ultraljud

Gynekologisk undersökning inklusive ultraljud rekommenderas för att bedöma endometrium och ovarier.

Behandling vid PCOS och hirsutism

Vid övervikt rekommenderas viktnedgång som förstahandsåtgärd. Viktminskning leder till förbättrad hormonbalans, mer regelbundet menstruationsmönster, minskad behåring och akne samt ökade chanser till graviditet.

Glesa eller uteblivna menstruationer behandlas med antingen kombinerade p-piller eller cykliskt gestagen (till exempel medroxiprogesteron (Provera) 10 mg dagligen i 10 dagar varje eller var tredje månad). Behandlingen förhindrar endometriehyperplasi och endometriecancer som kan uppstå till följd av kontinuerlig östrogenstimulering.

Hirsutism och akne behandlas också i första hand med ett östrogendominerat p-piller (se figur 1 i Janusdokumentet om antikonception) om inga kontraindikationer föreligger. Den kliniska effekten på ökad kroppsbehåring blir synlig tidigast efter ett halvårs medicinering och maximal effekt kan komma efter mer än ett år.

Vid otillräcklig effekt av p-piller eller då p-piller är olämpligt bör patienten remitteras till specialist för ställning till antiandrogen medicinering. Remiss för epilering i ansiktet kan skickas till hudklinik för bedömning och kostnadsfri behandling (landstingsbidrag).

Vid barnönskan och störd ägglossning remitteras patienten till specialist för ovulationsstimulering. Behandlingen kombineras ibland med metformin som ökar insulinkänsligheten och därmed chanserna till graviditet. I sista hand kan in vitro fertilisering (IVF) bli aktuellt. Fertiliteten är oftast god med förlängd fertil period.

Källa :janusinfo 

Det finns en receptbelag kräm mot ansiktsbehåring som heter Vaniqa- Inte rabatterad.  Får inte användas om kvinnan vill bli gravid. Alltrernativmedicinskt   Kan myntaté  minska manlig behåring.  Fler koppar  per dag. 

Virilism

Innebär uttalad förmanligande effekt av testosteron hos kvinnor och män. Förutom hirsutism ses även en rad andra kliniska tecken och symtom: 

Större tinningvinklar


Ökad talgproduktion, acne

Klitorishypertrofi

 

Utveckling av flintskallighet

Sänkt röstläge

Ökad muskulatur

Bröstatrofi, minskad fettansättning

Manlig kroppskonstitution

 

Här växer extra mycket hår vid hirsutism, generande hårväxt hos kvinnor.

Behandling och läkemedel vid hirutism

När kroppen blir ett fängelse.

Kvinnor med skäggväxt och hår på bröstet, magen och låren lider i tysthet. De skäms, tar på sig skulden för sin hårväxt och gör allt för att bevara sin hemlighet. Kvinnor, som ändå vågat be sjukvården om hjälp, vittnar om att de känt sig bortmotade och till och med förlöjligade. Det visar ny forskning vid Örebro universitet.
 
 
– Kvinnor beskriver hur de blivit tillsagda av läkare att gå hem och banta och raka sig. Så får det inte gå till. Kraftig hårväxt eller så kallad hirsutism är en sjukdom, inte ett kosmetiskt problem, och det finns behandling att få som kan göra livet bättre, säger Maria Palmetun Ekbäck, som disputerar vid Örebro universitet den 13 december med sin doktorsavhandling Hirsutism and quality of life with aspects on social support, anxiety and depression.
 
 läs mera:
 
 

Manligt håravfall hos kvinnor

 

Jag har läst lite i din blogg och konstaterat att du är den mest pålästa människa jag träffat på när det gäller PCOS. Jag skulle därför vilje be dig om hjälp.
 
Jag fick PCOS konstaterad 2002. Jag har inga större viktproblem utan mitt stora problem är tunnhårighet som tillkommit efter barnen. Nu är den tydlig och jag funderar på om den kan ha samband med PCOS och hormonnivåer. Har förstås sökt läkare, men hittills ligger proverna inom referensvärdena så ingen tycker att det är anmärkningsvärt och ingen tror att det kan ha samband med PCOS. Nu funderar jag ändå på att börja med något anti-androgent p-piller och undrar om du kan dels ge mig tips på vilka piller som kan vara aktuella. Eller om du har andra tips kring tunnhårighet. Jag börjar bli lite desperat.
 
Tacksam om du hinner svara.
 
Många hälsningar
Eva 

 


Hej Eva!

 Tack för ditt email och uppskattningen. PCOS kvinnor ser mycket olika ut och alla har olika grader  samt mängder av syntom. 

Det är känt att PCOS kvinnors hormonivåer ofta ligger inom refrensvärden  men åt högre eller lägre hållet,kombinationerna ger syntom. Tex SHBG brukar vara lågt, testosteron åt höga hållet. Det finns även ett binjurebarkshormon som kan vara högt,  förkortas A4=  Androstendion

Jag har än då länge inte träffat någon svensk PCOS -kvinna med munkring som tur är . I ditt fall tänker jag att du ska be om en remiss till hudmottning. Hudläkare kan bedömma generande hårväxt tillföljd av PCOS så de bör veta att man kan få tunt hår, högt hårfäste och i värsta fall munkring som kvinna med PCOS.  Dessutom kan dessa läkare bedömma att du inte har någon annan bakomliggande orsak till att ditt hår blir tunnare. En gynekolog eller husläkare bör kunna ge dig remiss till hudläkare.

De p-piller som är aktuella är, så kallade antiandrogena p-piller,  Desolett, Yamsmin, Yaminelle. Diane är inte ett p-piller men går att ta som ett sådant och hämmar manliga hormoner än mer. Det går även att få medicin som hämmar manliga homoner tex Androcur. Medicin som använd vid prostacancerbehanling hos män eller för att kemiskt kastrera manliga sexualbråttslingar. Medicinen tas ihop med  p-piller. Man får inte blir gravid när man tar Androcur.  Spirnolakton (delvis i Diane) som finns i en blodtrycksmedicin går med att använda för att motverka generade hårväxt Män kan bli mer kvinnliga i formen av den medicinen. Påverkar hormonbildningen i binjuren.

Du kan även pröva  de preprat  som finns på Apoteket mot håravfall hos män, de är dyra.

 

 

Speroff L & Fritz M. Clinical Gynecological Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

 


Bixo M & Bäckström T (red). Problemorienterad gynekologi och obstetrik,.Liber, 2014.

 

 

 

Hidradenitis suppurativa

Omkring 100 000 svenskar har den kroniska hudsjukdomen HS. Men mörkertalet är stort och i genomsnitt tar det sju år från första symptom till att rätt diagnos ställs

 HS kännetecknas av bölder som uppstår på kroppen, ofta kring armhålor och ljumskar. Det kan även bildas så kallade fistlar vilket är gångar under huden som knyter ihop de inflammerade hudområdena. Från fistlar och bölder kan det läcka illaluktande var. Ibland kan bölderna bli stora som hönsägg och göra väldigt ont. 

– Vi vet inte riktigt hur sjukdomen uppstår men det brukar vara kring svettkörtlar och hårsäckar. Det finns en teori om att hårsäckarna blir tilltäppta och inflammerade. Det blir olika för olika personer. En del får små bölder medan andra får besvär över större områden.

 

En teori som jag hört tidigare är att HS kan vara en följd av  högre halt manligt hormon hos kvinnor med PCOS.

 

Fakta: Hidradenitis suppurativa

 • HS är en kronisk hudsjukdom som drabbar omkring en procent av alla fertila kvinnor och som kännetecknas av inflammation i huden, oftast i armhålor och ljumskar
 • Vanliga symptom är knölar, sår och bölder. Besvären kan gå i skov och varierar i svårighetsgrad. 
 • Det finns inget botemedel mot sjukdomen men genom behandling kan besvären lindras. 
 • Sjukdomen kan vara ärftlig och tros ha en koppling till rökning och övervikt.

Källa Göteborg s po d ten 2016 

 

Förändrad produktion och aktivitet av steroidhormon

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är ett tillstånd av förändrad produktion och aktivitet av steroidhormon. Kronisk östrogenexponering eller brist på progesteron på grund av ovariell dysfunktion kan leda till endometrial hyperplasi och karcinom. En viktig bidragsgivare till vår förståelse av progesteron som en kritisk regulator för normal livmoderfunktion har varit belysningen av progesteronreceptor (PR) uttryck, reglering och signalvägar. Flera humana studier indikerar att PR-medierade signalvägar i kärnan är associerade med progesteronresistens hos kvinnor med PCOS. Syftet med denna översyn är att ge en översikt över endometrial progesteronresistens hos kvinnor med PCOS; att presentera PR-strukturen, dess olika isoformer och deras uttryck i endometrium; för att illustrera möjlig reglering av PR och PR-medierad signalering i progesteronresistens hos kvinnor med PCOS; och att diskutera aktuella kliniska behandlingar för atypisk endometrial hyperplasi och endometrial karcinom hos kvinnor med PCOS och åtföljande progesteronresistens.

 

källa 

Endometrial progesterone resistance and PCOS

 

13. Jan, 2019

avsnitt hirsutism

12. Jan, 2020

Metabolt syndrom

9. Feb, 2020

Förändrad produktion och aktivitet av steroidhormon

30. Maj, 2020

Sköldkörteln

3. Jan, 2021

Flertalet obalanser vid PCOS, se ovan

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. 

 

Kommentarer

31.03.2021 05:01

Miriam

Hej .
2018 fick jag redan på att jag har Pcos . Jag är 29 år och försöka bli gravid nu har aldrig varit det faktiskt. Jag har oregelbunden mens så jag äter Provera 10 mg just nu .

05.04.2021 10:57

Cristina

Lycka till Miriam. Jag tog Provera, men det hjälpte inte mig. Det som hjälpte var Metformin, så det kan du prova om det inte fungerar med Porvera.

23.02.2021 12:34

Helena

Hej. Jag är 34 år. Tappar år sedan mitt första barn(8år). Har haft nån sorts böld i hårfästet och i armhålan (borta nu). Nu ökad mörk behåring på ena kinden. Regelbunden mens. Kan jag ha pcos???

24.02.2021 04:34

Liselotte

Hej Helena! Boka tid hos gynekolog. Du behöver bli undersökt. hormonblodprover tas och hud bedömas. Ja man kan ha regelbunden mens vid PCOS.

11.06.2019 18:49

Liselotte

Ja om du ägglossat.

11.06.2019 18:01

Bb

Kan man få pms när man har pcos?