Ny studie klargör koppling mellan PCOS och oro


text kommer

PCOS kopplas till ökad risk för psykisk sjukdom

Det är forskare vid Karolinska institutet som kommit fram till att kvinnor med PCOS hade högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd, som till exempel schizofreni, bipolär sjukdom, depression, ångest och autismspektrumstörning, jämfört med friska kvinnor.  PCOS ger de drabbade symtom som infertilitet, ökad kroppsbehåring och viktuppgång.

Ett helt nytt fynd var att forskarna dessutom såg att även såväl systrar som bröder till kvinnor med PCOS hade förhöjd risk för psykisk sjuklighet jämfört med syskon till PCOS-fria kvinnor.

Resultaten bygger på registerdata för 24 000 kvinnor med PCOS, deras syskon och matchade kontroller.

– Det här innebär förstås inte att alla med PCOS, eller deras syskon, är psykiskt sjuka. Det är ovanligt att drabbas av till exempel schizofreni. Och i absoluta tal handlar det om en liten ökad risk för kvinnor med PCOS och deras syskon, säger Mikael Landén, professor vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet, som tillsammans med doktoranden Carolyn Cesta varit huvudansvarig för studien.

– Men för att vara en epidemiologisk studie så är det här väldigt säkra fynd, fortsätter han.

Enligt Mikael Landén har det länge funnits en hypotes om att höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron, som ses just vid PCOS, kan få kvinnor att må dåligt psykiskt.

I en tidigare studie såg han och hans kollegor en förhöjd frekvens av depression, social fobi och ångestsjukdomar efter att ha gjort en psykiatrisk intervju med 40 kvinnor med PCOS. Mer ovanliga tillstånd som schizofreni och bi­polär sjukdom kunde de inte fånga.

– Det blev lite debatt kring det där. Vår tolkning var att det kunde bero på könshormonerna. Fast det kunde ju också vara att så att symtomen vid PCOS – ökad kroppsbehåring, viktuppgång och infertilitet – låg bakom att man inte mådde bra, säger Mikael Landén och fortsätter:

– Det är spännande att vi nu med hjälp av register kan visa så tydligt att det är en förhöjd frekvens av psykiatriska tillstånd. Och att det verkar vara något familjärt – genetiskt eller åtminstone på hormonell nivå, eftersom det finns även hos systrar och bröder.

Vad ska ni använda resultaten till?

– Jag var rädd för att du skulle fråga det, haha! Framför allt handlar den här studien om att klargöra sjukdomsmekanismer som kan ge oss ledtrådar till vad som orsakar psykisk sjukdom.

– Men på sikt hoppas man ju alltid att fynd ska leda till bättre behandling. Om man nystar i det här och faktiskt kan säga att testo­steron är en spelare vid depression hos kvinnor, så kanske det gäller även hos dem som inte har så höga nivåer av testosteron att de har PCOS. Då kanske man skulle kunna tänka sig att som tilläggsbehandling manipulera testosteronnivåerna hos kvinnor med depression, i vissa fall. Men där är vi ju inte alls än.

 

Källa 2016, https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/02/pcos-kopplas-till-okad-risk-for-psykisk-sjukdom/

  • Själen och PCOS

    Hejsan! har nu just fyllt 30år och fått veta av en gynekolog att jag har pco under ett ultraljud. Har tidigare i perioder mått riktigt illa och fått äta både antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, men aldrig riktigt fattat varför. Kan det ha haft med pco att göra?

    svar; Ja, hjärnan påverkas när hormonerna är i obalans.

PCOS, själen och hormoner

 

Jag är inte ute efter att skrämmas. Alla symtom drabbar absolut inte alla kvinnor som har PCOS.

Vid PCOS påverkas hjärnan av den hormonella obalansen. En liten  svensk studie gjordes 2004-2005 på centrum för affektivsjukdom vid S.t Görans sjukhus i Stockholm . 49 st med PCOS, faställda genom Rotterdamkriterierna,  och 49 friska ´kvinnor  i en kontrollgrupp. Jag deltog själv i studien. 

Studien var att den visar på sjufaldigt ökad risk för självmordsförsök hos kvinnor med PCOS samt större förekomst av depression.

 

Studiens resultat:

Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom är ofta deprimerade eller oroliga.

 

PCOS är en vanlig  hormonell sjukdom där det bildas för mycket manligt hormon.  Drabbar kvinnor i fertil ålder . Syftet med denna studie var att kartlägga om graden av kliniska psykiatriska sjukdomar i PCOS skiljer sig från den normala befolkningen

 

Tillvägagångsätt  49 Kvinnor med PCOS (n = 49) som uppfyller Rotterdam kriterierna för PCOS, och 49 åldersmatchade kontroller (Kvinnor utan PCOS)  identifierats från folkbokföringsregistret,  valdes ut till studien och fick delta. 

Utbildade läkare använde MINI internationella Neuropsykiatriska Intervju upprätta livstid förekomst av Axel I DSM diagnoser. Testosteron och sex hormon binding globulin (SHBG)analyserades.

 

Resulterade i :  Kvinnor med PCOS hade högre förekomst av depressiva episoder, social fobi och ätstörningar än kontrollerna.  Självmordsförsök var sju gånger vanligare i PCOS gruppen än i kontrollgruppen. Användning av antidepressiva medel och ångestdämpande läkemedel var vanligare i PCOS-gruppen.

 

Tidigare studier har visat att PCOS är förknippad med minskad livskvalitet och självskattad psykiska symtom.  Denna studie visar att PCOS också kopplad till psykiatriska syndrom som kontrolleras av strukturerade kliniska bedömningar. Den kliniska betydelsen av denna studie är att kliniker som behandlar kvinnor med PCOS bör vara medveten om att dessa kvinnor är en högriskgrupp för gemensam affektiva och ångest samt självmordsförsök.

 

 

 Källa:Women with polycystic ovary syndrome are often depressed or anxious--a case control study.


 Dagens Medicin: Hormonell störning hos kvinnor ökar risk för psykisk sjukdom

Nedan  en svensk text 2009. (Har träffat fler av de som gjort studien) 

Anxiety and depression symptoms in women with polycystic ovary syndrome compared with controls matched for body mass index  

doktorn.com (2012):
DEPRESSION – hjärnans hormoner kontrollerar våra känslor 


 

”Det är bara lite PCOS” En studie om kvinnors upplevelse av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom

Mitt namn är Linn Nordberg och jag är en nyutexaminerad psykolog. Under våren skrev jag mitt examensarbete om kvinnors upplevelse av att leva med PCOS och undrar om ni vill publicera länken till själv arbetet så alla får en möjlighet att ta del av det? :)

 

Polycystiskt Ovarial Syndrom (PCOS) är den vanligaste hormonrubbningen hos kvinnor i fertil ålder. I denna studie intervjuades tio kvinnor om sina upplevelser av att leva med PCOS. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes, bearbetades med en innehållsanalys och resulterade i sex olika teman: bristande hjälp och stöd från sjukvården, att förstå sig själv, upplevelse av att inte vara kvinnlig, att dölja symtomen, svårigheter att bli gravid samt känslor kring diagnosen. Det framkom att kvinnor med PCOS har ett stort psykiskt lidande på grund av upplevelser av att avvika från kvinnliga normer. Då PCOS är en komplex diagnos med stora implikationer för individen är det viktigt att kvinnor får den hjälp de behöver, någonting de flesta inte upplever att de får idag.

 

Läs mer; http://hdl.handle.net/2077/44304

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla