Att lida av en oregelbunden menscykel är inget ovanligt problem. Ändå går många odiagnostiserade och hjälpen är svår att få. Det vill grundarna av Ovulai ändra på och lanserade fertilitetsappen som ska hjälpa kvinnor förstå sig på sin kropp bättre. Bakom idén finns de fyra grundarna Leyla Ali Dholey, Kristina Stojanovic, Sandra Liljeqvist, Katarina Stojanovic från KTH.

1 av 10 kvinnor lider idag av oregelbunden menscykel på grund utav Polycystic Ovarian Syndrome, även känt som PCOS. Vägen till diagnosen är lång och trots allt blir fortfarande upp till 75% av alla fall odiagnostiserade. För de som får sin diagnos finns inte heller alltid en klar och tydlig behandling för att motverka de fertilitetsproblem som det innebär. Det ville grundarna av Ovulai se en ändring på när de startade bolaget 2020.

Ovulai är en individanpassad fertilitetsguide som hjälper kvinnor med oregelbundna menscykler att äntligen förstå och förbättra sin hormonella hälsa och uppnå graviditet snabbare genom att tolka och kombinera kroppens naturliga signaler med teknik. Ovulai består av två delar. Först och främst en app där man registrerar data som påverkar fertiliteten så man kan få insikt i sitt beteende och personligt riktade råd för att hjälpa till att förstå sin egen cykel och fertilitet. Sist men inte minst en fertilitetsmätare som ett komplement att kunna mäta förändringen av östrogen och på så sätt ytterligare öka chanserna att beräkna när ägglossning kommer att ske.

https://www.mynewsdesk.com/se/venturecup/pressreleases/loesningen-foer-kvinnor-med-oregelbundna-menscykler-aer-aentligen-haer-3099906?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Cina gynekolog vid Livio och Maria från "PCO Sverige" tittar på livets mirakel.En blastocyst som håller på att utvecklas i provröret ( ICF, dokumentations teknik timelap.)

Letrizol

Letrozol är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används Letrozol av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras. 

Letrozol kan också användas vid ofrivillig barnlöshet för att stimulera till ägglossning i de fall då kvinnans ägglossning annars uteblir. Den vanligaste orsaken till utebliven ägglossning är PCOS. 

Letrozol finns som tabletter i styrkan 2,5 milligram. Minsta förpackningsstorlek är 30 st tabletter. Läkemedlet är receptbelagt och skrivs ut av läkare.

Letrozol hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Genom att ge Letrozol under en kort period i början av menscykeln blir östrogennivåerna tillfälligt lägre än vad de annars är. Det leder till att det frisätts mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, från hypofysen i hjärnan. FSH stimulerar äggblåsorna i äggstockarna att tillväxa och mogna så att en ägglossning kan ske. FSH stimulerar även äggstockarna att producera östrogen, vilket behövs för att livmoderns slemhinna ska tillväxa. Letrozol har kort verkningstid och går snabbt ur kroppen. Efter att man slutat med Letrozol återhämtas därför östrogennivåerna snabbt. Livmodersslemhinnan kan då utvecklas normalt. 

Om läkemedlet fungerar som det är tänkt får man vanligen ägglossning cirka en vecka efter att den sista tabletten i en kur tagits. Man kan själv kontrollera att ägglossning sker med hjälp av ägglossningstest som finns att köpa på apoteket. För att man ska bli gravid är det viktigt att man har samlag vid tiden kring ägglossningen. 

Vid ägglossningsstimulering ökar sannolikheten att få tvillingar eller fler barn, så kallad flerbörd. Risken för flerbördsgraviditet med Letrozol är dock liten. För att minska flerbördsrisken brukar man med ultraljud följa hur äggstockarna reagerar på medicinen, så att man ser att bara ett ägg mognar. 

Om man inte blir gravid kommer vanligen en menstruationsblödning inom en månad efter den sista tabletten. Ifall man inte får någon blödning bör man göra ett graviditetstest. Utebliven blödning kan också bero på att behandlingen inte har fungerat.

Ett receptförskrivet läkemedel har en dosering som är anpassad efter den person som ska använda medicinen. Följ därför de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Du får då också bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. 

Behandlingen börjar på den tredje menstruationsdagen. Dosen är vanligen 1 tablett (2,5 mg) Letrozol om dagen i fem dagar.

För att se hur äggstockarna reagerar och hur många äggblåsor som mognar brukar man göra en ultraljudskontroll kring cykeldag 12-13. För att därefter se om och när man ägglossar följer man själv med ägglossningstest. Sådana köps på Apoteket. Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man göra ett nytt försök nästa månad. Då tar man vanligen 2 tabletter (5 mg) om dagen i 5 dagar. Doseringen sker i samråd med din läkare. 

Källa. Carl von Linné Kliniken.

Lågkolhydratkost kan förbättra chans till graviditet

Det finns två små studier som visat lovande resultat gällande lågkolhydratkost och PCOS.Insulinkänsligheten ökade och i en av studierna var de några som lyckades bli gravida under studiens gång.Egentligen krävs det mer forskning för att kunna dra någon slutsats, men ibland får man använda sig av det lilla som finns. Om du har PCOS och önskar bli gravid är mitt råd till dig att balansera dina insulinnåver, för att på så sätt få balans på de kvinnliga hormonerna.

Du kan välja att äta någon form av lågkolhydratkost. Varken du väljer LCHF, måttlig lågkolhydratkost eller paleo så minskas kolhydraterna ner kraftigt. Vissa förespråkar en låg GI-kost vid PCOS, och ja, det kanske hjälper lite också.
Nyckeln för att komma till rätta med PCOS är enligt mig att balansera blodsockernivåerna. Minska ner eller sluta med socker och vitt mjöl och öka mängden grönsaker och fett i maten. Då kan du hålla hormonerna mer i styr, samtidigt som du kan minska i vikt utan att vara hungrig.  Även  smala underviktiga kan ha problenm med insulienet och behöva tänka på kolhydraterna.

Källa matkärlek http://matkarlek.nu/kan-ratt-mat-oka-chansen-att-bli-gravid/

kan man ärva infertilitet?

off topic

17. Jan, 2021

Ovulai

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande

instagram #ompcoochpcos.se