Akupunktur, Metformin eller livsstilsråd till kvinnor med övervikt och PCOS

 Ekonomisk ersättning på ca 9000 kr om du deltar i studien 

 18-40 år. BMI över 25,  bo i Stockholms regionen 

 

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar ca 10 % av kvinnor i fertil ålder. PCOS är förknippat med ägglossningsrubbningar, övervikt/fetma, insulinokänslighet (förstadie till diabetes typ 2) och en ökad risk för utveckling av metabola syndromet är vanligt förekommande. 

Vi undersöker nu effekten av livsstilsråd med eller utan akupunktur eller läkemedelsbehandling med metformin under 4 månader för att förbättra insulinkänsligheten och menstruationsfunktion. 

För att kunna delta ska du vara boende i Storstockholm

-Vara mellan 18-40 år.

-Du behöver ha symtom som kan tyda på att du har PCOS, som oregelbunden mens, problem med ökad behåring eller acne.

-Du ska vara överviktig med ett BMI över 25.

-Du får inte använda något hormonellt preventivmedel.

-Inte ha varit gravid eller ammat senaste 6 månaderna.

-Inte röka/snusa.

I studien ingår 4 besök som görs här på Karolinska sjukhuset i Solna. Blod och vävnadsprov tas och vi kommer även att studera påverkan på livskvalitet och psykisk hälsa genom att du får besvara enkäter. Vidare genomförs glukosbelastning samt röntgenundersökning. Besöken på vår klinik bokas in i relation tills din menscykel vilket kräver viss flexibilitet från din sida, besöken tar ca 4 h. 

Om du hamnar i akupunkturgruppen så krävs det 2 behandlingar/vecka under 4 månader. 

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, olika sjukvårdsenheter inom Stockholmsläns  regionen och utförs på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att höra av dig till forskningsbarnmorska Lotta Blomberg tel. 08-51773782, mobil 0736-251825, e-post: kvinnohalsan.kk.karolinska@sll.se 

Karolinska Solna +45 år och PCOS?

PCOS och som är 45 år eller äldre. Ingen  begränsning av BMI och medicinering.

 Målsättningar med studien:

 Frågor som vi vill besvara i den här studien är hur vanligt det är med diabetes, förstadier till diabetes, högt blodtryck, och höga blodfetter.

Vi vill också undersöka om kvinnor med PCOS kommer senare i klimakteriet än andra kvinnor, och hur livskvaliteten ser ut mitt i livet.

Metoder som används och varför: Om du är intresserad av att delta i denna studie kommer du att kallas för en hälsokontroll vid kvinnokliniken.

Undersökningen tar cirka 2,5 - 3 timmar och inkluderar blodprover för att mäta blodsocker, blodfetter och hormoner, sockerbelastning, blodtrycksmätning, samt om du önskar, en gynekologisk hälsokontroll.

Under tiden du är på kliniken kommer du också att få fylla i några frågeformulär som mäter livskvalitet.

Du kommer givetvis att få besked om resultaten på ovanstående undersökningar.

 Är du intresserad och vill delta?

 

Lotta Blomberg

leg barnmorska

Kvinnohälsan

PO Gynekologi och Reproduktionsmedicin

Karolinska Vägen 37 A, QD63

Karolinska Universitetssjukhuset

17176 Stockholm

08-517 73782

skriv till: liselott.blomberg@sll.se

Uppsala Akademiska sjukhuset +45 år

Vi gör en långtidsuppföljning om hälsa mitt i livet för kvinnor med PCO och som är 45 år eller äldre.


Målsättningar med studien:

Frågor som vi vill besvara i den här studien är hur vanligt det är med diabetes, förstadier till diabetes, högt blodtryck, och höga blodfetter.

Vi vill också undersöka om kvinnor med PCOS kommer senare i klimakteriet än andra kvinnor, och hur livskvaliteten ser ut mitt i livet.

Metoder som används och varför: Om du är intresserad av att delta i denna studie kommer du att kallas för en hälsokontroll vid kvinnokliniken.

Undersökningen tar cirka 2,5 - 3 timmar och inkluderar blodprover för att mäta blodsocker, blodfetter och hormoner, sockerbelastning, blodtrycksmätning, samt om du önskar, en gynekologisk hälsokontroll.

Under tiden du är på kliniken kommer du också att få fylla i några frågeformulär som mäter livskvalitet.

Du kommer givetvis att få besked om resultaten på ovanstående undersökningar.


Är du intresserad och vill delta? Kontakta Sara


Forskningssköterska Sara Nyback

Kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Kontakt: sara.nyback@kbh.uu.se

Eller SMS/telefon: 0704-250539

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande.