23 mars 2017

Liselotte. Fotograf Natalia

 

Torsdagen den 23 mars 2017

Jag och Natalia som PCO ambassadörer samt ett hel grupp gynekologer. Det var intressant. Jag Märkte att gynekologer som deltog gärna hade hört oss prata. Natalia och jag han prata med några läkare vid måltid.. Annat än vara deras patienter. Läkare bad tom om vår uppfattning.

Medverkade gjorde:

Pedor -Antonio Regidor, gyneklog och specialist på  Myo -och D-Chrio insitol  som lovar gott för fertilitet och livskvalité hos kvinnor med PCOS.

Rika Hammarström, gynekolog, (känd från tv)  Insositol  -ett spännande inslag  med oanade möjligheter.

Gynekolog Torbjörn Bäckström.  Umeå Universitet. PCOS, fetma, matintag och hormoner.

Samt produktinformation från Exeltis om Donaferty och Diza p-piller. Som filmade föredragen. Senare på www.donaferty.se Natalia som PCO ambassadörer samt ett hel grupp gynekologer.

Sammanfattning 

Pedor -Antonio Regidor, gynekolog och specialist på  Myo -och D-Chrio insitol  som lovar gott för fertilitet och livskvalité hos kvinnor med PCOS.  Föredrag på engelska. Berättade  hur  Myo -och D-Chrio insitol  hanteras i kroppen. Att ämnet narturligt finns i alla växter och däggdjur. utvinns ur Qurn (vegetariskt livsmedel som ersätter kött)  Om man tar den dos som angvänds i Donaferty finns det ej biverkningar. Många studier gjorda i andra länder. Förbättrad chans till graviditet.

Kort om vad gynekolog Rika Hammarström tog upp.

Det finns ingen botande behandling för PCOS

PCOS drabbar alla åldrar från pubertet till klimakteriet. Finns kvar efter klimakteriet.

Behandling utifrån aktuella symtom och behov. Tex fertilitet, psykosocialt, förebygga hälsorisker i framtiden. Försöka individ anpassa behandlingen.

Kvinnan i fertilålder ge råd om livsstilsförändring i form av kostråd och motion, P piller för att få  mens, Metformin vid insulinresistens, laser behandling vid generande hårväxt ( hirsutism)-

Vill kvinna med PCOS bli gravid Klomefen, Follikelstimulerande hormon, eller kirurgi för att borra i äggstockarna (min anmärkning mindre vanligt i Sverige). Sista utvägen IVF.

PCOS kvinnan som kommit till klimakteriet och efter att menstruationen upphört helt (postmenopaus). Majoritet av kvinnor upplever viktökning i samband med klimakteriet  ge råd om livsstilsförändring, kost och motion. Metformin för att förebygga åldersdiabetes om vikten går upp över magen.  Risk för hjärt- och kärlsjukdom ökar

Laserbehandling för envis generande hårväxt (hirsutism).

Donaferty,  Myo -och D-Chrio insitol kan minska antalet komplikationer till följd av PCOS vid  klimakteriet.

  • Myo -och D-Chrio insitol  fördelar att förbygga framtida hälsorisker  
  • Åldersdiabetes( yp två diabetes)
  • Högt blodtryck (hypertoni)
  • Övervikt eller fetma
  • Sömn apné hos överviktiga
  • Högt blodfett (kolesterol)
  • Depression och ångest
  • Cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)
  • Graviditetsdiabetes och graviditets utlöst högt blodtryck

 Förbättrar hälsan hos kvinnor med PCOS tex bättre värden vid blodprover. Hjälper alla kvinnor med PCOS avsett kroppsvikt och ålder.

Ökar chans till spontan graviditet hos kvinnor med graviditetsönskan fertilålder. 15% chans per cykel mot ofta 20 % hos normalt fungerande kvinnor och par. Kan ges till gravida och förebygga graviditetsdiabetes som är vanligare vid PCOS.  Inga biverkningar i angiven dos.

Torbjörn Bäckström från Umeå Universitet

Talade om PCOS, fetma, matintag och hormoner.  Ett hormon som påverkar upplevelsen av mättnad hos kvinnor med PCS är allopregnanolne. Anklaga inte kvinnor som har PCOS och övervikt eller fetma för att äta fel och för mycket. Fysilogiskt fenomen bakom deras sätt att äta. Många kvinnor upplever sig anklagade av sin läkare. Nu pågående studie i Sverige.

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla