C

Cervix  livmoderhals

Corona radiata  cellager närmast oocyten

Corpus uteri huvuddelen av livmodern

Corpus albicans bindvävsärr i ovariet bestående av en degenererad corpus luteum

Corpus luteum gulkropp; bildas ur ovarialfolliklar; producerar progesteron och östrogen

Cumulus oophorus del av ovarialfollikel; bildar en upphöjning mot antrum och innehåller en oocyt

Cytotrofoblast celltyp i placentas ytepitel

A

Amnionepitel enkelt kubiskt epitel längs placentas yttre sida

Antrum vätskefyllt hålrum i ovarialfolliklar

Androgen manliga könshormoner; produceras av theca interna och thecaluteinceller

 

 

 

 

källa: 

Ordlista - kvinnliga genitalia

15. Feb, 2020

sidan under uppbyggnad

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt.

www.pco-pcos.se