Föreningsliv PCOS

Bild källa PCOS Sverige
www.pcossverige.se

 Pågår

PCOS ambasadör  PCOS Sverige

Aktivt volontär arbete för PCOS Svergie

projektarbeten och samarbete/samverkan med vårdgivare

 

Avslutat:

Patientföreninge för PCO  och PCOS  ( föreningen var aktiv 203-2011)

2004-2008 ordförande. Anordnat föreläsningar för sjukvård och medlemmar . Sökt ekonomiska medel  mm.

 

Övrig utbildning/ kurser

 Studieförbundet vuxenskolan, studiecirkelledare  2018 

 

 Rödakorset region stockholm 1999-2000

 Anhörigstödjare och ledare självhjälpsgrupp.

 

 Facket kommunal Skyddsombud och arbetsplatsombud  2010-2014

 Brandskyddsombud 2014-2018 hos arbetsgivare. Ansvar att se till att kollegor fått information om brandskydd och HLR utbildning

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©www.pco-pcos.se

 Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande