Hittills är lite känt om skillnader i kunskaper, diagnosframställning och behandlingsstrategier hos vårdgivare

Direktöversatt från via google.se länk.. ta med en nypa salt från 26/12 2019
Hittills är lite känt om skillnader i kunskaper, diagnosframställning och behandlingsstrategier hos vårdgivare beträffande polycystiskt äggstocksyndrom (PCOS) mellan olika discipliner i länder med liknande sjukvårdssystem. För att informera riktlinjeöversättning syftade vi till att studera läkare rapporterad medvetenhet, diagnos och hantering av PCOS och att utforska skillnader mellan medicinska discipliner i Norden och Estland.METODtvärsnittsundersökning genomfördes bland 382 endokrinologer och obstetriker-gynekologer i Norden och Estland 2015–2016..RESULTAT:Kliniska funktioner, livsstilshantering och komorbiditet känns vanligt hos kvinnor med PCOS, medan nedsatt psykosocialt välbefinnande inte var väl erkänt. Över två tredjedelar av läkarna använde de Rotterdam diagnostiska kriterierna för PCOS.Medicinska endokrinologer rekommenderade ofta livsstilshantering eller metformin men mindre ofta OCP (p piller) för problem som inte är fertilitet än allmän barnläkare-gynekologer. Läkarna i åldern <35 år och yngre var 2,2 gånger mer sannolikt än äldre läkare att rekommendera livsstilshantering för patienter med PCOS avseende fertilitetsproblem. Läkare i åldern 46-55 år var mindre benägna att rekommendera p-piller (OCP) för patienter med PCOS än läkare i åldern 56 år och äldre.
Trots välorganiserad hälso- och sjukvård är medvetenhet, diagnos och hantering av PCOS suboptimalt, särskilt i relation till psykosociala komorbiditeter, bland läkare i Norden och Estland. Läkare behöver mer utbildning om PCOS och evidensbaserad information om Rotterdam diagnostiska kriterier, psykosociala funktioner och behandling av PCOS.

 källa:

Hittills är lite känt om skillnader i kunskaper, diagnosframställning och behandlingsstrategier hos vårdgivarePCOS känt i drygt 80 år

Drygt Åttio år sedan PCOS beskrevs för första gången.

Åttio år sedan en publikation i Journal visade sig vara nyskapande och omvälvande.

Rapporten från Irving Freiler Stein och Michael Leventhal titeln "Amenorré i samband med poly cystiska äggstockar," har visat sig vara en anmärkningsvärt varaktig och inflytelserik publikation.

Tillväxten i tillhörande litteratur har ökat exponentiellt: 50 år mellan 1950 och 2000 såg lite mer än 8000 publikationer i ämnet, medan den 15 år mellan 2001 och 2015 (hittills) har sett mer än 20 000 relaterade publikationer, en större än 8-faldig ökning i publikationen hastigheten efter 2000.

när vi nu firar 80-årsjubileum år efter offentliggörandet av rapporten av Stein och Leventhal, är det viktigt att fråga oss, "Var denna publikation verkligen så nyskapande som det antas allmänt att vara? Och det får varför så starkt fotfäste i det  medicinska psyket?

"Till den första frågan, en översyn av föregående medicinska litteraturen klargör att rapporten från doktorerna Stein och Leventhal 1935, men inte perfekt, var både nyskapande och omvälvande. I själva verket var det den första rapporten för att beskriva en serie av patienter, snarare än enstaka fall, som visat triad av polycystiska äggstockar, hirsutism och oligo / amenorré, som förbinder det som tidigare varit skilda funktioner i polycystiska äggstockar och menorragi och hirsutism och oligo / amenorré.

För det andra, det faktum att Dr Stein och hans medarbetare var relativt produktiva författare, konsekventa och tydliga i sitt budskap och beskrivningar; att en eventuell behandling (bilaterala äggstocks kil resektion) hade tillhands i rapporten; och att sjukdomen var (är) relativt utbredd, tillåts vad som så småningom skulle kunna kallas Stein-Leventhal syndrome för att få ett starkt fotfäste i modern medicinsk praxis.

Sammantaget vi inom medicinen har mycket att fira, eftersom vi fira 80-årsdagen av publiceringen av rapporten från Stein och Leventhal 1935, för en ny sjukdom beskrevs påverkar en som vi vet i dag, i dess olika former , en i varje 7-17 kvinnor över hela världen.

Källa nedan

http://www.ajog.org/article/S0002-9378(15)02513-2/references

 

PCOS är den vanligaste genetiska orsaken till hormonell störning hos kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av störd ägglossning, nedsatt fertilitet 

Myten om PCOS

I läkarkretsar finns det ibland en felaktig uppfattning om att alla kvinnor med PCOS har ett speciellt utseende. Man tror att de måste vara tjocka, håriga och väldigt finniga. 

Det är en så kraftig myt att en del inte bryr sig om att titta närmare på kvinnor som inte uppfyller kraven på det här utseendet och det är väldigt synd 

/källa  Magnus Hagmar, Karolinska sjukhuset Solna. 
Jag Liselotte  har träffat Magnus och talat PCOS.

 • Har du putmage? Du kan ha PCOS! |

  Samlas ditt fett på magen? Det kan vara dina äggstockars fel.
  Tillståndet kallas PCOS, drabbar ungefär var femte kvinna i fertil ålder, ökar risken för åldersdiabetes och hjärtsjukdom – men gör det däremot lättare att bygga muskler.
  September är internationellt månaden då PCOS uppmärksammas.
  Här är 35 intressanta fakta om kvinnosyndromet.

  Tidningen kurera

  http://kurera.se/putmage-du-kan-ha-pcos/

 • ”Tjejer, vi måste börja prata mer om de dolda kvinnosjukdomarna”

  Det visade sig efter lite googling att jag inte var ensammast i världen med detta. Rentav, så är både PCOS och endometrios vanligare än till exempel folksjukdomen diabetes hos kvinnor i fertil ålder. Vi snackar alltså ungefär var tionde kvinna(!). Ändå blev jag inte lyssnad på, och ändå hade jag aldrig hört om PCOS innan.

  Tidningen Veckorevyn

  http://veckorevyn.com/kronika/tjejer-vi-maste-borja-prata-mer-om-de-dolda-kvinnosjukdomarna/

Copyright ©www.pco-pcos.se

 Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande.

Instagram#PCOS#ompcoochpcos.se.#PCOSSverige