• Våga vara den "jobbiga mamman"

    Trots grav autism och en hjärnskada så lever han livet – och mamma Ulrika kämpar för att det ska förbli så.

    Läs mer Expressen

    http://www.expressen.se/nyheter/ulrika-vaga-vara-den-jobbiga-mamman/

Känsligt ämne

 

Mina föräldrar hade utvecklingsstörning,. Min lillebror har ochmin nyfunna halvbror  har. Det har påverkat mig. 

 

Vuxensyskon är ett nytt projekt som drivs av Bräcke diakoni. Arvsfonden har nu godkänt medel för tre år och möjliggjort den kommande uppstarten. Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning. En anhöriggrupp som varken syns i den offentliga debatten eller får något stöd.

Att vara bror eller syster till ett syskon med en sjukdom eller funktionsnedsättning är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Många vuxna syskon har upplevt en barndom som handlar om att alltid komma i ”andra hand”. Kärleken till syskonet med funktionsnedsättning hamnar i konflikt med svartsjuka och avund. Föräldrarnas tid och engagemang ägnas i första hand åt syskonet med funktionsnedsättning. Bräcke diakoni vill genom det nya projektet Vuxensyskon erbjuda fullt fokus på de syskonen.

- Många vuxna syskon lever med tankar och känslor som de upplever som tabu, berättar Elisabet Ljungström, projektutvecklare och initiativtagare till projektet.

Idag finns det en hel del stödgrupper för barn med syskon med funktionsnedsättning. Men inga för vuxna syskon.

- De senaste tio åren har syskon i yngre åldrar uppmärksammats. Vad gäller vuxna bröder och systrar har de hittills blivit väldigt lite synliggjorda, säger Elisabet Ljungström.

Arvsfonden har beviljat medel för tre år. Inom ramen för projektet kommer bland annat samtalsgrupper, studiecirklar, hemsida och utbildningskonferenser att genomföras. En stor satsning kommer vara framställningen av en teaterpjäs.

Samarbetspartners i projektet är RBU i Göteborg med omnejd, FUB riks, Autism & Asbergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet Vuxenskolan.

- Det skall bli väldigt roligt och spännande att tillsammans med de olika organisationerna bryta ny mark inom anhörigstödet, avslutar Elisabet Ljungström.


Kontaktperson
Elisabet Ljungström

Källa nedan

 

http://www.mynewsdesk.com/se/brackediakoni/pressreleases/vuxensyskon-ett-unikt-anhoerigstoedsprojekt-som-synliggoer-de-osynliga-1846310

 

 

Dokumentär om begåvningshandikapp.

Drömjobbet - en film om det fina med att vara behövd

Se redan nu i SVT Play

Svensk dokumentär från 2016. Att ha en funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder för en meningsfull sysselsättning. På ett äldreboende utanför Stockholm jobbar Titti och Rasmus, som förgyller de äldres tillvaro lite extra. En film av Eva Larsson.

Kan ses i SVT Play till 20 nov (6 månader)

Från 2016. Även i SVT1 25/5 och SVT1 28/5

Lisbeth PIPPING: kärlek och stålull

 

karlek-och-stalull-om-att-vaxa-upp-med-en-utvecklingsstord-mamma

 I den här boken berättar författaren om sin uppväxt med en utvecklingsstörd mamma. Den ger en insikt om hur en svår barndom kan gestalta sig och att omgivningen måste våga reagera och agera när man misstänker att barn far illa. Men Lisbeth förmedlar också hopp och optimism. Trots svårast möjliga utgångsläge kunde hon vända sina villkor och skapa sig ett bra liv. Det gör att boken ändå är lätt och livsbejakande att läsa.

 

Snöängel

Barnbok 

Min mormor bor i himmelen, hon är en vacker vit snöängel.När jag är sex år förändras mitt liv. Ibland kan barn inte bo kvar med sina föräldrar. Min pappa är alkoholist och min mamma utvecklingsstörd.Det älskar mig men kan inte ge ömhet och kärlek. Det var därför jag fick flytta till mitt familjehem.Att bo i familjehem är att ha två riktiga och viktiga familjer.

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller d

Liselotte Videla