2018 Elektroakupunktur, kan förbättra blodsockernivåerna hos kvinnor med PCOS

Text av Anna Benrick som jag har täffat vid "The 16th Annual Meeting of the AE-PCOS Society" i stockholm september 2018. Anna  höll en prentation  som handlande om akupunktur och PCOS.   Texten har Anna skrivit och jag fått lov att dela. 

Kvinnor med PCOS har en ökad risk för insulinresistens som är ett förstadie till diabetes typ 2. Forskare (vi) har undersökt om akupunktur med elektrisk stimulering av nålarna, så kallad elektroakupunktur, kan förbättra blodsockernivåerna hos kvinnor med PCOS. I en studie med 21 kvinnor med PCOS visades att elektroakupunktur ökar insulinkänsligheten och upptag av socker från blodet direkt efter 45 minuters akupunkturstimulering. Kvinnorna fick sedan 3 akupunkturbehandlingar per vecka i 5 veckor. En markör för blodsockernivåer över tid (HbA1c) sjönk efter 5 veckors behandling, vilket tyder på en förbättrad reglering av blodsocker.  Även testosteron i blodet och i fettväv var lägre efter 5 veckors behandling. Detta tyder på att elektroakupunkur kan användas som en tilläggsbehandling för att förbättra insulinkänsligheten och sänka testosteronnivåer hos kvinnor med PCOS. Forskargruppen arbetar nu vidare med att analysera vilka gener som påverkas i fettväv och skelettmuskel vid elektroakupunktur. Denna information kan leda till upptäckten av nya intressanta farmakologiska behandlingsmöjligheter. I dagsläget rekryteras kvinnor med PCOS till en större studie där effekten av elektroakupunkturbehandling jämförs med behandling med metformin och enbart livsstilsförändringar vid Karolinska Institutet i Stockholm. Ansvarig för studien är Elisabet Stener-Victorin, elisabet.stener-victorin@ki.se. Om du är intresserad kontakta  Liselott.blomberg@karolinska.se alternativt kvinnohalsan.kk@karolinska.se.  Se även Facebook: https://www.facebook.com/PCOSakupunkturmetformin/

 Referenser

  1. Autonomic nervous system activation mediates the increase in whole-body glucose uptake in response to electroacupuncture. Benrick A, Kokosar M, M Hu, Larsson M, Maliqueo M, Sasanova A, Behre CJ, Højlund K, Peter Thorén, Stener-Victorin E, 2017. FASEB J. Apr 12. pii: fj.201601381R
  2. Changes in HbA1c and circulating and adipose tissue androgen levels in overweight-obese women with polycystic ovary syndrome in response to electroacupuncture. E Stener-Victorin, M Maliqueo, M Soligo, V Protto, L Manni, E Jerlhag, M Kokosar,
  3. A single bout of electroacupuncture remodels epigenetic and transcriptional changes in adipose tissue in polycystic ovary syndrome. M Kokosar, A Benrick, A Perfilyev, E A Nilsson,TKällman, C Ohlsson, C Ling, E Stener-Victorin, 2018. Scientific Reports Jan 30;8(1):1878. doi: 10.1038/s41598-017-17919-5.

Akupunktur

Jag har fler talet gånger hör föreläsare tala om den goda effekt som akupunkturbehandlingkan ge vid PCOS. Bla sänker behandlingen aktiviteten i den del av nervsystemet som kallas sympatisiska systemet och påverkar stressnivån i kroppen. . Nålarna sätts bla i  ben och mage. Stress gör att en person kan öka produktionen av kortisol som då kan påverka annan hormonproduktion negativt.

Akupunktur och fysisk träning normaliserar hormonnivåerna och blödningsmönstret hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS.  

Det är kvinnor som lider av en hormonstörning som gör att de inte har regelbunden ägglossning eller mens som kan bli hjälpta av akupunktur.

-Utan regelbunden ägglossning är det svårt att planera för barn, säger Julia Johansson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Mellan fem till tio procent av alla kvinnor är drabbade av hormonstörningen polycystisk ovariesyndrom, PCOS. Hormonstörningen beror på höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron och leder till oregelbunden eller utebliven ägglossning.

Akupunktur och fysisk träning normaliserar hormonnivåerna och blödningsmönstret hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS.  

 forskning vid Sahlgrenska akademin visar att akupunktur kan vara en hjälp för kvinnor som lider av PCOS.

-Kvinnorna som fick akupunktur två gånger i veckan under 10-13 veckor hade mer regelbunden ägglossning än kvinnorna i kontrollgruppen. Behandlingen sänkte även höga nivåer av det manliga könshormonet, säger doktoranden Julia Johansson.

Nu ska akupunktur jämföras med det läkemedel som främst används för att sätta igång ägglossning. Detta för att se hur effektiv akupunkturbehandling är för ett faktiskt barnafödande.

-Även fast vi kan visa på högre ägglossning så vet vi inte om det ökar möjligheten förgraviditet, säger Julia Johansson, vars forskargrupp ingår i studien som genomförs i Kina.

 

2017 07 11 

 

Behandling med akupunktur har ingen effekt på ofrivillig barnlöshet som beror på polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Den mest effektiva behandlingen vid PCOS är läkemedelsbehandling. Det visar en forskningsstudie gjord i ett internationellt samarbete vidHeilongjiang University of Chinese Medicine, Kina, där Karolinska Institutet deltagit. Studien publiceras nu i JAMA.

 

 http://medicinskaccess.se/wordpress/2017/06/27/akupunktur-okar-inte-fertiliteten-hos-kvinnor-med-pcos/

 

 

Akupunkturbehandling vid PCOS nålars placering, recept

Li 4 bil manuellt Gv 20 manuellt ST 29 bil lågfrekvent (pr 2) CV 6 och CV 4 lågfrekvent SP 9 bil och SP 6 bil lågfrekvent (kopplas ihop SP 9 och SP 6 på samma ben) Behandlas 10 ggr , 2 ggr i veckan, utvärderas efter 10 gånger och fortsätter ca 5 ggr till vid positivt resultat. Det kan kännas lite obekvämt att få nålar på vissa av punkterna med det kände inte obehagligt alls. Ni skulle kunna gå med detta receptet till en sjukgymnast eller en barnmorska och fråga om de sätta dessa nålar. En sjukgymnast ska kunna det. Någon som är van att jobba med kvinnohälsa och använder akupunktur som behandlingsmedel för t.ex. PMS och klimakteriebesvär.

 

 

 

Att tänka på före du prövar alternativ medicin

Jag har fler talet gånger hör föreläsare tala om den goda effekt som akupunkturbehandlingkan ge vid PCOS. Bla sänker behandlingen aktiviteten i den del av nervsystemet som kallas sympatisiska systemet och påverkar stressnivån i kroppen. . Nålarna sätts bla i  ben och mage. Stress gör att en person kan öka produktionen av kortisol som då kan påverka annan hormonproduktion negativt.

Akupunktur och fysisk träning normaliserar hormonnivåerna och blödningsmönstret hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS.  

Det är kvinnor som lider av en hormonstörning som gör att de inte har regelbunden ägglossning eller mens som kan bli hjälpta av akupunktur.

-Utan regelbunden ägglossning är det svårt att planera för barn, säger Julia Johansson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Mellan fem till tio procent av alla kvinnor är drabbade av hormonstörningen polycystisk ovariesyndrom, PCOS. Hormonstörningen beror på höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron och leder till oregelbunden eller utebliven ägglossning.

Akupunktur och fysisk träning normaliserar hormonnivåerna och blödningsmönstret hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom, PCOS.  

 forskning vid Sahlgrenska akademin visar att akupunktur kan vara en hjälp för kvinnor som lider av PCOS.

-Kvinnorna som fick akupunktur två gånger i veckan under 10-13 veckor hade mer regelbunden ägglossning än kvinnorna i kontrollgruppen. Behandlingen sänkte även höga nivåer av det manliga könshormonet, säger doktoranden Julia Johansson.

Nu ska akupunktur jämföras med det läkemedel som främst används för att sätta igång ägglossning. Detta för att se hur effektiv akupunkturbehandling är för ett faktiskt barnafödande.

-Även fast vi kan visa på högre ägglossning så vet vi inte om det ökar möjligheten förgraviditet, säger Julia Johansson, vars forskargrupp ingår i studien som genomförs i Kina.

 

2017 07 11 

 

Behandling med akupunktur har ingen effekt på ofrivillig barnlöshet som beror på polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Den mest effektiva behandlingen vid PCOS är läkemedelsbehandling. Det visar en forskningsstudie gjord i ett internationellt samarbete vidHeilongjiang University of Chinese Medicine, Kina, där Karolinska Institutet deltagit. Studien publiceras nu i JAMA.

 

 http://medicinskaccess.se/wordpress/2017/06/27/akupunktur-okar-inte-fertiliteten-hos-kvinnor-med-pcos/

 

 

Akupunkturbehandling vid PCOS nålars placering, recept

Li 4 bil manuellt Gv 20 manuellt ST 29 bil lågfrekvent (pr 2) CV 6 och CV 4 lågfrekvent SP 9 bil och SP 6 bil lågfrekvent (kopplas ihop SP 9 och SP 6 på samma ben) Behandlas 10 ggr , 2 ggr i veckan, utvärderas efter 10 gånger och fortsätter ca 5 ggr till vid positivt resultat. Det kan kännas lite obekvämt att få nålar på vissa av punkterna med det kände inte obehagligt alls. Ni skulle kunna gå med detta receptet till en sjukgymnast eller en barnmorska och fråga om de sätta dessa nålar. En sjukgymnast ska kunna det. Någon som är van att jobba med kvinnohälsa och använder akupunktur som behandlingsmedel för t.ex. PMS och klimakteriebesvär.

 

 

 

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande 

Kommentarer

29.08.2019 17:40

Liselotte Videla

Jag har,hört att det i hös -19t kommer två varianter av Donaferty av någon person med PCOS,diagnos. Håller ögonen öppna.

11.07.2017 05:41

Liselotte

Behandling med akupunktur har ingen effekt på ägglossn i bg vid PCOS.http://medicinskaccess.se/wordpress/2017/06/27/akupunktur-okar-inte-fertiliteten-hos-kvinnor-med-pcos/