Periodiskfasta

 

Studier visar att att ett ständigt kaloriintag ger inflammation och organskada genom ökade nivåer av bland annat insulin och insulinlika tillväxtfaktorer (IGF-1) . Många forskare menar att människan under sin utveckling har levt med begränsade mängder energi och att kroppen därför är anpassad för detta. Kroppen tycks må bra av att vi är hungriga i perioder och inte ständigt har något i munnen.
På den japanska ön Okinawa, som är känd för befolkningens höga livslängd, är ”Hara hachi bu” en viktig princip. Det betyder ungefär ”ät dig 80% mätt”. Dagens stora mål är lunchen, medan man är utan mat i långa perioder på kvällen och natten.

Cederholm T, et al., Matens betydelse för åldrande och livslängd. Läkartidningen. 2016. 113:1275
Ennart H et al., Den blå maten
Jasper H. Cell Metabolism Dec 2010
Qian J et al., Circadian System and Glucose Metabolism: Implications for Physiology and Disease. Trends in Endocrinology & Metabolism, 2016, Vol. 27, No. 5
Bass J et al., Circadian Integration of Metabolism and Energetics. Science Dec 2010
Maury E et al., Review: Circadian disruption in the pathogenesis of metabolic syndrome. Diabetes & Metabolism 2014. 40:338–346

kvinnor med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, har förändringar i sin fettväv.

En studie vid Sahlgrenska akademin visar att kvinnor med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, har förändringar i sin fettväv. Upptäckten kan ge svar på varför dessa kvinnor lättare får typ 2 diabetes och visar att det ur hälsosynpunkt är särskilt viktigt för kvinnor med PCOS att inte gå upp i vikt.

 

-Det är känt sedan tidigare att kvinnor med PCOS ofta har en nedsatt effekt av insulin i kroppens celler, så kallad insulinresistens, och löper en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Höga nivåer av manligt könshormon i blodet hos dessa kvinnor tros vara en viktig förklaring till detta, säger Louise Mannerås-Holm, forskare på sektionen för fysiologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin.
Men den aktuella studien, som publiceras i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, visar att störningarna i fettväven kan vara av större betydelse för den förhöjda diabetesrisken.

 

Ungefär hälften av kvinnor med PCOS har övervikt eller fetma och den gängse uppfattningen är att överskottet av fett främst lägger sig på buken. I studien gjordes därför en parvis matchning av 31 kvinnor med PCOS och 31 kvinnor utan syndromet, men med samma ålder och BMI. Åldern varierade mellan 21-37 år, och BMI mellan kategorierna undervikt till extrem fetma.
-Jämförelse mellan grupperna visar att kvinnor med PCOS inte har onormalt mycket bukfett men att de har stora fettceller och störningar i fettvävens funktion, säger Louise Mannerås-Holm.
Vid PCOS producerar fettväven mindre av det ”goda” hormonet adiponektin som ökar kroppens känslighet för insulin, och aktiviteten hos enzymet lipoproteinlipas är låg vilket kan påverka omsättningen av fett i kroppen.

 

Totalt deltog 74 kvinnor med PCOS i studien som även visar att förändringarna i fettväven vid PCOS kan vara en central faktor bakom dessa kvinnors förhöjda typ 2-diabetesrisk. Fettcellernas storlek och mängden adiponektin i blodet, tillsammans med midjeomfånget, var de faktorer som var starkast kopplade till insulinresistensen medan nivåerna av manligt könshormon var utan betydelse i denna analys.
-Mekanismen bakom de stora fettcellernas ogynnsamma effekter är ännu inte helt känd men resultaten visar att det ur hälsosynpunkt är särskilt betydelsefullt för kvinnor med PCOS att inte gå upp i vikt, konstaterar Louise Mannerås-Holm.

 källa:kvinnor med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, har förändringar i sin fettväv. 

Mjölk kan göra PCOS Sämre

Naturens egen sportdryck bör undvikas vid PCOS det pga IGF-1 eller Insulin Growth Factor 


IGF-1 eller Insulin Growth Factor 1
Insulin growth factor-1 är ett naturligt förekommande hormon, som har en molekylstruktur liknande den för insulin.

Efterliknar också rollen av insulin och insulinliknande aktivitet har. (1)

IGF-1 finns i komjölk och har exakt samma struktur som för human IGF-1. Forskning har visat att ökade IGF-1-nivåer på 10% unga flickor av en halv liter mjölk om dagen.

Kvinnor med PCOS har högre genomsnittliga nivåer av IGF-1.


Vad har det att göra med PCOS? kvinnor med PCOS har visat normalt att ha högre än nivåerna av IGF-1 och äggstockarna verkar vara överkänsliga för IGF-1. Detta innebär att äggstockarna svarar karftigare mot små mängder av IGF-1. Mjölkprodukter gör att äggstockarna blir mer stressade. 

Läs mer: http://www.pcosdietsupport.com/diet-tips/pcos-diet-dairy/

 

 

Äta börman

11. Apr, 2020

Periodiskfasta

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande.

www.pco-pcos.se