Now, Paolo Giacobini at the French National Institute of Health and Medical Research and his colleagues have found that the syndrome may be triggered before birth by excess exposure in the womb to a hormone called anti-Müllerianhormone.

The researchers discovered that pregnant women with polycystic ovary syndrome have 30 per cent higher levels of anti-Müllerian hormone than normal. Since the syndrome is known to run in families, they wondered if this hormonal imbalance in pregnancy might induce the same condition in their daughters.

https://www.newscientist.com/article/2168705-cause-of-polycystic-ovary-syndrome-discovered-at-last/

HORMONER OCH HYPOFYSEN

Kroppens hormonsystem består av flera körtlar, bla binjurarna, äggstockarna, bukspottkörteln, sköldkörteln och hypofysen.

  Nästan centralt inne i huvudet, i kraniehålans botten, finns en liten "bengrop" som på grund av sin form kallas "turksadeln" eller på latin sella turcica. Inne i den ligger hypofysen som ett litet bihang till mellanhjärnans undre del, hypothalamus. Hypofysen är inte större än en böna och väger bara ett halvt gram, men för hormonbalansen i kroppen spelar den tillsammans med hypothalamus rollen av en övergripande styrcentral. Till största delen är hypofysen en s k inre-sekretorisk körtel som bildar och avger hormoner, vilka påverkar olika vävnader och organ i kroppen. Vissa av dessa är sedan i sin tur hormonproducerande. Så bildar efter påverkan av olika hypofyshormoner t ex äggstockarna östrogen och gulkroppshormon, binjurarna binjurbarkshormon och sköldkörteln thyreoideahormon. Tillväxthormoner från hypofysen verkar stimulerande direkt på bl a skelett och bindväv. 

Prolaktin är ett hypofyshormon som dels verkar direkt och stimulerar mjölksekretionen i bröstkörtlarna, dels indirekt genom att via påverkan på äggstockarna hämma produktionen av östrogen och gulkroppshormon - och härigenom också effekterna av dessa. Hypothalamus har många olika funktioner. Bl a utsöndras ett ämne, dopamin, som stimulerar frisättningen av de flesta hypofyshormonerna. För prolaktin har dopamin emellertid motsatt effekt, nämligen hämmande. 

Vid PCOS är jämnvikten i hormonsystemet påverkat. Doktorn tar en mängd prover på dina hormoner för att få en bild av hur din kropp arbetar. Doktorn kan även ta prov på ditt blodsocker (glukos) för att se om din kropp producerar tillräckligt stor mängd insulin ( insulin är ett hormon ).

 Kan vara svårt att som patient hålla reda på alla prov som läkaren tar och varför de tas för att säkerställa diagnosen och utesluta andra diagnoser.

 Har valt att inte skriva ut de olika referensvärdena för vad som är normalt, då man behöver vara läkare för att kunna förstå och tolka de olika referensvärdens betydelse i olika kombinationer av hormoner. Refersenvärdet kan ändras med nya analysmetoder och ändrade medicinska kunskaper. Du bör ta dina prover och gå på gynekologisk hälsokontroll med ca ett års mellan rum .

 Binjurebarken utsöndrar kortisol, aldosteron, testosteron, DHEA, DHEA S, androstenedion och östrogen. Både kortisol (en glukokortikoid) och aldosteron (en mineralkortikoid) är vitala och viktiga för hälsan och välmående. När binjurarna är uttröttade, produceras inte nog med kortisol. Även om ett lågt kortisol inte alltid motsvaras av en låg utsöndring av aldosteron, kan en betydande mängd av sköldkörtelpatienter, som har lågt kortisol också ha brist på aldosteron.

 Testosteron: Är det manliga hormonet som kvinnor behöver lite av. Doktorn mäter totalt ( totala mängden i din kropp ) och fritt testosteron ( totala mängden av testosteronet som cirkulerar fritt i kroppen ). Det fria testosteronet orsakar bl. generande hårväxt och acne . Många har totalt testosteron inom normalvärdet, i den högre delen. Testosteron ökar både födointaget och kroppsvikten genom en ökad muskelmassa.

S- Testosteron
Anledning till att provet tas (indikation)

 

- Utredning av viriliserande tillstånd hos kvinnor (hirsutism =generande hårväxt; polycystiskt ovariesyndrom)

 

- Misstanke på hormonproducerande tumör

 

- Kongenital binjurebarkhyperplasi

 

- Fertilitetsutredningar

 

Produceras hos kvinnor i ovarierna (äggstock)och binjure samt genom omvandling av androstendion i perifera vävnader.

 

Testosteron transporteras i blod till största delen bunden till SHBG. Bara en liten mängd (ca 1-2%) är fritt och således biologisk aktivt.

 

Testosteron omvandlas i vävnaderna i olika utsträckningar till 5alfa-Dihydrotestosteron, vilket är hög biologisk aktivt. I fetvävnad kan testosteron omvandlas till östrogen. Testosteroneffekten är beroende på blodnivåerna samt antal androgenreceptorerna och koncentrationen av enzymet 5 alfa-reductas i respektive vävnad.

 

Analysmetod
Immunokemisk

 

Remiss
Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

 

Laboratorieremiss 1 (Sörmland/Västra Götaland) alt. Sjukvårdsremiss STH (Stockholm).

 

För kvinnor är cykeldagen avgörande för bedömning av testosteronnivåerna. Provtagningstid och/eller fastande bedöms inte ha klinisk betydelse.

 

Kvinnor: provet kan tas när som helst på dagen, behöver inte tas fastande.

 

Stockholm
Kvinnor: < 2,8 nmol/L

 

Sörmland
Kvinnor: 0,5 - 2,6 nmol/L

 

Västra Götaland
Kvinnor: 0,5 - 2,6 nmol/L

 

Källa unilabs

 

  Adrostendion: förkortas A4,tv både i binjurar och iäggstockarna.Manligt hormon som påverkar hårväxten negativthoskvinnan. Några av fler nackdelar med mycket manligt hormon hos kvinnan Dels kan kvinnan få skäggväxt samt raggarsträng eller tunt huvudhår (munkring, tunt stripigt hår)

Androstendion är ett steroidhormon med 19 kolatomer, som produceras i binjurarna samt i testiklar och äggstockar. Hormonet produceras antingen genom en omvandling av dehydroepiandrosteron - DHEA - eller från 17-hydroxiprogesteron, och omvandlas i sin tur till antingen testosteron eller östrogen. Androstendion är därmed ett mellansteg i den biokemiska syntesväg som producerar både manliga och kvinnliga könshormoner. En viss mängd androstendion utsöndras också i blodet för eventuell omvandling i perifera vävnader till testosteron och östrogener.

 

Produktion av androstendion i binjurarna står under kontroll av ACTHadrenokortikotropt hormon, medan produktionen av androstendion i testiklar och äggstockar kontrolleras av gonadotropiner. Hos kvinnor i fertil ålder producerar äggstockar och binjurar ungefär hälften av den totala mängden androstendion, ungefär 3 milligram per dag. Efter menopausen ungefär halveras kvinnans produktion av androstendion, mest beroende på att äggstockarnas produktion dras ner. Trots detta producerar äggstockarna efter menopausen mera androstendion än något annat steroidhormon.

 

  GnRh: Gonadotropinfrisättande hormon, Gonadotropin releasing hormon :produceras i regel av hypotalamus som sitter under hjärnan. Detta hormon ger en signal till hypofysen att utsöndra gonadotropinerna FSH och LH, som i sin tur ger en signal till äggstockarnas folliklar att börja utvecklas (FSH) och att mogna/stöta ut ägget (LH). Om kommunikationen mellan äggstockarna och hypofysen inte fungerar som den ska är GnRH-terapi en säker och relativt billig behandling. GnRH måste, precis som i den naturliga situationen, tillföras i små doser (pulser). Detta sker med hjälp av en liten pump som du bär med dig dag och natt

 Follikel Stimulerande Hormon (FSH): Och Luteiniserings hormon (LH). Produceras av hypofysen i hjärnan. Behövs för attfå ägglossning. Nivårena av FSH och LH är ungefär lika höga tills att nivån av LH stiger dramatiskt 24 timmar före ägglossningen. När ägget har lossasjunker nivån LH till utgångsnivån. Ofta är LH nivån två- tregånger högre än det normala hos kvinnor med PCOS. Kroppen försöker då bilda nya ägg hela tiden . Äggen mognar inte och bildar det klassiska pärlbandet av cystor.

  Prolaktin: hormonet stimulerar mjölkproduktionen hos ammande kvinnor. Oftast är prolaktin nivån normal hos kvinnor med PCOS. Några kan ha för höga nivåer. Vilket ger kroppen signaler att producera mjölk. Det kan ge vita färgförändringar på bröstvårtorna även om du inte är gravid. Det är viktigt att kontrollera höga prolaktin nivåer så att inte andra bakomliggande sjukdomar finns, tex hypofysadenom. Vilket kan ge liknade sjukdomssymtom.

  Progesteron: gulkroppshormon. Bildas efter ägglossningen i gulkroppen som är en rest av den kapsel som ett moget ägg har lämnat kvar efter ägglossningen i äggstocken. Hormonet stimulerar slemhinnan i livmodern till tillväxt och gör miljön trevlig för ett befruktat ägg. Fäster inget ägg sjunker halten gulkroppshormon kraftig på 14 dagen. vid normal cykel på 28 dager, efter ägglossningen och mensen kommer. Progesteron har ensamt ingen effekt på födointaget, men i kombination med östrogen stimuleras födointaget och vikten Kortisol.

 Kortisol och DHEAS: Två viktiga markörer för binjurebarkfunktionKortisol halterna påverkas av förhållandet mellan hypotalamus, hypofysen och binjurarna men även av sömnmönstret, stressignaler och/eller patologiska tillstånd. När förmågan att hantera stress är nedsatt, märks detta genom lågt DHEA och högt kortisol. Genom att analysera kortisol och DHEA kan man få en bra bild över enpersons binjurestress. Glukokortikoider ökar intaget av fett och ökar fettlagringen.

 DHEAS : Är ett manligt hormon .PCOS kvinnor ligger ofta högt inom normalvärdet av DHEAS .Små höjda nivåer ihop med högre testostron nivåer ger PCOS syntom.Testosteron kan bildas direkt av andosteron (via progesteron) eller androstendion (via DHEA). 

 Insulin: behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kolhydrater, socker. Insulin vill lagra fett . Påverkar produktionen av många hormoner i kroppen. Insulin har i sin turen direkt hämmande effekt på SHBG. Har kvinnan lågt SHBG får kvinnan högt fritt testosteron och höga nivåer testosteronkan i sin tur kan leda till insulinresistens. Vid tilltagande insulinresistens hos kvinnorökar manlighomonerna (andogennivåerna). Går kvinnan ner i vikt och insulinresitensen förbättras minskartestosteronaktiviteten. Metformin ökar känsligheten för insulin.

 

Relaxin är ett peptidhormon som hör till insulin /IGF familjen låga halter av relaxin höjer blodsockret och insulinsekretionen. Normala halter relaxin sänker faste insulin värdet.

Progesteron ökar insulin men balanseras normalt av relaxin.

 

 De tre typer av östrogen som finns naturligt hos människan är östradiol, östriol och östron. Kvinnor med PCOS har ofta en obalans som kallas "östrogen dominans."

 Östrogen:

 

De tre viktigaste typerna av östrogen som finns naturligt hos människan är östradiolöstriol och östron. I kroppen bildas de genom enzymatiska reaktioner från androgener; östradiol tillverkas av testosteron och östron av androstendion genom aromatisering av enzymet aromatas. Östron har svagare verkan än östradiol, och kvinnor som passerat klimakteriet har mera östron än östradiol.

 

Östrogen har fler uppgifter: fördela fettceller till bröst och höfter och lår i puberteten och över åren då barnafödande kan ske (fertila perioden) ger de kvinnliga formerna hos kvinnan. Lågt östrogen  är antiinflammatoriskt medan för hög halt är inflammatoriskt.

Om progesteron är högt och östrogen lågt blir kvinnan trött , får sämre initiativförmåga och bommullskänsla i huvudet.

Östradiol har effekt på bröstens utveckling, livmoderns tillväxt, livmoderslemhinnan och slidslemhinnan. Påverkar aptitregleringen indirekt och en hög halt ger snabbare mättnad.

Östron bildas i fettväven och är det viktigaste östrogenet för kvinnan efter klimakteriet ( postmenopausala kvinnan).

 

 

Hos fertila kvinnor tillverkas östrogen främst i äggstockarna, av äggblåsorna och av gulkroppen(corpus luteum), och när kvinnan är gravid även av moderkakan.

 

Från puberteten är östrogenet viktigt för att utveckla sekundära könskarakteristika hos kvinnan, såsom utvecklingen av en timglasformad kropp, med lägre midja-höft-kvot och större bröst. Östrogenet är ett av de hormoner som reglerar bröststorleken; från flickors pubertet styr det tillväxten av brösten och ökning av östrogen kan senare leda till större byst.

 

Hos könsmogna kvinnor är östrogenet ett av flera viktiga hormoner i menscykeln, och har bland annat betydelse för hur endometriet, slemhinnan på insidan av livmodern, blir tjockare för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Störningar i östrogennivåerna kan yttra sig i menstruationsstörningar.

 

Östrogen är ofta inom normalnivåerna hos kvinnor med PCOS. Beroende på att de manliga hormonerna i kvinnor, ibland, kan omvandlas till östrogen. Östrogen minskar födointaget och kroppsvikten.

På grund av östrogenets betydelse för menscykeln, innehåller vanliga p-piller (men inte minipiller) östrogen. Östrogenbehandling mot övergångsbesvär, ofta tillsammans med gestagener, är vanligt men ett flertal larmrapporter om ökad risk för bröstcancer har lett till något större försiktighet i detta användningsområde. I hälsokostbutiker säljs preparat under namn som bidrottninggelé, vilket i stort fungerar på samma sätt och innehåller stora mängder fytoöstrogener, växtöstrogener som bina utvunnit ur pollen.

 

 Östradiol (17-beta-östradiol) är ett steroidhormon och det viktigaste av östrogenerna. Östradiol brukar betraktas som ett kvinnligt könshormon, men finns även hos män. Östradiol är nödvändigt för sexuella funktioner, men är också viktigt för skelettet. Under en kvinnas fertila år, tillverkas största delen av hennes östradiol av äggstockarnas granulosaceller genom aromatisering av det testosteron som theca-cellerna producerar eller genom omvandling av östron till östradiol. Mindre mänder östradiol produceras också av binjurebarken.

 I hälsokostbutiker säljs preparat under namn som bidrottninggelé, vilket i stort fungerar på samma sätt och innehåller stora mängder fytoöstrogener, växtöstrogener som bina utvunnit ur pollen.

 Estradiol Förhöjda estradiolnivåer ger lägre IVF-framgång och större hinder för graviditet. Normala estradiolnivåer innebär bättre IVF-chanser om alla andra påverkande faktorer är normala och friska,. Estradiol, även ofta kallad E2 eller 17Β-estradiol, är en form av östrogen som utsöndras av äggstockarna. Nivåerna av estradiol i kroppen har en betydande inverkan på fertiliteten genom att styra follikelstimulerande hormon (FSH) nivåer, ägg reserv, ägg kvalitet, och ibland effekten av traditionella ägglossningsstimulerande läkemedel som används för att öka fertiliteten. Man mäter estradiol på CD3.

 För att minska höga estradiolvärden används läkemedlet Lupron

 SHBG = Sex Hormon Bindande protein är ofta lågt vid PCOS. SHBG står för sex hormon bindande proetin. Bildas i levern. SHBG oskadliggör manliga hormoner (androgener) i kvinnokroppen. SHBG Binder Testostreon till sig. Sexual hormon bindande protein (SHBG) Bildas i levern,som bildar för lite SHBG vid PCOS pga. den ofta höjdainsulinnivån i blodet. SHBG minskar insulinresistens och kroppsvikt hos kvinnor med normala värden. Går kvinnan med PCOS ned i vikt ökar halten SHBG. Bildas i levern och hög halt minskar insulin produktion.ökar av kombinations p- piller

 

- Analys i samband med testosteron för att uppskatta andelen fri och således bioaktiv testosteron.

 

- Vid misstänkt hyperandrogenemi ,hög halt manligt hormon,hos kvinnor.

 

Analysmetod immunologisk
.
Referensintervall
Kvinnor: 18 - 144 nmol/L
Tolkning av svar
Barn har vanligtvis låga SHBG-värden; kvinnor brukar ha högre värden än män.

 

Höga värden finns vid hög östrogennivå (bl a vid graviditet, p-piller), vid levercirrhos och hypertyreos.

 

Låga värden finns vid höga androgennivåer, hypotyreos, hög insulinnivå (diabetes typ 2) och fetma (hos kvinnor).

 

Källa unlabs

 

 ADIPONEKTIN

– Adiponektin har ingen effekt på fertiliteten, man får inte fler ägglossningar, men det verkar väldigt lovande för de metabola störningarna, konstaterar Anna Benrick.

 

http://news.cision.com/

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla