Om PMS och PMDS

 Varför får man PMS och PMDS?

Det finns ingen vedertagen förklaring till orsaken till PMS och PMDS. Flera studier visar dock en koppling till lägre nivå av progesteron och allopregnanolone hos kvinnor som lider av PMS jämfört med de som inte lider av PMS. Progesteron och allopregnanolone ger en lugnande effekt och bromsar stressreaktioner tack vare sin påverkan på signalsubstanserna GABA (lugnande) och serotonin (må bra/tillfreds).

Har man egen menstruation. till sista menstruation är passerad och menopausen, klimakteriet kommit. Behandlas någon med p-piller och hormoner kan man uppleva liknande symtom. Då är dessa symtom läkemedelsbiverkan.

Premenstruellt syndrom (PMS) är vanligt hos kvinnor i fertil ålder, upp till 30 % har måttliga fysiska och/eller mentala besvär. Den svårare formen, PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) drabbar 3-5 %, med svåra humörsymtom som påtagligt påverkar relationer, social funktion och arbetsliv. Det uppskattas att ungefär 10 % av svenska kvinnor i fertil ålder önskar någon slags behandling för PMDS/PMS.Etiologin är okänd men tillståndet förutsätter att menstruationscyklerna medför egen ägglossning (är ovulatoriska) och att en gulkropp bildas. Vissa metaboliter från progesteron, s k neurosteroider, med kraftfulla effekter i hjärnan misstänks utlösa besvären hos speciellt känsliga individer.

SYMTOMN

NedstämdhetIrritabilitet

Humörsvängningar/affektlabilitet


Ångest/oro


Minskat intresse för dagliga aktiviteter


Koncentrationssvårigheter


Trötthet/minskad energi


Aptitförändring/sötsug


Sömnstörning


Känsla av kontrollförlust


Bröstspänning/-svullnad


Kriterierna för PMDS omfattar enligt DSM-V minst fem av symtomen ovan, varav ett ska vara bland de fyra översta. Besvären skall finnas under den premenstruella veckan men men vara väsentligt minskade under den postmenstruella och tillståndet ska påtagligt påverka social funktion och arbetsliv. Antal dagar med svåra symtom varierar mellan individer. Symtomen får inte vara orsakade av läkemedel, inklusive hormonpreparat. Vissa kvinnor med PMDS har även kortvariga symtom i samband med ägglossningen.


Även för lindrigare former av PMS gäller att symtomen i princip endast förekommer under lutealfasen och släpper när menstruationen är igång. Besvären förvärras ofta av yttre faktorer som t ex stress

 

För mer information om behandling se länk 


Källa Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/premenstruellt-dysforiskt-syndrom-pmds/

Hercare PMS/PMDS

https://hercare.se/om-oss/vad-du-kan-fa-hjalp-med/pms-pmds/

 

Behandling vid PMS och PMDS

Det är olika för olika personer vad som lindrar besvären vid PMS och PMDS. Därför får du pröva dig fram för att hitta det som hjälper just dig. Det kan vara att du får samtalskontakt vid några tillfällen, eller kanske hjälp att öva på avslappning eller mindfulness. För en del kan vissa typer av psykoterapi och psykologisk behandling hjälpa, till exempel KBT, kognitiv beteendeterapi. 

Behandling med antidepressivt läkemedel

Den vanligaste behandlingen mot PMDS är det antidepressiva läkemedlet escitalopram. Läkemedlet är receptbelagt. Du tar läkemedlet under perioden då du känner av PMDS.

Det här antidepressiva läkemedlet fungerar annorlunda om du tar det vid PMDS än om du skulle använda samma läkemedel vid en depression. Vid PMDS hjälper de oftast inom något dygn, men om du är deprimerad kan det ta flera veckor innan tabletterna verkar.

Behandling med p-piller

Läkemedel som gör att du inte får någon ägglossning kan också hjälpa mot PMS och PMDS, till exempel p-piller. Men för vissa blir besvären värre av de hormoner som finns i hormonella preventivmedel. P-piller som innehåller drosperinon och har en låg östrogendos fungerar oftast bättre än andra. Prata med en barnmorska för att få ett preventivmedel som passar dig.

Behandling med vätskedrivande läkemedel

Ett annat läkemedel som kan hjälpa är spironolakton. Det är ett vätskedrivande läkemedel som delvis blockerar effekten av vissa hormoner. Du tar läkemedlet en till två veckor före mens. Övriga dagar tar du inget läkemedel.

Källa Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) 
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/premenstruellt-dysforiskt-syndrom-pmds/

 

Vårdguiden PMS och PMDS

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/hormoner/pms-och-pmds/

 Diagnos som kan ge liknande symtom

 

Depressionpaniksyndrombipolärt syndrom och annan psykisk sjukdom, som inte är relaterad till hormonsvängningarna under menstruationscykeln. Det är relativt vanligt att t ex egentlig depression uppvisar en cyklicitet med försämring premenstruellt, men besvären finns då under hela menstruationscykeln. Även tillstånd som ger kronisk trötthet, t ex hypotyreos och utbrändhet kan misstolkas som PMDS/PMS.

 

Källa Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) 
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gynekologi-obstetrik/premenstruellt-dysforiskt-syndrom-pmds/

 

Sökord 

#ompcoochpcos.se #PMS#PMDS#hormon#nedstämdhet##signalämnen#p-piller#ägglossning#gulkropp
#menstruation

 

Blogg

http://liselottandersson.se/att-leva-med-pmds-och-pms-och-6-tips-som-kan-lindra-besvaren/

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande 

Om pms och PMDS

9. Jan, 2021

Ny flik