Normalvikt och PCOS

 Många normalviktiga upplever att det bara finns hjälp till dem med övervikt.Nämligen att gå ned i vikt,  så är det inte.

Många syntom är samma hos alla med PCOS.

Hirsutism, acnem infertilitet, insulinresistens mm.

Viktminsking botar inte alla med PCOS. Vissa blir hjälpa med inte alla.

LCHF diet kan vara bra även vid normalvikt. Iom det  verkar vara en genetisk defekt som gör att insulinresistens uppstår vid PCOS, på en kromsosm som  har med bildandet av insulin att göra.

Kan ni hjälpa mig att fylla på vad ni tycker är annorlunda..

 

Insulinnivåer och kost

 

Höga insulinnivåer – orsak till störd ägglossning

Cirka 5-10 procent av alla kvinnor i fertil ålder har polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, där mensen blir oregelbunden och ägglossningen kan utebli. En viktig orsak är förhöjda insulinnivåer i blodet. En par små studier visar att en kost som sänker insulinnivåerna i kroppen kan få igång ägglossningen, men större studier krävs för att etablera en behandling.

När kvinnor drabbas av PCOS kommer en del ägg aldrig att lossna och sväva ner i äggledaren. Istället kan det bildas som ett pärlband av äggblåsor på äggstockarna och mensen blir oregelbunden. Cirka 70 procent av alla kvinnor med PCOS har så kallad insulinresistens; de reagerar dåligt på insulin och följden blir att nivåerna av insulin stiger i blodet. Insulin är känt som det blodsockersänkande hormonet, men det har många fler funktioner; det aktiverar även kroppens tillväxtsystem och höjer halten fritt manligt könshormon i kvinnokroppen. Förhöjda nivåer av fritt testosteron kan i sin tur hindra ägglossningen.

Lägre insulinnivåer i kroppen kan bryta en ond cirkel

Kvinnor med PCOS behöver ofta en hormonbehandling för att gravida, men det lyckas inte alltid. Ett alternativ är att bryta den onda cirkeln genom att på något vis får ner insulinproduktionen. Överviktiga får ofta rådet att gå ner i vikt, eftersom en viktnedgång leder till att kroppen blir mer insulinkänslig. Ett alternativ är att äta en kost som sänker insulinnivåerna. I en australiensisk studie undersökte forskarna effekten av en GI-diet (där alla kolhydrater är långsamma). 95 procent av kvinnorna fick då mer regelbundna blödningar. I jämförelsegruppen, som åt en konventionell lågfettdiet, var samma siffra 63 procent.

I en liten amerikansk studie fick deltagarna istället äta en strikt lågkolhydratkost. Endast elva kvinnor ingick i studien och bara fem fullföljde kostbehandlingen. Alla dessa gick ner i vikt, fick lägre insulinnivåer och lägre testosteronnivåer i kroppen. Två av kvinnorna blev gravida under de 24 veckor som försöket pågick.

Dessa små studier visar att en insulinsänkande kost kan hjälpa vid PCOS, men stora studier saknas helt. Kostfonden vill initiera högkvalitativa studier som jämför effekten av olika blodsockersänkande strategier, exempelvis en GI-kost, strikt lågkolhydratkost och periodisk fasta.

Copyright ©www.pco-pcos.se