Nytt samarbete

Vi slår ihop oss med PCOS Sverige

https://pcossverige.se/

http://www.pco-pcos.se

 Det kommer en ny  PCOS organisation i Sverige 

 

Se

https://m.facebook.com/PCOSSverige

 

 

Välkommen!

Jag är inte utbildad läkare. Arbetar som undersköterska på vårdcentral.  Ser ett behov av information kring PCOS och kunskap om hur kvinnans kropp fungerar.

Mitt engagemang började när jag upplevde oförståelse och okunskap av sjukvården.När jag sågs som färdigbehandlad trots en mängd syntom. 

Du och din läkare får i samförstånd komma överens om vilken behandling som är lämplig i ditt fall. Du kan alltid tacka nej till den behandling  läkare rekommenderar om behandlingen känns fel.

Alla med PCOS i får inte lika mycket av de mängder syntom som PCOS medför.

Försöker samla Iiformation som är relaterad till PCOS samt hälsa och livsstil. Förslag till förbättringar tas tacksamt emot. 

Du kontaktar mig via flik: gästbok eller liselottevidela@gmail.com.

Gör sidan helt utan ekonomisk ersättning.

Mer på:

instagram: #ompcoochpcos.se 

facebook: 

https://www.facebook.com/PCOSSverige

 

 Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com