PCOS Awereness i september

PCOS  är den vanligasta hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder, ca 7-15 % av alla kvinnor  ev  upp till 25 %  och som även påverkar  livet  för fostret ( barnet löper ökad att utveckla metabolt syndrom som vuxen) och kvinnan efter klimakteriet .

 Det till trots är det många invånare som aldrig hör talas om Poly cystisktt orvariesyndrom. Brister i kunskap finns i den svenska sjukvården. Vilket gör att många livmoderbärare får lida i onödan och  det kan ta åtskilliga år att få diagnos och hjälp.💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜

Nära7-15 procent av alla kvinnor i Sverige har diagnotiserats med polycystiskt overiesyndrom (PCOS). Ändå brister kunskapen om syndromet i vården och antalet diagnotiserade i Sverige skiljer sig markant från antalet globalt - vilket tyder på ett mörkertal, menar professor Elisabet Stener-Victorin.

- Sannolikt är det 5-10 procent som inte har fått sin diagnos.

Källa:


https://www.svt.se/nyheter/stort-morkertal-kring-pcos-kan-ta-ar-tills-man-far-diagnos

Starkare tillsammans: En dag för PCOS  

 Ett event Tisdag  19 september i Stockholm   arrangerad av   Ovulai  

 PCOS nätverk Svergie   finns i vimlet  under kvällen

   Vi behöver din hjälp!


vilken  hjälp  förväntar du dig  med diagnosen PCOS att få från  sjukvården i Sverige.   Vilket stöd saknar du ?

Skicka ditt svar med formuläret nedan.