Delta i studie om PCOSHAR DU PCOS OCH REGELBUNDNA MENSTRUATIONER?                                              publicerad  5 april 2024

DELTAGARE TILL STUDIE SÖKES

Forskarna vill fả ökad kunskap om nyckelfunktioner hos celltyper i livmodern och hur de fungerar under reparationen efter mens. Förhoppningen är att identifiera nya mekanismer som kan användas för framtida behandlingar eller diagnos av reproduktiva hälsorubbningar.


VEM KAN DELTA?

- Vi söker dig som är mellan 20 och 30 år som har regelbundna menstruationer och diagnosen PCOS.

- Du ska inte använda hormonella preventivmedel. Vi ser gärna att du inte har fött barn och inte använt spiral tidigare i livet.

- Du får gärna bo i Stockholms län (deltagandet innebär totalt fem fysiska besök pa Karolinska Universitetssjukhuset i Solna).


HUR FUNGERAR STUDIEN?

- Du donerar menstruationsblod, som samlas in med hjälp av en menskopp under de första 48 timmarna av din menstruation.

- Du donerar tre vävnadsprover frän livmodern tagna av en gynekolog under lokalbedövning. De två första biopsierna kommer att tas inom två veckor fran varandra, och den sista biopsin kommer att tas cirka tio veckor senare.

- Studien kräver totalt fem besök pa Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Som deltagare bör du ha en flexibel vardag för att kunna genomföra alla studiemoment.

- Varje deltagare kommer att få en ersättning på totalt 3 000 kronor samt behålla menskoppen. Ersättningen utbetalas efter utförda provtagningar och undersökningar.


HAR DU FRÅGOR ELLER VILL ANMÄLA DIG TILL STUDIEN?

Kontakta gärna forskningsbarnmorskorna på Kvinnoforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset

kvinnoforskningsenheten.karolinska@regionstockholm.se

ELLER

ivika.palu@ki.se (forskningsläkare)

DELTAGARE TILL STUDIE SÖKES

Kvinnor mellan 18till 40 år sökes till en studie om polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

 

Är du intresserad av att delta i Karolinska Institutets ( Stockholm )forskningsstudie om PCOS? Studien syftar till att utvärdera behandlingsmetoderför att förbättra blodsockerreglering och livskvalitet hos kvinnor med PCOS ochatt ge ökad kunskap om orsaken till PCOS relaterade symptom. Vi söker dig somär kvinna mellan 18 till 40 år med BMI mellan 25 och 40, både med och utandiagnosen PCOS.

Kontakt

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Professor Elisabet Stener-Victorin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
E-post:elisabet.stener-victorin@ki.se

Forskningssköterska Liselott Blomberg Kvinnokliniken, KarolinskaUniversitetssjukhuset.
E-post:kvinnohalsan.kk.karolinska@regionstockholm.se


 källa:

Deltagaretill studie sökes - Kvinnor mellan 18 till 40 år sökes till en studie ompolycystiskt ovariesyndrom (PCOS) | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Bidra till ökad kunskap om PCOS 


Att delta  i en studie  ger både forskarna mer data om PCOS för att bedriva forskning och dig ökad kunskap om PCOS.


Du som forskar får gärna kontakta oss så hjälper vi dig med din förfrågan.