Barnlängtan och PCOS

 Normal mestruation 

Normalt mognar och avges från endera äggstocken en äggcell med omkring 28 dagars mellanrum, små varianter på någon enstaka dag kan förekomma. Folikelfasens längd kan varier mellan olika kvinnor. I början av cykeln aktiveras fler ägganlag, efter några dygn tillbaka bildas de flesta anlagen och ett anlag försätter att utvecklas till en mogen äggblåsa (follikel).

I lutealfasen som alltid är 14 dagar börjar FSH stiga Stimulerar bildandet av nya äggblåsor I början av menstruationscykeln. Vilket är ett komplext samspel med FSH, östrogen och manligt hormon. Äggblåsorna blir med FSH-känsliga, och efter dag 5-7 Väljs en vinnande äggblåsa. Det är den äggblåsan som är mest känslig för FSH.

Den vinnande äggblåsan som är kvar bildas Massor med östrogen, om gör äggblåsan ännu mer FSH känslig. Resten av äggblåsorna återbildas (går i atresi) runt dag 8. Den ledande

follikeln blirca 15-20 mm i diameter.Någon gång händer det att två tre ägganlag utvecklas vilket ger tvillingar eller trillingar om alla äggen befruktas (fler börd).

Ägglossning (ovulation) när ägget slungas ut bukhålan och fångas upp av äggledarnas trattformade del som har rörliga flikar. Vägen för ägget genom äggledaren till livmodern tar 3 - 5 dagar. Äggcellen har en livslängd på 48 timmar men är mest mottagligt för befruktning under 8 - 12 timmar.


Menstruationscykeln är ca 28 dagar mellan blödningarna, kan variera i längd med 3-4 dygn på mellan 21-25 dagar och fortfarande kallas regelbunden cykel. Cykeln kan bli kortare med stigande ålder.


Livmoderslemhinnans mångtaliga tillväxt (proliferatin)och nedbrytning kallas menstruationscykeln. Den första menstruationsblödningsdagen räknas som menstruationscykelns första dag.. Ger tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriet). En 7-10 mm tjockt, treskiktad struktur.

Hormonet FSH stimulerar mognaden av äggcellen . och en blåsa (follikel) bildas runt äggcellen. Vissa cellgrupper i follikeln påverkar till östrogenproduktion.FSH stimulerar ombildning av manliga hormoner (androgener) till östrogener


Östrogenet stimulerar till livmoderslemhinnans tillväxt. Omkring dag 14 i cykeln brister follikeln och slungas ut i bukhålan för att fångas upp av äggledare. Resterna av follikeln i äggstocken omvandlas under inverkan av LH till gulkroppen.


Gulkroppen producerar gulkroppshormon (progesteron) som stimulerar livmoderslemhinnans körtlar att producera sekret.


De celler som bildar äggblåsan kallas thecaceller. Äggblåsan dvs. granulosa- och thecacellerna bildar den s.k. gulkroppen. Granulosacellerna bildar ett tjockt lager celler runt håligheten i den forna follikeln. Thecacellerna finns främst runt gulkroppen. ’

Dag 17-19 kommer äggcellen till livmodern. En obefruktad äggcell kan inte fästa i livmoderslemhinnan och stöts bort.

Östrogen och gulkroppshormon halten i blodet är nu mycket hög vilket gör att hypofysen slutar insöndra FSH och LH. Då avtar bildandet avöstrogen och gulkroppshormon. När ägglossning beräknas ha skett kangulkroppshormon ger en stegring av kropps temperature hos kvinnan på 0,3-0,5 grader ungefär; Efter ägglossning skrumpnar gulkroppen som ihop till en s.k.corpus albicans, som syns som ett litet ärr på ovariets yta. Utan dessa hormoner bryts slemhinnan i livmodern ned och stöts ut. När östrogen och gulkroppshormon sjunkit börjar hypofysen åter att producera FSH och LH. En ny menstruationscykel har börjat.


Läkemedel för att bli gravid

Det är oftast lätt att få igång ägglossningen om du har PCOS, eftersom det finns många ägg. Vanligen får du börja med läkemedel i tablettform.

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet letrozol får hypofysen att producera mer av hypofyshormoner som leder till ägglossning. Du tar en tablett varje dag i fem dagar och sedan kommer ofta ägglossningen fem till tio dagar senare.


Ibland får du ta läkemedel som innehåller det verksamma ämnet metformin under några månader innan du börjar med de läkemedel som innehåller letrozol. Metformin är egentligen ett diabetesläkemedel som ökar insulinkänsligheten och som kan underlätta att ägglossningen kommer igång.


Du kan också få hormonsprutor eller genomgå en provrörsbefruktning, så kallad IVF.

unsplash