Insulin och Insulinreistens

 Insulinöverskott och Insulinresistens


Insulinöverskott

Insulin är ett livsviktigt hormon, vars främsta uppgift är att transportera socker i blodet runt till cellerna där det kan användas som energi eller lagras om fett.

Anledningarna till överskott av insulin kan vara många. De flesta har med kosten att göra: För mycket snabba kolhydrater i som av processerna mat, läsk och annat vitt socker, för lite protein, fibrer och bra fetter. Även stress påverkar negativt på insulinhalten.

Insulinöverskott kan visa sig genom, svettningar, yrsel, allmän svaghet, oro, irritation och ojämn hjärtrytm, bland annat. Tyvärr är många av symptomen sådana som också får kroppen att reagera med hunger, vilket skapar en ond cirkel som kan leda till övervikt och diabetes


Insulinresistens

VidPCOSbidrar tillsymtomen. Insulinet är ett fettsparande homon,PCOS kvinna samlar på sig fett, vanligtvis ibuken. Även smala kvinnor medPCOSsom har tendens att samla fett på buken kan ha problem med insulinresistens.

Ungefär hälften av kvinnor medPCOShar övervikt eller fetma. PCOS-kvinnor inte har onormalt mycket bukfett men att de har stora fettceller och störningar i fettvävens funktion.

Vid PCOS producerar fettväven mindre av det ”goda” hormonet adiponektin som ökar kroppens känslighet för insulin, och aktiviteten hos enzymet lipoproteinlipas är låg vilket kan påverka omsättningen av fett i kroppen.

nsulin är kroppens viktigaste hormon som påverkar fler andra hormoner. Bl.a. könshormonerna.

För mycket insulin gör attPCOS kvinnanslever blir mindre känslig för just insulin och det leder till svängandeblodsocker och för stor insulinproduktion. Symtom kan vara depression, trötthet, hunger, sockersug, oförmåga att koncentrera sig, forcerade tankar,hjärna dimma.


Insulin är ett uppbyggande hormon som har till uppgift att göra det möjligt för kroppen celler att ta upp socker (blodglukos). Insulinbygger upp celler med hjälp av tillväxthormon (GH och IGF -1) samt könshormon östrogen och testosteron. Höga insulinhalter kan öka risken för cancer.

Många kvinnor som har PCOS har insulinresistens, upp till 70%, förekommer hos normalviktiga och överviktig. Bukspottkörteln arbetar hårt för att hålla för att bilda tillräckligt med insulinför att hålla blodsockret på normal nivå. Hög insulinhalt i kroppen ökar låggradig inflammation. Som drabbar kärl. Nerver och leder. Ses som en del av det kvinnliga metabola syndromet med bukfetma, högt blodtryck, rubbade blodfetter med höga triglycerider och lågtHDLkolesterol samt förhöjt faste blodsocker.

Kroppens mottagarceller för insulin har nedsatt förmåga att känna av insulin. Genetiska studier av kvinnor med PCOS visar på defekt på kromosomen som reglerar insulinproduktionen.

Symtom är plötsligt sug på mat och känsla av blodsockerfall trots att blodsocker nivån är normal.

Höginsulin ör att kroppen gör att kroppen använder blodsocker (glukos) som energikälla i förstahand och överbliven glukos lagras som fett. Inget fett kan frigöras så länge insulinnivån är hög.

Kroppen producerar själv socker genom den så kallade glukoneogenesen. Binjurarna reagerar på olika sorters stress och skickar ut adrenalin och kortisol för att som försätter kroppen i försvarsläge redo för strid. Sockerhalten i blodet ökar för att ge muskler och hjärnan energi. Binjurestrass kan uppstå av många orsaker tex mentalstress stressigt jobb, mobbing, buller , ständiguppkoppling på mobiltelefon och dator spelberoende , sexuell överstimulering och kleptomani mm. Fysisk stress som kroniska inflammatoriska sjukdomar, intensivs fysisk träning, ansamling av tungmetaller. För storanvändning av kaffe, alkohol samttobak.

Förhöjda blodsocker och insulin under graviditet ökar risk för havandeskapsdiabetes viket i framtiden ökar risk för åldersdiabetes. Om en gravid kvinna har påverkade socker och insulinnivåer påverkar det barnet i livmodern. Har mamman högt blodsocker kan barnet öka för mycket i vikt , har större risk att få missbildningar och till och med dö i livmodern.

Bröstkörtlarnas vävnad växer till av insulinstimulering under graviditeten och den fungerar inte som den ska hos insulinresistenta kvinnor som får lägre mjölkproduktion. Förhöjd halt insulin och socker hos insulinresistenta mödrar kan ge barnet ökad risk förbarnfetma.


Metformin eller inositol?

Det jobbiga är att man behöver ett tålamod. Båda preparaten kan ta en tid innan de verkar upp till 6 månader eller mer. Inositol( Femifert, Donaferty och demyositol). Inositol verkar inte på samma vis som Metformin.
Bättre resultat i kombination med livsstilsförändring.


Metformin receptbelagt läkemedel påverkar receptorer för insulin främst i levern. Vilket gör att levern reglerar glukosomsättingen bättre och regleringen av glukos i levern som slängs ut när kroppen stressas av tex sjukdom eller hot (kortisol och adrenalin inblandat ) Levern kommer att uppfatta bärare att det finns glukos tillgängligt i blodet, aptit minskar. Metformin ändrar även bakterieflora i tarmen. Mer och mer detaljer kommer om hur metformin verkar i kroppen. Inositoln som finns på bilden är kostillskott på apotek åverkar receptorer på muskel och skelettceller samt ytterligare organ äggstock ( återkommer då jag är säker på att det var fler organ)!så att dessa släpper in mer glukos i de organen via insulinreceptorer. Sedan finns studier med olika resultat på vad som är best enbart De Crio sitol eller Kombinationen Det crio inositol och myo inositol. Äggstockarna har ofta högre halt myositol och då behöver de balanseras D crio inositolMetformin biverkningar kan vara illamående och diarré ofta övergående. Hos vissa går det inte över så då väljer de att avsluta medicinen. Alkohol bör undvikas i stor mängd ihop med Metformin. metformin kan behövas sättas ut vid röntgen och öperationer samt magsjuka med dirreoch eller kräkning. Metformin har skåkyddande egenskaper for foster och mamma vid graviditet. Inte mot graviditetsdiabetes. Källa PregMet studie


Inositol utan allvarliga biverkningar. Kan hända att någon blir lösare i magen i starten övergående biverkan.

Både metformin och inositol har en sak gemensamt att det inte går att säga i förväg vem som blir hjälpt före personen fått pröva.. Metformin finns mycket längre kunskap om då det är ett läkemedel som används för åldersdiabetes långt innan Det började användas för PCOS i slutet av 1990 talet.

källor


https://academic.oup.com/humrep/article/21/7/1925/2938541

Inositol och PCOS

 Om inositol

Anänds sedan många år i USA för att främja fertilitet vid PCOS. I  Italien rekomenderar gynekologer ofta inositol vid PCOS.  På den svenska marknaden kom inositol som fertilitetsbefrämjande kostillskott 2017. 

Inositol är en viktig komponent i alla cellmembran .Inositolär ett vitaminliknande ämne som trots att det inte är ett eget vitamin ibland omnämns tillhöra familjen av B-vitaminer. och bidrar till  normala muskel- och nervfunkioner, samt hjälper till att bryta ner fetter i levern. 4-6 gram inositol per dag. Ibland  större dos. Biverkning i början kan vara lösare avföring brukar gå över efter några dagar. Båda  formerna av inositol var effektiva för att förbättra äggstocksfunktionen och metabolismen hos patienter med PCOS, även om myo-inositol visade den mest markanta effekten på den metaboliska profilen, medan D-chiro-inositol minskade hyperandrogenism bättre.

 

Inositol har en viktig roll för cellernas struktur och signalfunktioner som tillsammans styr kroppens förmåga till ägglossning,D-Chiro-Inositol som vissa personer med PCOS har brist på. Ämnet har en betydelsefull roll för cellerna och deras signalfunktioner som tillsammans stödjer kroppens reproduktionsprocess. reglering av insulin och sockerupptag. 

 

Även om inositol finns i en del livsmedel (t.ex. inälvsmat, frukt, nötter, frön, bönor, etc.), är det generellt inte tillräckligt att ändra kosten så att den inkluderar fler inositolrika livsmedelInositol är ett ämne som naturligt finns i våra kroppar o som ch som behövs för att släppa in glukos i våra celler. Kvinnor med PCOS kan ha för litet eget upptag  av inositol ur tarmen och kan därför behöva inositol som tillskott.  De olika företag som säljer inositol  har liknade information om resultat vid andväning av produkter. Vilket märke du ska välja på inositol får du pröva dig fram till. Kostillskott  av inositol finns på apotek eller i hälsofackhandel. 

Det kan ta från någon veka till ett halvår för att märka av en full effekt av inositol.


Myoinositol är en naturligt förekommande substans som produceras i den mänskliga kroppen . Under de senaste åren har det skett en ökad förståelse  förde många fördelarna med myoinositol, speciellt för kvinnor. Myoinositol kan även hjälpa till med ett stort antal andra hälsoförhållanden och är självklart även bra för män att få i sig.Myo-Inositol är en molekyl som produceras i kroppen men som även finns i vissa födoämnen. Dess fysiologiska roll är att bistå kroppens svar på olika hormoner, som till exempel insulin och FSH (follikelstimulerande hormon). Insulin är det hormon som reglerar sockeromsättningen och FSH stimulerar tillväxten av folliklarna i äggstockarna fram till ägglossningen.

 

Myo-Inositol och D-chiro inositol. Den här blandningen är bra när man vill bli förbättra PCOS symtom.  D chiro inositol ökar insulinkänslighet i muskler och levern. Myoinositol behövs om förstadium till  D chiro inositol. Myo inositol förbättrar kvalitet på äggannlag (octocyternas kvalitet).

Man kan gå ner i vikt. Förbättrar generande hårväxt(hirsutism) , akne , håravfall och andra androgena Symtom. Symtom  som har gemensamt att de ärvorsakade av hög halt manligt hormon) .

Det hjälper insulinresistensen och förbättrar även blodfetterna etc dvs det metabola syndromet. När insulinreistens minskar blir äggstocksfunktionen bättre och chans till ägglossning ökar.

 

FOTNOT

Personer med bipolär sjukdom bör enbart inta Myo-Inositol i samråd med läkare.

Om du är typ två diabetiker följ ditt blodsocker när du börjar med inositol.


Artikel tips:

Nordio M; Proietti, E. The combined therapy with myo-inositol and D-chiro-inositol reduces the risk of metabolic disease in PCOS overweight patients compared to myo-inositol supplementation alone. European Review For Medical and Pharmacological Sciences, 2012.

Gerli, S.; Papaleo, E.; Ferrari, A.; et al. Randomized, double blind placebo-controlled trial: effects of myo-inositol on ovarian function and metabolic factors in women with PCOS. European Review For Medical and Pharmacological Sciences, 2007.

Sortino, Maria A.; Salomone, Salvatore; Carruba, Michele O.; et al. Polycystic Ovary Syndrome: Insights into the Therapeutic Approach with Inositols.Frontiers In Pharmacology, 2017.

Vitagliano A, Quaranta M, ‘‘Empiric’’ inositol supplementation in normal-weight non insulin resistant women with polycystic ovarian disease: from the absence of benefit to the potential adverse effects, Archives Gynecology Obstetrics, 2015.

Isabella R, Raffone E, Does ovary need D-chiro-inositol. Journal of Ovarian Reserve, 2012.

Regidor, Pedro-Antonio; Schindler, Adolf Eduard. Myoinositol as a Safe and Alternative Approach in the Treatment of Infertile PCOS Women: A German Observational Study. International Journal Of Endocrinology, 2016.

Corrado, F.; D'Anna, R.; Di Vieste, G.; et al. The effect of myoinositol supplementation on insulin resistance in patients with gestational diabetes,Diabetic Medicine, 2011.

D'Anna, R.; Di Benedetto, V.; Rizzo, P.; et al. Myo-inositol may prevent gestational diabetes in PCOS women. Gynecological Endocrinology, 2012.

Metformin

Receptbelagt läkemdel som används främst vid diabetes tysp två och även i vissmån för hjälp att gå ned i vikt. Recept går att få via gyenkolog, endokriniolog . allmännspeciallist i medicin (finns vid  vårdcentral ) samt läkare intressarad av övervikt.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31339394

Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview - PubMed


Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview - PubMed

Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22117616/


Cellular and molecular mechanisms of metformin: an overview - PubMed 2014
Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22117616/